Securitas security Denmark

Svind

Du får den optimale indsats med svindbekæmpelse ved at kombinere kontrol og overvågning med forebyggelse gennem rådgivning og træning af dine medarbejdere.

Viden om svindbekæmpelse

Med mere viden om svind kan du få et bedre overblik over problemet samt redskaber til at håndtere situationen. Vores specialuddannede svindkonsulenter tilbyder uddannelser, hvor vi på en række morgenmøder kan rådgive personalet i svind-reduktion, kundeservice og kundeadfærd.

Konsulenterne kan også hjælpe med rådgivning omkring varesikring eller risikovurde-ring, hvor du får et overblik over de forskellige risikoparametre. Dermed kan du vurdere hvilke indsatser, der skal igangsættes, og du kan selv være med til at øge sikkerheden.

Kontakt os for mere information
*
*
*
Hvad bruger vi dine personlige data til?
Når du trykker på "send", accepterer du samtidigt, at Securitas håndterer dine personlige data