Skip to main content

Beredskabsplanlægning

Beredskabsplanlægning er relevant for alle typer af virksomheder og organisationer – offentlige såvel som private. Med vores hjælp kan du allerede i dag igangsætte en beredskabsplanlægning for din virksomhed. Her definerer vi sammen de interne mål, regler og procedurer for, hvordan du og dine medarbejdere helt konkret håndterer potentielle kriser.

En person afprøver et brandtryk i forbindelse med en beredskabsøvelse

Hvad er en beredskabsplan?

En beredskabsplan er et praktisk redskab, hvis en nødsituation opstår. Den skal give information om, hvordan den enkelte på arbejdspladsen skal handle eller forholde sig i en nødsituation.

Beredskabsplanen beskriver kort fortalt:

  • Hvordan du håndterer alarmering og varsling.
  • Hvordan du håndterer informationer om krisen.
  • Hvordan du rent operativt griber ind i en nødsituation.
Tre personer sidder rundt om et bord og taler med beredskabsplanlægning

Hvad indeholder en beredskabsplan?

En veludformet beredskabsplan inkluderer typisk flere forskellige punkter, udover blot hvordan virksomheden fx skal evakueres i tilfælde af en nødsituation. Planen tager højde for en række tiltag, der alt sammen har direkte indflydelse på, hvor parat virksomheden og personalet er, til at kunne håndtere en krisesituation bedst.

Risikovurdering: Identificering af potentielle trusler, såsom fx brand, der kan påvirke din virksomheds drift.

Kommunikationsplan: Angiver hvordan og hvornår medarbejdere og kunder skal informeres. Klar kommunikation er nøglen til effektiv krisehåndtering.

Evakueringsplaner: Inkluderer procedurer for sikker evakuering af virksomheden.

Nødkontaktinformation: Oplister vigtige kontakter på medarbejdere og nødpersonale. Hurtig kommunikation kan gøre forskellen i en nødsituation.

Ansvarsfordeling: Definerer hvem, der har hvilke roller og ansvar, under en krise. Dette sikrer en koordineret indsats.

Genopretningsstrategier: Skitserer, hvordan virksomheden vil genoptage normal drift efter en krise. Dette er vigtigt for at minimere økonomisk tab.

Træning og øvelser: Indeholder uddannelsesplaner og øvelser, for at sikre, at alle ved, hvad de skal gøre i tilfælde af en krise.

Flugtvejsskilt ophængt i et loft i et lokale med flammer

Flugtvejsplan og skiltning skaber overblik og ro i krisesituationer

Ligesom med andre brandsikringsløsninger er en flugtvejsplan med til at give dig og dine medarbejdere tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen, hvis en brand fx skulle opstå. Den sikrer, at I har et overblik over flugtvejene på kontoret, og at I nemt og hurtigt kan komme ud af bygningen i tilfælde af brand.   

Et flugtvejsskilt guider dig og dine medarbejdere ud af bygningen, hvis der opstår brand eller andre nødsituationer. Det er derfor vigtigt, de rigtige skilte og den rette belysning bliver installeret og monteret på jeres arbejdsplads, og at de er placeret i passende højde.

Vi kender reglementet ind og ud og hjælper gerne med rådgivning og installation.

En Securitas-vagt viser vej for en mand

Hvad indebærer en evakueringsøvelse?

Ved en evakueringsøvelse simulerer vi en nødsituation i din virksomhed for at teste jeres evakueringsprocedurer og lukke eventuelle huller i dem. Hvis I ikke har en klart defineret procedure, kan vi i samarbejde med jer udarbejde planer og procedurer så alle er bekendte med dem. Evakueringsøvelser gør jer fortrolige med jeres beredskabsplan, og vi anbefaler, at I gennemfører evakueringsøvelser en gang om året. Under en evakueringsøvelse bliver du og dine medarbejdere præsenteret for følgende punkter:

  • Hvordan I alarmerer beredskabet.
  • Hvordan I iværksætter og forstår evakuerings- og alameringsprocedurer.
  • Om personsikkerhed og hvordan I sikrer at alle kommer ud af bygningen inden beredskabets ankomst.
  • Hvordan I slukker brande effektivt.
  • Om generel personsikkerhed under en evakuering.

Kontakt vores salgsafdeling

Tak for din interesse i at arbejde hos Securitas. Vi leder altid efter kvalificerede kollegaer. Du kan læse mere om ledige stillingere og kontakte vores HR-afdeling direkte via kontaktformular her: https://www.securitas.dk/karriere/

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Klik her for at læse vores privatlivspolitik. Ved at indsende formularen giver du dit samtykke til vores behandling og vores overførsel af dine personlige data til Securitas-enheder, der er placeret uden for EU / EØS, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.