Skip to main content

Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores privatlivspolitik

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

 

Om denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Securitas-koncernen respekterer din integritet.

Denne fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitik") gælder behandling af dine personoplysninger, som du sender til os via denne hjemmeside for at modtage oplysninger og materiale fra os. Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give brugere af denne hjemmeside (samlet benævnt "brugere" eller "dig") oplysninger om, hvordan Securitas-koncernen behandler de personoplysninger, du deler med os, når du bruger vores kontaktformularer på denne hjemmeside.

Bemærk, at denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider end Securitas-hjemmesider. Securitas-koncernen er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders fortrolighedspolitikker eller praksisser.

Ansvar for behandling af personoplysninger

Securitas A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nummer 88 66 32 17 ("Securitas", "vi" eller "os") er dataansvarlig. Det betyder, at Securitas er ansvarlig for at sikre, at databehandlingen er i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Følgende oplysninger vil blive behandlet, når du anmoder os om oplysninger.

Kontaktoplysninger: e-mail, navn, firma, land og din besked til os.

Oplysninger om gennemsyn: IP-nummer

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen

Securitas behandler de personoplysninger, du giver os, eller som er resultatet af din brug af websiden som beskrevet nedenfor:

Formålet med behandlingen

Det juridiske grundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

At opfylde din anmodning om at modtage oplysninger eller materiale fra os, f.eks. brochurer eller rapporter

Samtykke

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning, eller så længe loven kræver det

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Tjenesteudbydere og underleverandører: Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores tjenesteudbydere og/eller underleverandører (herunder, men ikke begrænset til, udbydere af datalagringstjenester, produktionsudviklingsvirksomheder, udbydere af kundeundersøgelser samt driftsadministrationsselskaber og virksomheder, der yder teknisk support og vedligeholdelse af tjenesten) efter instruktion fra Securitas. Alle tjenesteudbydere og underleverandører fungerer som Securitas-databehandlere og har i overensstemmelse med kontraktlige aftaler kun ret til at behandle data til de ovenfor nævnte formål. Desuden vil databehandleren (tjenesteudbyderen eller underleverandøren) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Securitas-koncernen: Dine personoplysninger kan blive behandlet af selskaber i Securitas-koncernen, der leverer tjenester til Securitas i forbindelse med din anmodning, såsom produktudvikling, support og administration. I så fald fungerer selskaber i Securitas-koncernen som Securitas-databehandler eller fælles dataansvarlig sammen med Securitas. Databehandleren eller den fælles dataansvarlige må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med de formål eller instruktioner, som Securitas har angivet til behandlingen. Desuden vil databehandleren (et selskab i Securitas-koncernen) og dem, der handler på vegne af databehandleren, ikke få adgang til flere personoplysninger, end der kræves til udførelsen af den tjeneste, der er omfattet af aftalen med Securitas.

Offentlige myndigheder: Securitas kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder (såsom politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder), hvis det er lovpligtigt, eller hvis du har indvilliget i, at vi gør det. Vi kan også dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, når vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske forbrydelser eller reagere på en anmodning fra regeringen. Offentlige myndigheder, der modtager dine personoplysninger, vil være dataansvarlige for en sådan behandling, hvilket betyder, at det ikke er Securitas, der styrer, hvordan dine personoplysninger behandles, hvis de deles med en myndighed. Så hvis dine personoplysninger deles med myndighederne, vil denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ikke gælde denne behandling.

Andre tredjeparter: Securitas vil ikke sælge, udveksle eller på anden måde videregive dine personoplysninger til tredjeparter uden for Securitas-koncernen, medmindre du har givet separat samtykke hertil.

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Selskaber i Securitas-koncernen: Vi kan dele dine personoplysninger med vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber med henblik på at lade datterselskabet eller det tilknyttede selskab behandle dine personoplysninger for at besvare din anmodning. Derfor overfører vi kun dine personoplysninger til det datterselskab eller det tilknyttede selskab, der har brug for at modtage dine personoplysninger for at give dig de oplysninger, du har anmodet om. Ved at indsende anmodningsformularen giver du samtykke til, at vi overfører dine personoplysninger til vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vær opmærksom på, at lande uden for EU/EØS muligvis ikke tilbyder samme databeskyttelsesniveau som EU/EØS, og at du derfor muligvis ikke har de samme rettigheder, som fremgår af de love, der gælder for os.

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der er etableret i et af de lande (herunder såkaldte tredjelande), der er anført på en webside, som du kan få adgang til ved at klikke her: Securitas About Us

Tredjepartstjenesteudbydere: De personoplysninger, vi indsamler om dig, kan blive overført til og behandlet af en tredjepartstjenesteudbyder, der kan være etableret i et land uden for EU/EØS (dvs. et såkaldt tredjeland), herunder lande, som EU-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. I så fald vil vi tage alle nødvendige skridt, der kræves i henhold til gældende lovgivning, for at en sådan overførsel af dine personoplysninger på tværs af grænserne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi overfører kun dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvor i) Kommissionen har besluttet, at tredjelandet sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller ii) når overførslen sikres ved anvendelse af EU-standardbestemmelser (i henhold til artikel 46, stk. 2, i den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) ("GDPR")).

Vi kan overføre dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, der er etableret i følgende lande uden for EU/EØS: Indien. Du kan finde yderligere oplysninger om reglerne for dataoverførsler uden for EU/EØS, herunder de mekanismer vi er afhængige af, på Europa-Kommissionens hjemmeside, som du kan besøge ved at klikke her https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Sådan beskytter vi dine data

Securitas træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og Securitas arbejder konstant på at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring, uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til de persondata, der overføres, lagres eller på anden måde behandles af Securitas.

Dine rettigheder

Vi respekterer din integritet og dine rettigheder i henhold til lovgivningen om behandling af personoplysninger. Dine rettigheder indebærer, at du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, du kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet, og du kan endda under visse betingelser anmode om sletning af oplysninger. Du kan også i nogle tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod Securitas' behandling af dine personoplysninger og til at udøve din ret til datamobilitet.

Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi foretager ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, giver vi dig besked ved at annoncere opdateringen af meddelelsen online eller informere dig på anden passende måde. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i maj 2018.

Klager og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, denne fortrolighedspolitik eller har andre kommentarer til Securitas' behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores persondata-team på:

Kontakt vores persondata-team på:

Securitas A/S
Att.: Juridisk afdeling
Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark
persondata@securitas.dk


Du har altid ret til at indgive en klage til vores databeskyttelsesafdeling, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.