Skip to main content

Arbejdsmiljø

Kernen i din sikkerhed handler om mere end alarmer, brandsikring og videoovervågning. Mennesker er hjerteblodet i enhver virksomhed, og Securitas gør mere end at beskytte mennesker - vi sørger for, at vores medarbejdere har de bedste arbejdsforhold.

Kvinde der sidder ned og kigger

ISO 45001

Securitas kan, som et af de få sikkerhedsselskaber i Danmark, dokumentere vores fokus på arbejdsmiljø via ISO 45001 certificeringen. Vi anerkender vigtigheden af medarbejdernes trivsel i det daglige. Derfor er vi opmærksomme på medarbejdernes velvære med proaktive initiativer til minimering af arbejdsulykker og opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø.

Close-up af glad kvinde med en anden kvinde i baggrunden

Hvad betyder ISO certificeringen for vores medarbejdere?

Securitas’ medarbejdere er vores vigtigste ressource, og ved at fokusere endnu mere på et sundt og sikkert arbejdsmiljø er vi med til at sikre en større arbejdsglæde. Securitas ønsker at skabe et attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen bygger på gensidig respekt, engagement, ansvar og livskvalitet. Det betyder, at vi:

  • Overholder alle relevante love og bestemmelser.
  • Aktivt søger at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
  • Prioriterer arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn.
  • Efterstræber et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte.
  • Motiverer medarbejdere til at søge medindflydelse og tage ansvar for egen og for kollegers arbejdsmiljø.
En gruppe på tre mennesker snakker sammen med et vindue i baggrunden

Hvad betyder ISO certificeringen for din virksomhed?

Med en ISO certificeret sikkerhedsleverandør er du sikret samarbejde med en leverandør, der har vedvarende fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det har stor værdi for medarbejderne og for nedbringelsen af personaleomsætningen.

Gennem de nævnte indsatser forbedrer vi vores medarbejderfastholdelse, hvilket betyder, at din virksomhed igennem hele kontraktperioden har et fast fagligt dygtigt team af vagter og driftsledere med stor erfaring inden for deres respektive opgaver.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.