Skip to main content

Førstehjælpskurser og brandkurser til erhverv

Vi udbyder en række førstehjælpskurser og brandkurser, som vi tilpasser din virksomhed og dine medarbejdere. Vi kommer ud og gennemfører kurserne hos dig med certificerede, professionelle instruktører.

Person sidder ved bord og noterer

Førstehjælpskurser og brandkurser fra Securitas

Hos Securitas arbejder vi for at gøre vores kunders verden til et mere sikkert sted. Dette gælder både i forbindelse med beskyttelse af virksomhedens værdier og medarbejdernes trivsel og velbefindende på arbejdspladsen. Ved at deltage i et førstehjælpskursus eller et brandkursus fra Securitas, sikrer du, at både du og dine medarbejdere ved, hvad I skal gøre, hvis en kollega pludselig falder om med hjertestop, hvis der udbryder brand eller nogen kommer til skade på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at alle føler sig trygge, når de møder ind på arbejde.

Se vores førstehjælpskursuspakker

Vi tilbyder førstehjælpskurser skræddersyet til din virksomheds behov. Alle førstehjælpskurser inkluderer instruktion i brug af hjertestarter. Efter endt kursus modtager I et kursusbevis, der er gyldigt i 24 måneder.

Basis førstehjælpskursus

499,-
pr. deltager v. 16 deltagere
 • 4 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere

Udvidet førstehjælp

699,-
pr. deltager v. 16 deltagere
 • 7 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere

Kombikursus

829,-
pr. deltager v. 16 deltagere
 • Basis førstehjælpskursus
 • Elementær brandbekæmpelseskursus
 • Op til 16 deltagere

Førstehjælpskurser

Det er altafgørende at være opdateret på førstehjælp, hvis en medarbejder eller kollega pludseligt falder om. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv. Vi hjælper dig og dine medarbejdere med at blive klædt godt på til at gøre en forskel, hvis en på jeres arbejdsplads har brug for førstehjælp. Vi tilbyder et basis førstehjælpskursus og et udvidet førstehjælpskursus.

Kvinde kigger over skulderen

Basis førstehjælpskursus: Hvad lærer jeg?

Et førstehjælpskursus består af øvelser med en træningsdukke, hvor I får lov at afprøve hjertelungeredning med og uden en hjertestarter. Når kurset er gennemført får alle kursusdeltagere udleveret et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbeviset er gyldigt i 24 måneder. Med et basis førstehjælpskursus fra Securitas lærer du:

 • At undersøge bevidsthed og identifikation af hjertestop
 • At kunne afklare tidspunkt for brug af hjertestarter
 • At kunne påsætte og håndtere en hjertestarter
 • At udføre hjerte-lungeredning på bevidstløse personer uden vejrtrækning (med/uden hjertestarter)
 • At lære sikkerhedsanvisningerne for brug af hjertestarter samt specielle hensyn, der skal tages i betragtning, inden hjertestarteren tages i brug
Kvinde går forbi plantevæg

Udvidet førstehjælpskursus: Hvad lærer jeg?

Med et udvidet førstehjælps- og hjertestarterkursus lærer du og dine medarbejdere, hvordan I håndterer førstehjælp ved hjertestop, mens I også får undervisning i førstehjælp og redningsaktioner ved akut opstået ulykker eller sygdom. Ved kursets afslutning får I udleveret kursusmateriale om førstehjælp samt et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbeviset er gyldigt i 24 måneder. På et udvidet førstehjælpskursus fra Securitas bliver du undervist af certificerede instruktører, som lærer dig og dine medarbejdere følgende:

 • Hvordan du undersøger bevidsthedstilstanden og identificerer et hjertestop
 • Om overlevelseskædens 4 punkter, som er en livsreddende procedure ved hjertestop
 • Hvordan du laver hjertelungeredning til en person uden åndedræt
 • Sikkerhedsreglerne for brug af en hjertestarter samt hvordan du monterer og betjener en hjertestarter
 • Den rigtige fremgangsmåde til genoplivning trin for trin og hvornår og hvordan det er bedst at alarmere Beredskabet
Nærbillede af førstehjælpsdukke og hjertestarter i brug ved kursus

Certificerede intruktører

Når du deltager i vores førstehjælpskurser, kan du altid være sikker på, at du vil blive undervist af certificerede instruktører. Vores instruktører besidder adskillige års erfaring og tilpasser altid undervisningen til dine behov samt gældende retningslinjer. Du har mulighed for enten at oprette en fast aftale med os eller booke enkelte kurser, når I har brug for det. Vi afholder desuden altid undervisningen på jeres arbejdsplads, så I er i velkendte omgivelser under kurset.

Brandkursus

Hvis der opstår en brand i din virksomhed, er det altafgørende at handle hurtigt og effektivt. Det kan i sidste ende redde liv – både dit eget og dine medarbejdere. På dette kursus lærer du at slukke en mindre brand, inden den udvikler sig. Du lærer også, hvordan du forebygger en brand på arbejdspladsen.

Securitas brandtekniker slukker brand

Brandkursus: Hvad lærer jeg?

Med et brandkursus fra Securitas lærer du:

 • Om brandklasser og typer af brandslukkere
 • Hvordan forskellige slukkere anvendes
 • Personlig sikkerhed ved brug af en brandslukker
 • Alarmeringsprocedurer og evakuering
 • Generel personsikkerhed under en brand og evakuering
Grupper af personer i et lokale under en evakuering

Hvad er en evakueringsøvelse?

Når vi gennemfører en evakueringsøvelse, simulerer vi en nødsituation i din virksomhed for at teste jeres beredskabs- og flugtvejsplan. Hvis du ikke allerede har klart definerede evakueringsprocedurer, vil vores instruktør i samarbejde med dig og dine medarbejdere definere procedurerne. Formålet med en evakueringsøvelse er at gøre alle mere fortrolige med beredskabsplanen. Vi anbefaler altid, at I gennemfører en evakueringsøvelse 1 gang om året.

Beskyt din virksomhed i dag

Lad os hjælpe dig med at passe på din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende risikovurdering på +45 7226 8310 eller salg@securitas.dk

Skriv til os
Kvinde sidder og læser ved en computerskærm.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.