Skip to main content

Øge produktiviteten på kontoret med rigtig sikkerhedsløsning

Du kan måske ikke få øje på nogen åbenlyse arbejdsrisici på dit kontor. Men de findes også i kontormiljøer. Det kan handle om alt fra en høj arbejdsbelastning til brand i personalekøkkenet. Vi hjælper dig med at identificere almindelige risici i netop jeres kontormiljø. Og vi kommer med forslag til, hvad du kan gøre for at begrænse disse risici.

Udgivet

Hold øje med rod, elektriske fejl og påsatte brande

Uanset årsagen er der mange brandrisici på et kontor. For eksempel skal du passe på med at opbevare ting for tæt på elskabe, varme pærer eller andet, der kan øge risikoen for brand. Der kan også opstå en risiko for brand, hvis en medarbejder glemmer at slukke for komfuret i personalekøkkenet eller efterlader en oplader i stikkontakten om natten. En nem måde at forebygge det på er at installere en timer på alt elektronisk udstyr. Hvis du fx opbevarer brandbart materiale som lastpaller tæt på lokalerne, kan en brand også hurtigt brede sig indenfor. Husk derfor altid at opbevare brandbart materiale mindst fem meter fra facaden.

Brandslukningsudstyret og eventuelt beskyttelsesudstyr skaber bedst værdi, hvis personalet ved, hvordan det skal bruges. Uddan personalet i de gældende regler og klæd dem på med et kursus i brandslukning, førstehjælp eller med et hjerterstarterkursus.

Ud fra ovennævnte risici er det en god idé, at du eller en medarbejder altid tjekker lokalerne regelmæssigt, så der ikke er risiko for brand.

 

Gør det svært for tyven

Desværre er indbrud og tyveri almindeligt på kontorer. Det kan handle om en udefrakommende, der bryder ind, eller bruger en ansat til at komme ind uden, at alarmsystemet aktiveres. Det gælder om at mindske de tilfælde, hvor tyven har mulighed for at slå til. Opbevar derfor ting, der er attraktive at stjæle, strategisk, så de er svære at komme til. Det er også godt at udstyre udsatte områder som indgange med tyverialarm og videoovervågning. Og glem heller ikke dine ansatte. Klæd dem på til hvordan de håndterer mødet med en indbrudstyv.

 

Hold øje med, hvordan dine ansatte har det

Kontorarbejde er ofte ensbetydende med stillestående arbejde og høj arbejdsbelastning. Investér i dine ansattes sundhed ved at tale om sundhed, gennemgå arbejdspladsens ergonomi og ved at opfordre til pauser.

 

Glem ikke de digitale risici

En stor del af kontoraktiviteterne foregår i dag online. Det gør desværre virksomheder og ansatte sårbare over for forskellige typer af cyberangreb. Risikoen for målrettede angreb er ikke lige så stor for mindre virksomheder. Men det er ikke ualmindeligt, at følsom information havner i de forkerte hænder online, og i de tilfælde kan du få hacket dit personlige login. Du kan selv sørge for at skifte adgangskode og kun levere følsom information til pålidelige kilder. Tænk også over, om du sidder på arbejdspladsen eller i private omgivelser. Det private miljø er mere udsat, da du ikke har din virksomheds virtuelle skjold til at filtrere udefrakommende trusler fra

 

Hvad kan du gøre, hvis uheldet er ude

Selv om du har gjort alt for at minimere risiciene, kan der stadig ske noget uventet. Det er derfor vigtigt, at alle har styr på, hvad de skal gøre i eventuelle nødsituationer. Sørg for, at alle dine medarbejdere, også nyansatte, er klar over, hvilke rutiner der gælder, og hvordan sikkerhedsudstyret skal anvendes.

For at der ikke skal ske tilsvarende ulykker senere, er det en hjælp,  at du som ansvarlig person kan dokumentere, hvad der er sket, og tager ved lære af situationen. Alle alvorlige ulykker, som rammer dine medarbejdere, skal rapporteres til Arbejdstilsynet, og husk også at politianmelde tyverier, så det bliver dokumenteret i forhold til forsikringen

 

Vælg den rigtige løsning med hjælp fra Securitas

Når du og dine medarbejdere føler jer trygge på arbejdspladsen, arbejder I mere effektivt og optimerer produktiviteten. Tag gerne kontakt til en af vores sikkerhedseksperter på området, hvis du vil sikre dig, at de mange forskellige risici i dine lokaler bliver identificeret – og at I indfører de sikkerhedsløsninger, som passer til jeres arbejdsplads.

Med Securitas som partner behøver du ikke bekymre dig om sikkerheden på din arbejdsplads. Vi har lang erfaring og tilbyder et stort udvalg af sikkerhedsløsninger, dvs. både en helhedsorienteret tilgang til sikkerheden på dit kontor og hjælp til et specifikt område.

 

Vil du gerne vide mere om vores sikkerhedsløsninger? Så kontakt os, og vi ringer dig op med forslag til, hvordan vi kan forbedre sikkerheden på jeres kontor.