Skip to main content

Er din detailbutik klar til at kunne håndtere en brand?

Detailvirksomheder har brug for at tænke sikkerhed bredt, så der ikke kun er fokus på at beskytte butikken mod tyveri og indbrud, men også imod brandfarer. Er du og dine medarbejdere klædt ordentligt på, til at håndtere en brand? Læs mere om, hvorfor brandsikring bør være en del af din samlede sikkerhedsløsning.

Udgivet

Derfor bør du have tænke brandsikkerhed ind, når du sikrer din detailvirksomhed

Ved at have tænkt over brandsikkerhed i din butik reducerer du ikke kun risikoen for skader og tab forårsaget af en brand, du øger også trygheden for dit personale.

Læs mere om vores brandløsninger her.

Sørg for at have et fungerende og godkendt brandanlæg

Hvis du har en butik, der er placeret i fx et storcenter, vil butikken oftest være dækket af centerets fælles brandanlæg. Men hvis du har en eller flere butikker, der er placeret i ejendomme du selv ejer og driver, er det vigtigt, at du har sikret dem med et lovpligtigt og godkendt brandanlæg.

Et brandanlæg (ABA - Automatisk Brandalarmanlæg) hjælper nemlig med at sikre din virksomhed mod brand. Brandanlægget vil aktivere og sende signal til brandvæsenet, lige så snart det detekterer en brandudvikling, enten i form af røg, varme eller synlige tegn på ild.

Jo hurtigere end brand detekteres, jo hurtigere kan man bekæmpe den og evakuere personale og kunder. 

Læs mere om brandanlæg her.

Hav det rette brandslukningsudstyr klar og inde for rækkevidde

At have det korrekte udstyr til at bekæmpe brand er afgørende for, at du og dit personale kan handle hurtigt og effektivt i en nødsituation. Udstyret kan være forskellen mellem at kunne kontrollere en begyndende brand og at skulle tilkalde professionel hjælp fra brandvæsenet.

Primært handler det om at sikre dit personale og butikkens værdier mod de alvorlige følger, en brand kan medføre. Med adgang til pålideligt brandslukningsudstyr kan medarbejderne proaktivt reagere på brandrisici, begrænse skadeomfanget og reducere risikoen for personskader.

Securitas leverer alle former for brandslukningsudstyr, fx brandslukkere, brandtæpper, redningsstiger og alt i førstehjælpsudstyr

Læs mere om brandsikring her.

Giv dine medarbejdere undervisning i brandbekæmpelse og førstehjælp

Securitas afholder kurser i både brandbekæmpelse og førstehjælp, så dit personale kan trænes og uddannes i, hvad de skal gøre i en nødsitutation. Én ting er at have brandslukningsudstyret opsat og inden for rækkevidde, en anden ting er om personalet ved, hvordan de bruger det.

På et brandkursus lærer dine medarbejdere bl.a.:

  • Om brandklasser og typer af brandslukkere
  • Hvordan forskellige slukkere anvendes
  • Personlig sikkerhed ved brug af en brandslukker
  • Alarmeringsprocedurer og evakuering
  • Generel personsikkerhed under en brand og evakuering

På et førstehjælpskursus lærer dine medarbejdere bl.a.:

  • At undersøge bevidsthed og identifikation af hjertestop
  • At kunne afklare tidspunkt for brug af hjertestarter
  • At kunne påsætte og håndtere en hjertestarter
  • At udføre hjerte-lungeredning på bevidstløse personer uden vejrtrækning (med/uden hjertestarter)
  • At lære sikkerhedsanvisningerne for brug af hjertestarter samt specielle hensyn, der skal tages i betragtning, inden hjertestarteren tages i brug.

Læs mere om vores kurser her.

 

Opsummering

Du øger trygheden for dit personale og dine kunder ved at investere i den rette brandsikkerhed i din detailvirksomhed. Derudover sikrer du også at en pludseligt opstået brand både opdages, begrænses og bekæmpes, og dermed reducerer du risikoen for værditab og driftsafbrydelser i din butik.

Når du prioriterer brandsikkerheden i din virksomhed, signalerer du også til fremtidige og eksisterende ansatte, at du tager deres sikkerhed seriøst. Det kan gøre det lettere at rekruttere og fastholde medarbejderne.

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at få et uforpligtende tilbud, kan du kontakte en af vores sikringsrådgivere. Brug formularen her på siden, eller ring til os på telefon +45 7226 8310 for at høre mere om mulighederne for sikring af din virksomhed.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.