Skip to main content

Sådan sikrer du din transport- og logistikvirksomhed

Det kan være omfattende at sikre virksomheder i transport- og logistikbranchen. Med værdifulde varer, køretøjer på vejene, flere lokationer og et komplekst netværk af forsyningskæder er det en stor opgave at beskytte både værdier og medarbejdere. Læs videre og bliv klogere på hvordan du kan gøre det.

Risici i transport og logistik


Nogle af branchens risici hænger sammen med virksomhedernes fysiske lokationer, fx distributionscentre. Andre hænger sammen med virksomhedens køretøjer. Derudover skal der også tages højde for medarbejdernes sikkerhed i alle virksomhedens afdelinger. Sikring af transport- og logistikvirksomheder kan derfor deles op i fire dele, som tilsammen kommer rundt om din virksomhed:

  • Sikring af fysiske lokationer
  • Beskyttelse af medarbejdere på fysiske lokationer
  • Sikring af gods og køretøjer
  • Beskyttelse af chaufførerne


Læs videre og find ud af, hvordan du tager hånd om alle fire dele.

Sikr fysiske lokationer


En af de største udfordringer på fysiske lokationer er risikoen for uautoriseret adgang, der kan føre til tyveri, hærværk og forstyrrelser af driften. For at beskytte dine lokationer er det vigtigt at implementere en passende sikkerhedsløsning.

Du kan med fordel sikre dine lokationer med en kombination af tekniske løsninger og vagtservices.

Tekniske løsninger


De tekniske løsninger er blandt andet videoovervågning, alarmsystemer og adgangskontrol. Videoovervågning og alarmsystemer giver besked ved uautoriserede adgangsforsøg og perimeterbrud. Derudover har de en præventiv effekt, da synlig tilstedeværelse af alarm og videoovervågning kan være nok til at afskrække uønskede gæster. Med adgangskontrol kan du, ved hjælp af fx adgangskort og kortlæsere, bestemme hvilke medarbejdere, der skal have adgang til hvilke områder af lokationen.

Ved at koble de tekniske løsninger op til vores kontrolcentral får du overvågning døgnet rundt. Kontrolcentralen kan holde øje med videoovervågningen, reagere på alarmer og koordinere med patruljevagter. Operatørerne kan også udføre virtuelle runderinger på lokationen via billeder fra videoovervågningen.

Vagter


Med en patrulje- eller fastvagt får du et ekstra sæt øjne på din lokation. Patruljevagter foretager regelmæssige runderinger og kan hurtigt reagere på eventuelle hændelser. Patruljevagter kan også foretage runderinger, hvor de blandt andet tjekker, at alle døre er låste. Fastvagter er tilknyttet din lokation. De sikrer en konstant tilstedeværelse, hvilket kan afskrække uønskede gæster, og de kan håndtere sikkerhedsproblemer med det samme.

Beskyt medarbejderne på fysiske lokationer


Udover at sikre din lokation mod indbrud og tyveri kan du også overveje, hvordan du sørger for medarbejdernes sikkerhed. Medarbejdere på distributionscentre har en særlig risiko for at komme til skade, fx i forbindelse med brand, faldulykker og maskinuheld. Derfor er det vigtigt at beskytte dine medarbejde med brandsikring samt førstehjælpsudstyr og -kurser.

Brandsikring


En af de primære risici i enhver virksomhed er brand. Brande kan opstå af forskellige årsager, herunder elektriske fejl, forkerte håndteringsmetoder af materialer eller endda forkert opbevaring af brandfarlige materialer. Når en brand bryder ud, er det ikke kun bygningerne, der er truede, men også medarbejderne.

For at mindske brandrisici kan du implementere en passende brandsikringsløsning. Derudover er det vigtigt at have klare evakueringsplaner for at sikre, at medarbejderne er godt forberedte i tilfælde af en nødsituation.

Førstehjælpsudstyr


For at sikre dine medarbejdere kan du overveje at have førstehjælpsudstyr let tilgængeligt i virksomheden. På den måde er du forberedt i tilfælde af, at en medarbejder kommer til skade. En hjertestarter kan ligeledes hænge på et synligt sted på lokationen, så den er nem at få fat i, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du vil sørge for, at dine medarbejdere er trygge ved at bruge udstyret, kan du give dem et kursus i førstehjælp.

Beskyt gods og køretøjer


I transport- og logistikbranchen udgør køretøjer med gods en væsentlig del af virksomhedens aktiviteter. Desværre har køretøjer en række risici, når det kommer til tyveri. Disse risici kan imødekommes ved hjælp af GPS-positionering med overvågning fra vores kontrolcentral.

Ved at installere GPS-enheder i dine køretøjer kan du og vores operatører spore deres placeringer i realtid. Dette giver mulighed for at overvåge deres bevægelser og reagere øjeblikkeligt i tilfælde af unormale aktiviteter eller mistænkelig adfærd.

Hvis der opstår et problem, kan vi straks reagere ved at kontakte føreren eller sende assistance til stedet. Denne proaktive tilgang giver dig ro i sindet og sikrer, at køretøjernes last altid er beskyttet.

Skab tryghed for dine chauffører


Dine chauffører har nogle andre risici end medarbejderne på dine lokationer. De arbejder alene på skæve tidspunkter af døgnet, og det medfører risiko for overfald eller tilskadekomst. For at skabe tryghed for chaufførerne, kan du udstyre dem med en overfaldsalarm.

En overfaldsalarm kan være afgørende for chauffører på vejene. Alarmen giver medarbejderne mulighed for hurtigt at tilkalde hjælp i tilfælde af en nødsituation. Derudover kan de opfange, hvis bæreren falder, og sende en alarm til kontrolcentralen. Det er vigtigt, at alarmen er let tilgængelig og nem at betjene, så chaufførerne kan reagere øjeblikkeligt, hvis de får brug for det.

Sikring af transport og logistik kræver opmærksomhed hele vejen rundt


Det kræver en 360 graders løsning at sikre din transport- eller logistikvirksomhed, da den skal rumme både fysiske lokationer, køretøjer samt medarbejdere i forskellige dele af virksomheden. Hos Securitas kan du få en løsning skræddersyet til dine behov. Kontakt os på telefon +45 7226 8310 eller mail salg@securitas.dk for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med at sikre din virksomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.