Skip to main content

Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores privatlivspolitik.

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

 

Om denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Securitas-koncernen respekterer din integritet.

Denne privatlivspolitik gælder for behandling af dine personoplysninger, som du sender til os via denne hjemmeside for at modtage oplysninger og materiale fra os. Formålet med denne politik er at give brugere af denne hjemmeside (samlet benævnt "brugere" eller "dig") oplysninger om, hvordan Securitas-koncernen behandler de personoplysninger, du deler med os, når du bruger vores kontaktformularer på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og optimere brugeroplevelsen via Facebook Pixels. Securitas optræder derfor som fælles dataansvarlige med Facebook i behandlingen af personoplysninger. Du kan læse mere om Securitas’ og Facebooks fælles dataansvar for Facebook Pixels på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Bemærk, at denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider end Securitas-hjemmesider. Securitas-koncernen er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders politikker eller praksisser.

Ansvar for behandling af personoplysninger

Securitas A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nummer 88 66 32 17 ("Securitas", "vi" eller "os") er dataansvarlig. Det betyder, at Securitas er ansvarlig for at sikre, at databehandlingen er i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

 

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen

Securitas behandler de personoplysninger, du giver os, eller som er resultatet af din brug af websiden som beskrevet nedenfor:

Formålet med behandlingen

Det retlige behandlingsgrundlag

Opbevaringsperiode

At opfylde din anmodning om at modtage direkte markedsføring eller nyhedsbreve fra os, f.eks. brochurer, rapporter.

Samtykke jf. markedsføringsloven §10.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning, eller frem til afmelding.

Varetagelse af personoplysninger til opfyldelse af aftale.

Opfyldelse af kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Så længe der er nødvendigt for at opfylde din kontrakt, eller så længe det påkræves efter lov.

At præsentere Securitas´ direktion for kunder der anvender hjemmesiden.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi opbevarer personoplysningerne så længe disse er aktuelle.

At besvare dine spørgsmål når du henvender dig via vores hjemmeside, e-mail, telefonnummer eller chatbot.At opfylde din anmodning om at modtage direkte markedsføring eller nyhedsbreve fra os, f.eks. brochurer, rapporter.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning.

At sikre en stabil, sikker og relevant hjemmeside for vores brugere

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Cookies opbevaringsperiode afhænger af, hvilken form for cookies der er tale om. Du kan læse mere om de forskellige former for cookies samt deres opbevaringsperiode i Securitas’ cookiepolitik: https://www.securitas.dk/om-os/vores-ansvar/gdpr/cookie-politik/

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Tjenesteudbydere og underleverandører: Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores tjenesteudbydere og/eller underleverandører (herunder, men ikke begrænset til, udbydere af datalagringstjenester, produktionsudviklingsvirksomheder, udbydere af kundeundersøgelser samt driftsadministrationsselskaber og virksomheder, der yder teknisk support og vedligeholdelse af tjenesten) efter instruktion fra Securitas. Alle tjenesteudbydere og underleverandører fungerer som Securitas’ databehandlere og har i overensstemmelse med kontraktlige aftaler kun ret til at behandle data til de ovenfor nævnte formål. Desuden vil databehandleren (tjenesteudbyderen eller underleverandøren) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Securitas-koncernen: Dine personoplysninger kan blive behandlet af selskaber i Securitas-koncernen, der leverer tjenester til Securitas i forbindelse med din anmodning, såsom produktudvikling, support og administration. I så fald fungerer selskaber i Securitas-koncernen som Securitas’ databehandler eller fælles dataansvarlig sammen med Securitas. Databehandleren eller den fælles dataansvarlige må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med de formål eller instruktioner, som Securitas har angivet til behandlingen. Desuden vil databehandleren (et selskab i Securitas-koncernen) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Offentlige myndigheder: Securitas kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder (såsom politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder), hvis det er lovpligtigt, eller hvis du har indvilliget i, at vi gør det. Vi kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, når vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske forbrydelser eller reagere på en anmodning fra regeringen. Offentlige myndigheder, der modtager dine personoplysninger, vil være dataansvarlige for en sådan behandling, hvilket betyder, at det ikke er Securitas, der styrer, hvordan dine personoplysninger
Side 3/5
behandles, hvis de deles med en myndighed. Så hvis dine personoplysninger deles med myndighederne, vil denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ikke gælde denne behandling.

Andre tredjeparter: Securitas vil ikke sælge, udveksle eller på anden måde videregive dine personoplysninger til tredjeparter uden for Securitas-koncernen, medmindre du har givet separat samtykke hertil.

Talentech som platform til jobrekruttering: Securitas benytter rekrutteringsplatformen Talentech til administration af rekrutteringsprocessen. Talentech anvender både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre samt beskytte dine personoplysninger og følger de vigtigste databeskyttelsesprincipper i databeskyttelsesforordningen. Talentech behandler kun dine personoplysninger så længe det tager at opfylde formålet med behandlingen, hvorefter de sletter oplysningerne.

 

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Selskaber i Securitas-koncernen: Vi kan dele dine personoplysninger med vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber med henblik på at lade datterselskabet eller det tilknyttede selskab behandle dine personoplysninger for at besvare din anmodning. Derfor overfører vi kun dine personoplysninger til det datterselskab eller det tilknyttede selskab, der har brug for at modtage dine personoplysninger for at give dig de oplysninger, du har anmodet om. Ved at indsende anmodningsformularen giver du samtykke til, at vi overfører dine personoplysninger til vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vær opmærksom på, at lande uden for EU/EØS muligvis ikke tilbyder samme databeskyttelsesniveau som EU/EØS, og at du derfor muligvis ikke har de samme rettigheder, som fremgår af de love, der gælder for os. Dog sker overførsler til øvrige tredjelande med legitim begrundelse i databeskyttelsesforordningens art. 46(2), idet de fornødne garantier er sikret gennem standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen (EU-SCC).

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der er etableret i et af de lande (herunder såkaldte tredjelande), der er anført på en webside, som du kan få adgang til ved at klikke her.

Tredjepartstjenesteudbydere: De personoplysninger, vi indsamler om dig, kan blive overført til og behandlet af en tredjepartstjenesteudbyder, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. I så fald vil vi tage alle nødvendige skridt, der kræves i henhold til gældende lovgivning, for at en sådan overførsel af dine personoplysninger på tværs af grænserne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi overfører kun dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvor i) Kommissionen har besluttet, at tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller ii) når overførslen sikres ved anvendelse af EU-standardbestemmelser (i henhold til artikel 46, stk. 2, i den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) ("GDPR")).

Vi kan overføre dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, der er etableret i følgende lande uden for EU/EØS: Indien. Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne for dataoverførsler uden for EU/EØS, herunder de mekanismer vi er afhængige af, på Europa-Kommissionens hjemmeside, som du kan besøge ved at klikke her

Talentechs opbevaring af personoplysninger: Dine personoplysninger gemmes i Talentechs Hubspot CRM-system. Hubspot udnytter Google Cloud Platform i EU (i Tyskland) til at understøtte behandling af personoplysninger, men tjenesterne hostes også af pålidelighedsårsager på Amazon Web Services i USA. Denne overførsel af data er baseret på standardkontraktbestemmelser og ikke Privacy Shield og er derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i EU/EØS.

 

Job hos Securitas

Som jobansøger hos Securitas behandler vi de personoplysninger som du har tilsendt os, samt oplysninger fra andre som du har samtykket til at vi må kontakte via din ansøgning jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette gør vi for at være i bedst mulig stand til at vurdere din ansøgning og dig. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning samt cv til Securitas A/S forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi sletter personoplysninger for alle afviste ansøgere så snart rekrutteringsprocessen er afsluttet. CV’er kan gemmes i op til 6 måneder, medmindre der er afgivet skriftligt samtykke til at denne må opbevares længere.


Afhængigt af den stilling du søger, kan du også blive bedt om at sende en kopi af din straffeattest eller blive bedt om FE- og PET godkendelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Sådan beskytter vi dine data

Securitas træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og Securitas arbejder konstant på at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring, uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til de persondata, der overføres, lagres eller på anden måde behandles af Securitas.

 

Dine rettigheder

Vi respekterer din integritet og dine rettigheder i henhold til lovgivningen om behandling af personoplysninger. Dine rettigheder indebærer, at du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, du kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet, og du kan under visse betingelser anmode om sletning af oplysninger. Du kan også i nogle tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod Securitas' behandling af dine personoplysninger og til at udøve din ret til datamobilitet.

Du kan på ethvert givent tidspunkt vælge at trække dit samtykke tilbage angående vores behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte os på info@securitas.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, træder det først i virkning fra dette tidspunkt. Vores tidligere behandling af dine personoplysninger er derfor stadig legitime, da de er behandlet på baggrund af dit tidligere samtykke.

 

Politik for sletning af persondata

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at opfylde de formål de blev indhentet til og ikke længere i henhold til loven. Alle personoplysninger opbevares i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven. Hvis du ønsker flere detaljer, bedes du kontakte os.

 

Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi foretager ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, giver vi dig besked ved at annoncere opdateringen af meddelelsen online eller informere dig på anden passende måde. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i november 2023.

 

Klager og kontaktoplysninger

Du har altid ret til at indgive en klage til vores persondata-team, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, denne politik eller har andre kommentarer til Securitas' behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores persondata-team på:

 

Kontakt vores persondata-team på:

Securitas A/S
Att.: Juridisk afdeling
Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark
persondata@securitas.dk

 

Redigeret 02.11.2023

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.