Skip to main content

Brandanlæg

Brande opstår pludseligt og udvikler sig eksplosivt, og derfor kan det være altafgørende, at din virksomhed har et brandanlæg. Et anlæg kan sikre, at en opstået brand opdages tidligst muligt – og kan alarmere medarbejderne i bygningen og sende signal til Brandvæsnet. Hvis ikke branden bliver opdaget i tide, kan det have store konsekvenser.

Hvad er et brandanlæg?

Et brandanlæg er et effektivt brandsikringstiltag, der har til formål at spore og fange begyndende brand. Anlæggets hurtige reaktionsevne giver dig og dine medarbejdere mulighed for at handle i en fart, hvis uheldet skulle være ude.

Øg brandsikkerheden med et ABA-anlæg  

Med et ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) er du sikker på, at der bliver reageret i tide. Anlægget reagerer på brandens røg- og varmeudvikling, alarmerer dine medarbejdere og sender straks et automatisk signal til Brandvæsnet. Det giver dig og dine medarbejdere mulighed for at reagere hurtigt og tidligt i brandens udvikling, hvilket kan være afgørende for at mindske risikoen for personskader eller alvorlige skader på bygningen.  

 

Hvorfor skal jeg vælge et ABA-anlæg?  

Et ABA-anlæg er et fleksibelt og effektivt anlæg, som du kan placere de fleste steder i din virksomhed. Med dets mange automatiske funktioner sikrer det, at der eksempelvis bliver taget øjeblikkelig kontakt til Brandvæsnet eller andre kontaktpersoner, hvis der opstår brand. Når ABA-anlægget alarmerer, skal du derfor blot koncentrere dig om at igangsætte jeres evakueringsplan, så du og dine medarbejdere kan komme trygt og sikkert ud af bygningen.  

 

Undgå store tab af værdier 

Alle virksomheder har – hvad end det drejer sig om en byggeplads, en lager- eller produktionsbygning, kontorlokaler eller erhvervslokaler – vigtige papirer, elektroniske apparater eller andre værdigenstande på arbejdspladsen, som er essentielle for medarbejdernes arbejde. Med et ABA-anlæg er du sikker på, at din virksomhed i tilfælde af brand får hjælp fra professionelle brandfolk så hurtigt som muligt. Ved hjælp fra anlægget mindsker du risikoen for at virksomhedens værdigenstande tager alvorlig skade eller går tabt.