Skip to main content

Kvalitet i Securitas

I Securitas A/S arbejder vi målrettet med at bevare vores høje kundetilfredshed. Kvalitet og kvalitetssikring hos den enkelte kunde vægtes derfor meget højt. Dette er vores ISO 9001 certificering et bevis på. Læs mere om ISO 9001 og vores øvrige certificeringer her.

En gruppe mennesker går rundt foran en stor bygning der vogtes af en Securitasvagt

Som ISO 9001 certificeret virksomhed er der en række krav, vi skal leve op til:

  • Vi skal kunne dokumentere over for vores kunder at vi har leveret den aftalte ydelse.
  • Vi skal have procedurer for hvordan vi opbevarer fortrolige oplysninger, nøgler osv. udleveret af vores kunder.
  • Vi skal løbende udvikle kvaliteten og leverancen af de aftalte ydelser.
  • Vi skal leve op til kvalitetsmål og arbejde medrettet med forbedringer.
  • Vi skal kontrolleres årligt af et akkrediteret certificeringsorgan.
To mænd står med en computer og har møde ved et bord

Kvalitet hos samarbejdspartnere

Hvis vi benytter os af samarbejdspartnere, er det et krav, at disse ligeledes er ISO 9001 certificerede, inden en aftale indgås. Vi kontrollerer løbende vores samarbejdspartnere gennem uanmeldte kontroller, som foretages på den opgave, de løser hos vores kunder.

En centervagt fra Securitas står foran tøjbutik inde i et storcenter

Kvalitet hos medarbejdere

  • Vi sikrer os, at alle nye medarbejdere får den rette introduktion til Securitas' værdier og den enkelte opgave.
  • Vi efteruddanner vores medarbejdere, så de kan bidrage til at udvikle sikkerheden hos kunden.
  • Vi benytter altid medarbejdere med de rette kompetencer til den enkelte opgave.
  • Vi udfører løbende kontrol med arbejdets udførelse jf. den til enhver tid gældende procedure.

Vores certificeringer

ISO 14001 certificering
ISO 9001 certificering
ISO 45001 certificering
Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.