områdevagt vagt vagtpatrulje alarm

Områdevagt

Erhvervsområder og nogle boligområder er særligt udsat for indbrud, hærværk og tyverier. Det er ofte en dyr løsning med en fast tilknyttet vagt. Vi har specialiseret sig i sikring af industrikvarterer og boligområder og udviklet et koncept, der sikrer en driftsikker zone for erhvervslivet og en tryg zone for private.

Flere virksomheder/boliger om én områdevagt

Konceptet er opbygget ud fra "timeshare" tankegangen, hvor flere virksomheder eller boliger deler samme vagt. Vores vagtere bevæger sig kontinuerligt i området, og virksomheder/boliger i det givne område kan tilmelde sig ordningen.

Forebyg kriminalitet

Omfanget af områdevagten kan tilpasses det enkelte område, men består oftest af en permanent områdevagt i perioder, hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for kriminelle handlinger. Områdevagtens opgave er dels at forebygge kriminalitet samt at observere og gribe ind, hvis der konstateres uregelmæssigheder (brand, tyveri, hærværk etc.) i området.

Et spørgsmål om tillid

At Securitas' medarbejdere bliver ansat til at føre tilsyn med jeres virksomhed, er en stor tillidserklæring, som vi er meget bevidste om. Derfor bliver vores medarbejdere specielt instrueret til hver enkelt opgave og bliver suppleret med Securitas' stregkodesystem, der opsættes ved de virksomheder/boliger, der indgår i ordningen. Stregkodesystemet betyder, at Securitas altid kan dokumentere, hvor og hvornår vagten har været på de givne steder.

Tilhørende dokumenter

Kontakt os for mere information
*
*
*
Hvad bruger vi dine personlige data til?
Når du trykker på "send", accepterer du samtidigt, at Securitas håndterer dine personlige data