Go-For-It mentor sikkerhed CSR vagt

Topkarakter til Go-For-It

8. september 2016

Københavns Kommune har fået evalueret seks projekter, der arbejder med lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser i Københavns Kommune. Securitas’ Go-For-It projekt er et af dem, og det fik topkarakterer i rapporten.

Go-For-It projektet er for aktivitetsparate unge mellem 18 og 29 år, der har begået kriminalitet, mens de resterende fem projekter i undersøgelsen er målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med forskellige karakteristika og/eller udfordringer.

Gode resultater blandt de unge i Go-For-It

  • I alt 14 procent af de unge i Go-For-It udsluses til job eller uddannelse. Det er betydeligt flere end blandt unge, der har afsluttet et forløb hos kommunens tilbud for en sammenlignelig målgruppe.
  • Prisen for en plads hos Go-For-It er billigere end kommunens tilbud og skaber samtidig bedre resultater. Samtidigt er resultaterne målt i forhold til den andel af deltagere, som kommer i job, påbegynder en uddannelse eller kommer i et virksomhedsrettet tilbud, væsentligt højere.
  • I alt 45 pct. af de unge i Go-For-It kommer i virksomhedspraktik eller løntilskud undervejs eller efter forsøgsperioden, hvilket også er et væsentligt højere tal end de øvrige projekter.
  • Stort set alle de unge fra Go-For-It giver i et fokusgruppeinterview udtryk for, at de er kommet tættere på arbejdsmarkedet i og med, at de har fået en praktikplads hos en virksomhed, som enten har ført til løntilskud eller elev-/læreplads efterfølgende.

Mentorerne hos Go-For-It er ”menneskelige støttehjul” 

Mentorerne hos Securitas er en stor støtte, og den personlige relation mellem den unge og mentoren medfører gensidig respekt. Det giver de unge deltagere hos Go-For-It udtryk for i et fokusgruppeinterview.

De uddyber, at mentorerne hos Securitas er meget engagerede – både i forhold til arbejdsrelaterede problemstillinger, men også med sparring på dagligdagsproblemer eller hjælp til at blive fastholdt i tilbuddet.

Læs hele rapporten her.