vagt securitas kvindelig vagt

Securitas belønnet for godt arbejdsmiljø

27. oktober 2015

Securitas er blevet certificeret inden for arbejdsmiljø, den såkaldte OHSAS 18001. Vi er dermed den eneste vagtvirksomhed i Danmark, der både har en ISO certificering inden for Vagt, Tv-overvågning, Rådgivning og Arbejdsmiljø.

OHSAS 18001 kan man kun opnå og vedligeholde, hvis man arbejder proaktivt og konstruktivt på at opretholde og udvikle sit arbejdsmiljø i forbindelse med trivsel, sikkerhed og sundhed. Sammen med certificeringen får vi en krone smiley, der viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at vi har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Hvad betyder certificeringen for vores kunder?

Virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat adskiller sig blandt andet ved, at vi bliver kontrolleret årligt, både internt og eksternt, hvilket sikrer en høj standard i vores arbejdsmiljø. Derudover skal vi leve op til en række kvalitetskrav, som ikke er lovreguleret.

Et godt arbejdsmiljø er desuden med til at give tilfredse medarbejdere og mindre medarbejderomsætning. Dette giver kunden den bedste løsning, da der ikke vil være en mærkbar udskiftning i det faste personale. Kunden vil derfor altid opleve, at de medarbejdere, der løser opgaven, er yderst kompetente og engegererede.

Hvad betyder certificeringen for vores medarbejdere?

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og ved at fokusere endnu mere på et sundt og sikkert arbejdsmiljøer vi med til at sikre en højere tilfredshed i jobbet. Vi ønsker at skabe et attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen bygger på gensidig respekt, engagement, ansvar og livskvalitet. Gennem ovenstående skaber vi medarbejderfastholdelse, hvilket betyder, at vi kan tilbyde kunden de bedste løsninger med de rette kompetencer og den største viden.