Skip to main content

Securitas er Arbejdsmiljøcertificeret

Kernen i din sikkerhed handler om mere end blot vagter, der bevogter nogle bygninger. Mennesker er hjerteblodet i enhver virksomhed, og Securitas gør mere end at beskytte mennesker - vi sørger for, at vores medarbejdere har de bedste arbejdsforhold.

OHSAS 18001

Securitas kan som det eneste sikkerhedsselskab i Danmark dokumentere vores fokus på arbejdsmiljø via OHSAS 18001 certificeringen. Vi anerkender vigtigheden af medarbejdernes trivsel i det daglige, hvor den enkelte medarbejder i Securitas er i fokus via proaktive initiativer til minimering af arbejdsulykker og opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad betyder OHSAS certificeringen for din virksomhed?

Med en OHSAS certificeret sikkerhedsleverandør er du sikret et samarbejde med en leverandør, der har vedvarende fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø til stor værdi for medarbejderne og for nedbringelsen af personaleomsætningen. Det giver en øget tryghed og trivsel for vores medarbejdere at vide, at Securitas gennem certificeringen prioriterer initiativer, der skaber et bedre arbejdsmiljø. Det giver øget troværdighed, fordi vi kan dokumentere sunde arbejdsmiljøforhold, og Securitas øger effektiviteten og kvalitetsniveauet af dine sikkerhedsopgaver på grund af reduktion af uheld og sygefravær.

Hvad betyder OHSAS certificeringen for vores medarbejdere?

Securitas’ medarbejdere er vores vigtigste ressource, og ved at fokusere endnu mere på et sundt og sikkert arbejdsmiljø er vi med til at sikre en højere tilfredshed i jobbet. Securitas ønsker at skabe et attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen bygger på gensidig respekt, engagement, ansvar og livskvalitet. Det betyder, at vi:

  • Overholder alle relevante love og bestemmelser
  • Aktivt søger at forebygge alle arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser
  • Prioriterer arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn
  • Tilstræber et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte
  • Motiverer medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for egen og for kollegers arbejdsmiljø

Gennem ovenstående indsatser forbedrer Securitas vores medarbejderfastholdelse, hvilket betyder, at din virksomhed igennem hele kontraktperioden har et fast fagligt dygtigt team af vagter og driftsledere med stor erfaring inden for deres respektive opgaver.