Securitas security guard Munich

Kvalitet i Securitas

I Securitas A/S arbejder vi målrettet med at bevare vores høje kundetilfredshed. Kvalitet og kvalitetssikring hos den enkelte kunde vægtes derfor meget højt. For at opnå en mere ensartet og struktureret tilgang til driften hos vores kunder har Securitas A/S været ISO 9001 certificeret i Kvalitetsledelse siden 2006.

Som ISO 9001 certificeret virksomhed er der en række ufravigelige krav – ud over de lovgivningsmæssige krav – vi skal leve op til:

  • Dokumentation over for vores kunder at vi har leveret den aftalte ydelse
  • Procedurer for opbevaring af fortrolige oplysninger, nøgler etc. udleveret af vores kunder
  • Løbende udvikling af vores kvalitet og leverance af de aftalte ydelser
  • Kvalitetsmål og målrettet arbejde med forbedringer
  • Årlig kontrol af et akkrediteret certificeringsorgan

Kvalitet hos medarbejderne

  • Vi sikrer os, at alle nye medarbejdere får den rette introduktion til Securitas' værdier og den enkelte opgave.
  • Vi efteruddanner vores medarbejdere, så de kan bidrage til at udvikle sikkerheden hos kunden.
  • Vi benytter altid medarbejdere med de rette kompetencer til den enkelte opgave.
  • Vi udfører løbende kontrol med arbejdets udførelse jf. den til enhver tid gældende procedure

Kvalitet hos samarbejdspartnere

Hvis vi benytter os af samarbejdspartnere, er det et krav, at disse ligeledes er certificeret op imod ISO 9001, inden en aftale indgås. Vi kontrollerer løbende vores samarbejdspartenere gennem uanmeldte kontroller, som foretages på den opgave, de løser hos vores kunder.

Hvad bruger vi dine personlige data til?