smk museum museer securitas danmark servicevagt

Securitas vogter Danmarks nationalskat

Siden 2009 har Securitas' vagter passet på Danmarks nationalskatte på Statens Museum for Kunst (SMK) i København. Inden Securitas startede, sørgede SMK selv for sikkerheden, men siden Securitas har overtaget har der lydt roser fra alle sider.

Udlicitering af vagtopgaven

Statens Museum for Kunst (SMK) blev etableret i 1898 og har i dag en kunstsamling, der indeholder meget af Danmarks historie og dermed uerstattelige værdier. Med en strammere lovgivning med flere krav til det at drive vagtvirksomhed valgte SMK i 2009 at udlicitere hele vagtopgaven.

Der var ikke mange vagtvirksomheder, der kunne løfte opgaven. Securitas blev valgt, fordi vi udviste forståelse for den kulturinstitution SMK er, kombineret med forståelsen for det ønskede service- og kvalitetsniveau. "Vi var meget bevidste om, at succeskriterierne for en vellykket udlicitering var at vægte både pris og kvalitet i vurdering af de forskellige tilbud," konstaterer Per Ingemann Hansen, Overvagtmester SMK.

Succes med overdragelsen

"Vi har været meget positive overfor måden Securitas er gået til opgaven på. Det er 100 års tradition, der nu brydes, og dermed selvfølgelig forbundet med mange usikkerhedspunkter. Securitas har udvist den nødvendige forståelse, varsomhed og lydhørhed, som har været påkrævet i denne situation. Endvidere er det positivt at opleve, at Securitas' ledere har været meget synlige allerede fra dag et. Det er noget jeg personligt selv har været meget imponeret over," fortæller Per Ingemann Hansen.

Vagter med de rette kompetencer

"Vi vægter vagternes sikkerhedsmæssige viden højt, da de bevogter uerstattelige værdier. For os er det også essentielt, at vagterne er yderst serviceminded, da de er de første museets gæster møder. De er vores ansigt ud ad til, og de skal være med til at give gæsterne en god oplevelse. De skal selvfølgelig også have kendskab til konfliktbehandling, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse," fortæller Per Ingemann Hansen.

Læs mere om de ydelser, vi hjælper SMK med: 

Kontakt os for mere information
*
*
Hvad bruger vi dine personlige data til?
Når du trykker på "send", accepterer du samtidigt, at Securitas håndterer dine personlige data