Skip to main content

Sikkerhedspakken til Sankt Hans: Hekse, flammer og skum

Når Sankt Hans-aften nærmer sig, er Danmarks himmel traditionelt fyldt med lyden af knitrende bål og synet af hekse, der 'flyver' mod Bloksbjerg. Det er en tid for samvær og sang, men med åben ild følger risici. Derfor er det essentielt at være forberedt og have tænkt brandsikkerheden godt igennem.

Brandsikkerhed til Sankt Hans


Beredskabsstyrelsen har forfattet en stribe gode råd til brandsikkerheden til Sankt Hans, der ikke handler om brandslukkere og brandslukningsudstyr, men derimod blot er gode forholdsregler, der bidrager til en sikker og hyggelig Sankt Hans. Vores brandsikringsekspert, Kennet Jensen, der har 20 års erfaring med brandsikkerhed, uddyber rådene herunder.

Beredskabsstyrelsens første råd: Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bål.

Eksperten forklarer: ”Skulle ilden komme ud af kontrol, gør brandfarlige væsker det mere udfordrende at slukke den igen, og det kan være nødvendigt med professionelt brandslukningsudstyr. Når bålet skal antændes, kan du med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til noget af den tørre halm eller kvas i bålets kerne. Brug aldrig benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker.”

Beredskabsstyrelsens andet råd: ”Hold øje med bålet og forlad det først, når gløderne er helt slukket.”

Eksperten forklarer: Brug kun tørt og rent træ til at bygge bålet. Kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og samtidig stabilt Sankt Hans-bål, som ikke vælter under afbrænding.

Lad være med at dække gløder med sand, da det holder på varmen og kan give alvorlige forbrændinger, hvis nogen træder på stedet dagen efter. Brug i stedet vand til at køle bålpladsen ned med. Har du brug for at slukke bålet i en fart, kan du bruge en brandslukker, der er beregnet til brug i naturen.

Beredskabsstyrelsens tredje råd: Lad være med at tænde bålet, hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt.

Eksperten forklarer: Det giver næsten sig selv, at bål og tørke er en rigtig dårlig kombination, for det giver gode betingelser for, at ilden kan sprede sig uforholdsmæssigt hurtigt. Kraftig blæst kan også bære ilden med sig, og det kan være svært for lægmand at vurdere, hvor langt og hvor hurtigt, ild kan komme omkring i kraftigt blæsevejr.

Beredskabsstyrelsens fjerde råd: ”Vær opmærksom på dyr og børn i nærheden af bålet.”

Eksperten forklarer: Børn og dyr er ikke opmærksomme på faren ved bål og kan let komme for tæt på bålet uden at opdage det. Så kan det være godt at have brandslukningsudstyr ved hånden i form af fx et brandtæppe. Husk desuden at ruske godt op i bålet, inden du tænder det, eller flyt bålet på antændingsdagen. Dyr kan godt finde på at finde sig til rette i et bål.

Beredskabsstyrelsens femte råd: ”Hav altid rigeligt med vand i nærheden.

Eksperten forklarer: I langt de fleste tilfælde er vand rigeligt til at slukke gløder eller eventuelle småbrande. Vil man være på den sikre side, kan man selvfølgelig altid investere i en brandslukker, men vand er rigeligt til de fleste.

Brandsikker placering af bålet


Er det dig, der planlægger placeringen af bålet til Sankt Hans, så er der flere gode råd fra Beredskabsstyrelsen, du skal være opmærksom på.

  • Placér bålet 30 meter fra bygninger med hårdt tag – og endnu længere væk ved jævn eller frisk vind.
  • Placér bålet 60 meter væk fra letantændelige markafgrøder.
  • Placér bålet 200 meter væk fra letantændeligt tag, fx stråtage, letantændelig beplantning og lager af brandfarlige stoffer.

 

Hvad gør du, hvis der opstår brand?


Hvis bålet bliver til en brand, så sørg for at få folk på sikker afstand. Ring derefter til Beredskabet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer, og giv nøjagtige informationer til alarmcentralen. Sørg for at der sendes personer ud, som kan guide Beredskabet i den rigtige retning, så de finder den hurtigste vej til brandstedet. Fortsæt med at begrænse ilden i det omfang det er forsvarligt. Hvis der er personer med forbrændinger, skal I sørge for at afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår man bør søge lægehjælp. Sørg også for at have en førstehjælpskasse med brandbandager/gelé til afkøling.

Flere gode råd til brandsikkerheden


Sankt Hans er en af de tidspunkter på året, hvor de fleste danskere tænker på brandsikkerhed. Men er du virksomhedsejer, bør du huske at tænke i brandsikkerhede hele året rundt. I Bygningsreglementet BR18 er der krav til brandsikkerheden og tilstedeværelsen af brandslukkere. Men selv for virksomheder, der ikke falder under disse krav, er det godt givet ud at investere i brandsikkerhed. Brand er nemlig én af de største sikkerhedsrisici for mange virksomheder.

Men hvordan skal du så arbejde med det? Hvis du gerne vil klare det selv, kan du læse mere om  på vores hjemmeside.  Alternativt vil vi anbefale, at du starter processen med at booke en gratis og uforpligtende brandsikkerhedsgennemgang med en af vores brandsikringseksperter. På den måde kan du få professionelle øjne på din virksomheds brandrisici.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.