Succesfuld udlicitering af vagter

28. juni 2012

Efter 100 år med statsansatte vagter valgte Statens Museum for Kunst i 2008 at udlicitere funktionen, så de kunne koncentrere sig om den ”rene” museumsdrift. Securitas (dengang Dansikring) vandt udbuddet og har siden varetaget vagtfunktionen med stor succes.

Bent Ring Madsen, der er tillidsrepræsentant på Statens Museum for Kunst (efterfølgende ”SMK”), har været med gennem hele processen. Ifølge ham forløb processen godt fra starten, blandt andet fordi Securitas stillede erfarne medarbejdere til rådighed for projektet. ”Begge parter udviste en gensidig tålmodighed omkring integrationen, og det sikrede projektet en solid succes”, fastslår Bent Ring Madsen.

Service Forbundet har i deres fagblad "Service" bragt historien om de udliciterede vagter på SMK. 

Tilgængelige dokumenter