Securitas security guard Chicago

Sikkerhedsberedskab

Vi kan som den eneste sikkerhedsleverandør i Danmark skræddersy, etablere og drive din virksomheds eget sikkerhedsberedskabet. Med specialuddannede medarbejdere og nødvendigt brand- og redningsmateriel har du et lokalt beredskab i tilfælde af brand, miljøuheld og personskade.

Vi yder førsteindsatsen og sikrer, at skader og ulykker ikke udvikler sig. Ved tilskadekomst kan vi for eksempel komme tilskadekomne til undsætning indtil ambulancen når frem. Løsningen kan eventuelt kombineres og integreres i en eksisterende eller ny vagtløsning.

Vore specialuddannede medarbejdere vil være virksomhedens sikkerhedsambassadører med høj grad af fokus på det forebyggende arbejde i hverdagen inden for sikring og sikkerhed.

Beredskabet kan for eksempel udføre følgende opgaver:

  • Reaktion og indgriben ved alle typer alarmer
  • Indsats ved brand, utilsigtet spil og lækage af farligt/miljø farlige stoffer
  • Livgivende førstehjælp
  • Ressource ved brandvæsenets indsats
  • Reetablering af aktiverede brandtekniske installationer
  • Daglig rundering incl. kontrol af brandtekniske installationer etc.
  • Fejlrapportering ifm. rundering
  • Synlig og aktiv brandberedskab
  • Beredskabs- og evakueringsplaner
Kontakt os for mere information
*
*
*
Hvad bruger vi dine personlige data til?
Når du trykker på "send", accepterer du samtidigt, at Securitas håndterer dine personlige data