Skip to main content

Tips til en sikker butik – fra tyverialarm til brandsikked

Havner dine sikkerhedsspørgsmål ofte langt nede på to-do-listen? Ikke så mærkeligt – for som butiksindehaver kan det ofte være svært at nå det hele. Men du skal ikke bekymre sig: Det er nemt at forbedre trygheden i din butik, og det behøver ikke være tidskrævende.

Udgivet

10 tips, som giver øget sikkerhed i butikker:

  • Installér en tyverialarm der lever op til forsikringens krav ✓
  • Anskaf det rigtige brandslukningsudstyr ✓
  • Gennemgå brandsikkerheden regelmæssigt ✓
  • Installér kameraovervågning, som giver sikkerhed døgnet rundt ✓
  • Anskaf overfaldsalarmer for personalets sikkerhed ✓
  • Send personalet på sikkerhedskurser ✓
  • Deltag i en vagtordning ✓
  • Foretag udgangskontrol ✓
  • Ha’ en klar og tydelig IT-politik ✓

 

Installér en tyverialarm der lever op til forsikringens krav ✓

Sørg for, at din alarm er godkendt og passer til det sikringsniveau, som dit forsikringsselskab har fastsat for din butik. 

 

 

Anskaf det rigtige brandslukningsudstyr ✓

Hvis ulykken indtræffer, er det vigtigt, at I har placeret brandslukkere og brandtæpper på et lettilgængeligt sted. Der må højst være 30 meter til den nærmeste brandslukker. Evakueringsplaner og nødudgange skal være tydeligt markerede, så også kunder, som ikke er fortrolige med butikken, kan komme ud i en fart.

 

 

Gennemgå brandsikkerheden regelmæssigt ✓

Det er dit ansvar at kontrollere brandsikkerheden i din butik. Det hedder også egenkontrol og betyder, at du regelmæssigt skal tage en runde i butikken og eksempelvis kontrollere, at der ikke er noget, som blokerer for sluknings- og førstehjælpsudstyr. Glem ikke at dokumentere egenkontrollen. 

 

 

Installér kameraovervågning, som giver sikkerhed døgnet rundt ✓

Overvågningskameraer holder øje døgnet rundt og afskrækker mod indbrud og hærværk. Hvis der skulle ske noget, udgør billederne et godt bevismateriale. 

 

 

Anskaf overfaldsalarmer for personalets sikkerhed ✓

For at øge medarbejdernes tryghed kan du købe overfaldsalarmer til dem, som enten bæres af den enkelte person eller installeres diskret under kasselinjen. Med et enkelt tryk på knappen etableres der kontakt direkte til en vagt, som befinder sig i nærheden, eller til Securitas’ kontrolcentral, som omgående kan sætte ind med de nødvendige foranstaltninger.

 

 

Send personalet på sikkerhedskurser ✓

Politikker og udstyr fungerer kun, hvis dine medarbejdere har styr på situationen. Husk derfor altid at sende personalet på kursus. Securitas tilbyder skræddersyede kurser for ansatte i handelssektoren, hvor vi gennemgår alt, lige fra røverier, trusler og tyverier til kassepolitikker og brandsikkerhed. Eksempelvis har medarbejderne mulighed for at afprøve en brandslukker, så de er forberedte, hvis der skulle ske noget.

 

 

Deltag i en vagtordning ✓

Hvis din butik ligger i bymidten, kan du ofte tilmelde dig en vagtordning i samarbejde med andre butikker i nærheden – eller starte en op. Så får I fælles hjælp og råder bl.a. over en vagt, som går rundt og besøger jeres butikker og altid er i nærheden.

 

 

Foretag udgangskontrol ✓

Svind kan forhindres ved at bede uddannede vagter om at foretage udgangskontrol, hvor de står ved udgangen efter lukketid og sikrer, at personalet kun tager deres personlige ejendele med hjem.

 

 

Ha’ en klar og tydelig IT-politik ✓

Cybersikkerhed har måske lav prioritet for butikker, men glem ikke, at det ofte er kassen, som bliver ramt af den slags hændelser. Det kan få store økonomiske konsekvenser. Der skal ikke mere til, end at man kommer til at klikke på et suspekt link i en mail, for at det kan få ødelæggende konsekvenser. En klar og tydelig IT-sikkerhedspolitik er en enkelt foranstaltning, som kan øge sikkerheden markant.

 

 

Securitas gør det nemt at føle sig tryg

Securitas kortlægger de sikkerhedsløsninger, som passer godt til din virksomhed. Vi har lang erfaring med tilpassede sikkerhedsløsninger og hjælper dig med det hele – lige fra at vælge produkter og installere dem, til at uddanne dit personale og tilbyde vedligeholdelsesservice. Så du kan fokusere på din forretning.

 

Oplys dit telefonnummer, så ringer vi til dig.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.