Securitas security Paris

Vores strategi

Som markedsleder inden for vagt og sikkerhed forstår vi vigtigheden af en fortsat investering i og udvikling af vores kerneforretning. Omdrejningspunktet for vores forretningsstrategi er at fokusere på værdiskabende og omkostningseffektive vagt- og sikkerhedsløsninger for vores kunder.

Strategien er derfor baseret på følgende fire grundpiller:

  • Højere grad af specialisering
  • Yderligere styrkelse og udnyttelse af vores stærke værdikæde
  • Investering og etablering af unikke kompetencer inden for sikringssystemer og teknologi
  • Fortsat styrkelse af vores nationale og globale tilstedeværelse

Specialisering

Specialisering handler for os om, at vi helt enkelt fokuserer på det, vi ved og gør bedst, hvilket i længden giver bedre resultater for vores kunder. Vi sikrer, at vores kunder møder Securitas medarbejdere, der har indsigt i og forståelse for vores kunders forretning og sikkerhedsbehov - både i forhold til rådgivning, daglige drift og support.

Vores stærke værdikæde

Den anden grundpille i vores strategi er at styrke og udnytte vores stærke samlede værdikæde fra vores sikkerhedsrådgivning og projektering til vores overvågnings- og kontrolcentraler samt ikke mindst landets største vagtberedskab.

Sikringssystemer og teknologi

Securitas har investeret i opbygningen af en rådgivnings- og projektorganisation, som skal sikre vores kunder adgang til såvel rådgivning som projektledelse på højt fagligt niveau. Dette understøttes af, at Securitas globalt har valgt at investere i opbygningen af verdens førende kompetencecenter inden for videoteknologi. Vores know how skal sikre, at Securitas altid kan tilbyde vores kunder den optimale kombination af mennesker og teknologi.

National og global tilstedeværelse

Med Securitas' nationale og globale tilstedeværelse ønsker vi i endnu større grad at tilbyde vores kunder både nationale og globale løsninger, der har til formål at øge omkostningseffektiviteten igennem stordrift samt ikke mindst at skabe løsninger, der er kvalitative, ensartede og overskuelige:

Hvad bruger vi dine personlige data til?