danish crown security command center securitas danmark

Security Command Center

Security Command Center (SCC) er kundens egen, døgnbemandede vagtcentral, der overvåger de forskellige sikkerhedssystemer, som eksempelvis adgangskontrol og videoovervågning. I princippet kan den geografisk være placeret hvor som helst, men typisk vil den ligge på kundens adresse.

Et Security Command Center varetager typisk opgaver som:

  • Overvågning af kamerasystemer (CCTV), tyveri-, teknik-, brand- og elevatoralarmer samt adgangskontrolsystemer
  • Udstedelse og redigering af adgangskort
  • Bemanding af døgnovervågede telefonlinjer
  • Tilkaldelse af relevante kontaktpersoner til at agere på opståede situationer
  • Håndtering af nøglesystemer
  • Koordinering af indsats ved ulykke og lignende
Kontakt os for mere information
*
*
*
Hvad bruger vi dine personlige data til?
Når du trykker på "send", accepterer du samtidigt, at Securitas håndterer dine personlige data