Tyverialarm

Securitas er totalleverandør af sikkerhedsløsninger og her er en tyverialarm som regel en vigtig del af vores skræddersyede løsninger. Men vores alarmsystem kan ikke i sig selv stoppe eller fange tyven. Derfor kombinerer vi altid vores tyverialarmer med andre sikkerhedsløsninger som fx fjernvagter, videoovervågning og meget mere.

En del af en samlet sikkerhedsløsning

Når du vælger en sikkerhedsløsning fra Securitas, så skræddersyr vi den ud fra dine behov. Vi rådgiver dig i valget af den rigtige løsning og koordinerer implementeringen af løsningen. Og du har endda mulighed for at få løsningen til en fast månedlig pris. Sådan undgår du uventede udgifter og store startomkostninger. I stedet får du en gennemsigtig sikkerhedsløsning og ét kontaktpunkt, så du altid kan få hjælp, når du ringer.

Vil du vide mere om vores tyverialarmer? Skriv til en af vores sælgere

Tyverialarm til erhverv

En tyverialarm kan hjælpe med at skabe tryghed for dig og din virksomhed og samtidig sørge for, at du lever op til de forsikringskrav, der skal til, hvis der kommer indbrud. Hvis din alarm går i gang, vil den sende et signal til vores kontrolcentral, som så kan tilse jeres videokamera og sende en vagt til undsætning.

Tyverialarm - direkte forbundet til Securitas

Alle tyverialarmer og alarmsystemer, du køber gennem Securitas, bliver direkte forbundet til vores kontrolcentral. Her sidder vores dygtige og professionelle operatører 24/7, som udfører fjernvagtservices via din virksomheds overvågningssystemer. Det betyder, at vores kontrolcentral hurtigt kan reagere og sende patruljer ud, når behovet opstår.

En tyverialarm kan hjælpe med at mindske risikoen for indbrud og hærværk

En effektiv tyverialarm kan have en præventiv effekt på indbrud og hærværk, især hvis alarmen bliver kombineret med andre sikkerhedsløsninger. Sikkerhedsforanstaltninger kan nemlig gøre det mindre attraktivt at lave indbrud i en virksomhed. Er uheldet ude, kan en tyverialarm alligevel vise sig som en god investering, da alarmen kan stresse tyven ved at tiltrække opmærksomhed.

Sådan udvælger tyven sine indbrudsmål

De mest attraktive virksomheder for indbrudstyven er oftest dem med et lavt sikkerhedsniveau. For få sikkerhedsforanstaltninger kan derfor gøre, at virksomheden er mere udsat. Det er nemt for tyven at spotte, om en bygning har et højt eller lavt sikkerhedsniveau. Tyven kan f.eks. lede efter bygninger, som har vinduer uden lukkebeslag, manglende overvågning eller manglende tyverialarm/kode på døren. For så kan tyven hurtigt komme ind og ud uden at tiltrække sig opmærksomhed.

 

Tyverialarmer og sikringsniveauer – sådan hænger det sammen

Alt efter værdien af dit inventar stiller forsikringsselskaberne en række krav, kaldet et sikringsniveau, som din virksomhed skal leve op til, for at kunne blive forsikret. Det betyder, at jo højere værdien af dit inventar er, desto højere skal dit sikringsniveau være, og desto flere sikkerhedsforanstaltninger skal der til, for at din virksomhed kan blive forsikret. Et højt sikringsniveau betyder altså, at du både har inventar af høj værdi og efterlever tilsvarende forsikringsgodkendte sikkerhedsforanstaltninger. Til gengæld kan et højt sikringsniveau bådeforebygge indbrud og hjælpe med at sikre en høj forsikringssum, hvis uheldet skulle ske.

Der findes sikringsniveauer fra 10-60, hvor 60 er det højeste, og 10 er det laveste. Kravene til din tyverialarm varierer, alt efter hvilket sikringsniveau din virksomhed skal efterleve, og det er først ved sikringsniveau 20, at forsikringsselskaberne stiller krav til, at der skal være installeret en AIA (automatisk indbruds alarmering), som er en tyverialarm med alarmoverførsel til en godkendt kontrolcentral. Kravene til tyverialarmen er mest omfattende ved sikringsniveau 60, hvor tyverialarmen skal være AIA-verificeret, installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør, efterses årligt være koblet til videoovervågning og have en autoriseret vagtleverandør tilknyttet med vagtudrykning. For at leve op til et sikringsniveau på 60, er der dog en del flere krav, som skal overholdes. Men bare rolig, Securitas kan hjælpe dig med at efterleve alle kravene.

Tyverialarm - koblet til smart videoovervågning

Køber du en samlet sikkerhedsløsning hos Securitas, kan tyverialarmen blive kombineret med vores smarte videoovervågningsløsning, hvor videokameraer sender live til vores kontrolcentral, når tyverialarmen går. Herfra kan vores operatører anråbe de ubudne gæster og bede dem forlade området, før vagten ankommer. At anråbe tyven kan især være effektivt, da en af de mest indbrudsforebyggende foranstaltninger, man kan have, er menneskelig tilstedeværelse og opmærksomhed på tyven.

Læs mere om smart videoovervågning

Hvad kan et alarmsystem detektere?

Moderne tyverialarmer og alarmsystemer bliver mere og mere avancerede. Derfor kan man i dag skræddersy et system, der kan opfange og beskytte præcis de ting, som er allervigtigst for din virksomhed. Hvordan vores kontrolcentral skal reagere på udløsning af en tyverialarm, bestemmer du. Det kan være, at du ønsker, at vi kontakter din virksomhed, at vi tilgår jeres sikkerhedskameraer og ser, om alt er, som det skal være, eller at vi sender en vagt med det samme. Vores alarmsystemer kan bl.a. indeholde:

 • Åbningskontakter: Opfanger om døre, vinduer eller porte står åbne eller bliver opbrudt.
 • Glasbrudsdetektorer: Slår alarm når den detekterer, at glas er blevet knust.
 • Bevægelsessensorer: Detekterer bevægelse i det overvågede område.
 • Røgdetektorer: Kan opfange røg eller gas i luften.
 • Antimask detektor: Registrere om detektoren bliver tildækket, det kan fx være hvis der bliver sat en kasse foran eller at der bliver sprøjtet noget på detektoren, fx spraymaling eller hårlak.
 • Vandskadedetektorer: Detekterer vandskader eller vand på gulvet. Vandskadedetektoren er derfor ikke blot en sikkerhedsforanstaltning for potentielle indbrudstyve, men kan også hjælpe med at finde skaden i tide og dermed minimere tabet på bundlinjen.
 • Temperaturalarmer: Sensorer der slår alarm, hvis temperaturen i et givent område bevæger sig over eller under en bestemt grænse. En sådan alarm er blandt andet nyttig til at opfange potentielle brænde, og kan dermed hjælpe med at få tilkaldt brandvæsenet og minimere skaden.
 • Fugtalarm: Sensorer der måler luftfugtighed og slår alarm, hvis den bevæger sig over en given grænse. Dette kan mindske skader i f.eks. kælderrum, gulv, vægge og træværk.
 • Tågesikring: Ved behov kan alarmen kombineres med tågesikring, der udsender en tæt tåge, når alarmen går. Det kan være med til at besværliggøre indbruddet og evt. skræmme tyven væk.

 

Råd fra en Securitas sikkerhedsekspert om tyveri og tyverialarmer

Skab opmærksomhed

Hvis din virksomhed er placeret tæt på en S-togs- eller metrostation, bør du være ekstra opmærksom på risikoen for indbrud. Den let tilgængelige offentlige transport giver nemlig tyvene mulighed for at flygte både hurtigt og i flere retninger efter et indbrud. Det samme gælder for virksomheder, der er afskærmede med fx en hæk, hvor forbigående personer ikke kan kigge ind. For så har tyven frit spil og kan tage sig god tid med at bryde døre eller vinduer op, mens han/hun er afskærmet fra nysgerrige blikke. Her kan virksomheden gøre noget så simpelt som at klippe hækken for at gøre området omkring bygningen synligt. Mere teknologiske foranstaltninger kan være udendørs belysning, der aktiveres, når nogen går forbi, kraftige låse som larmer, hvis nogen forsøger at bryde dem op eller en aftale med Securitas, som hurtigt kan rykke ud og tilse virksomheden, hvis din tyverialarm går.

Stjæl tyvens tid

Udover tyverialarmer kan du installere mange forskellige foranstaltninger for at besværliggøre et indbrud for tyven. Tyven har nemlig en interesse i at gennemføre indbruddet så hurtigt som muligt for at undgå at blive opdaget. Og derfor burde du forsøge at stjæle tyvens tid med fx ekstra låse, gitre, tunge døre og røgkanoner. Røgkanoner kan fx installeres i rum med computere og andet elektronisk udstyr, hvor røgen kan gøre det næsten umuligt for tyven af se sine omgivelser. Dette kan nemlig stresse tyven, og potentielt få tyven til at flygte uden byttet.

Vær vagtsom – også i dagstimerne

Mange har en forestilling om, at tyvene kun kommer i nattetimerne eller efter lukketid. Men det er langt fra sandheden. Nogle af tyvene kommer nemlig, når solen står højest på himlen, hvor en tyverialarm ikke vil slå alarm. Her kan tyven fx have skaffet et forfalsket ID-kort eller forklæde sig som leverandør for at skaffe sig adgang til din bygning. Det er derfor vigtigt at installere sikkerhedsforanstaltninger i indgangene, så du altid har styr på, hvem der kommer ind og ud af din bygning.

Lukketilsyn eller automatisk tilkobling af din tyverialarm

En bekymring for mange virksomheder er, at deres medarbejdere glemmer at lukke ordentligt af og at aktivere deres tyverialarm, når den sidste tager hjem fra arbejde. Her kan et lukketilsyn give ro i maven, hvor en vagt dagligt sørger for, at alle vinduer og døre er korrekt aflåst, og at jeres tyverialarm er aktiveret i alle afdelinger efter lukketid. En anden måde at sikre, at jeres tyverialarm bliver aktiveret, er gennem en aftale med vores kontrolcentral. Her skal du selv vælge det tidspunkt, vi skal aktivere din tyverialarm, og så sørger vi for, at den altid er aktiveret efter lukketid. Hvis jeres medarbejdere ønsker at blive lidt længere end det aftalte tidspunkt, skal de blot anmode om fx en ekstra time på alarmpanelet, hvor jeres tyverialarm derefter aktiveres automatisk.

Læs mere om vores vagter

Hvad sker der, når din tyverialarm sætter i gang? 

Når du køber en tyverialarm som en del af din samlede sikkerhedsløsning hos Securitas, er vi med dig hele vejen fra alarmen går og til patruljevagten kommer frem til din virksomhed. Så du behøver aldrig at bekymre dig om din alarm – du kan roligt regne med, at vi reagerer på den. Er du nysgerrig på, hvordan signalet fra din alarm bliver behandlet, kan du læse med her.

 • En person går igennem et sikret område efter lukketid, en lukket dør bliver åbnet, eller en vinduesrude bliver smadret i din virksomhed. Det opfanger sensorerne din tyverialarm, og alarmen sættes i gang. Afhængig af din alarm, kan mange forskellige hændelser udløse et alarmsignal, og vi kan altid hjælpe dig med at skræddersy en alarmløsning, der opfanger de mest hyppige situationer for din virksomhed.
 • Tyverialarmen sender et alarmsignal til Securitas’ Kontrolcentral, hvor vores operatører sidder klar 24/7 til at behandle alle signaler.
 • En af vores dygtige operatører registrerer din alarm og går i gang med at behandle den. Er der videoovervågning tilknyttet din sikkerhedsløsning, vil operatøren logge ind på videoovervågningen og verificere din alarm ved at undersøge, om der reelt er ubudne gæster i din virksomhed, eller om alarmen gik ved en fejl, fx på grund af et dyr.
 • Når alarmen er verificeret, vil vores operatør følge den forholdsordre, du selv har aftalt med Securitas. Det kan fx betyde, at han ringer en eller flere af jeres kontaktpersoner op, eller at han med det samme sender alarmpatruljen afsted.
 • Har du videoovervågning med højtaler i din sikkerhedsløsning, kan operatøren samtidig anråbe de ubudne gæster og fortælle, at der er en vagt på vej. Det er som regel en effektiv måde at afbryde et eventuelt indbrudsforsøg.
 • Patruljevagten kommer frem og undersøger hændelsen. Er der smadrede ruder eller andre brud, der kan udgøre en risiko for din virksomhed, sætter vores patruljevagt afdækning op. På den måde står din virksomhed ikke åben for andre forbipasserende, ligesom du minimerer risikoen for fx yderligere vandskade, hvis det er kraftigt regnvejr.
 • Hændelsen registreres og rapporteres til jer.

 

Vi kan hjælpe med alt indenfor sikkerhed

Securitas er en af Danmarks største sikkerhedsleverandører, og vi kan hjælpe med alle dine sikkerhedsbehov. Lige fra faste vagter og receptionister til videoovervågning, tyverialarm og adgangskontrol. Og alt det ind i mellem. Vi baserer altid vores løsninger på dine behov. Har du lyst til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig? Så kan du kontakte os her

Du kan også læse mere om vores andre sikkerhedsløsninger her:

Kontakt vores salgsafdeling

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Klik her for at læse vores privatlivspolitik. Ved at indsende formularen giver du dit samtykke til vores behandling og vores overførsel af dine personlige data til Securitas-enheder, der er placeret uden for EU / EØS, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede

Vil du vide mere om tyverialarmer til erhverv? Så læs vores blogindlæg