Skip to main content

Brandanlæg til erhverv

Med et brandanlæg (også kaldet et ABA-anlæg eller brandalarm), kan du effektivt beskytte din virksomhed og dine medarbejdere. Brande opstår pludseligt og kan udvikle sig eksplosivt, og derfor kan det være altafgørende, at din virksomhed har et brandanlæg. Hvis ikke branden bliver opdaget i tide, kan det have store konsekvenser.

Brandmand slukker en brand udendørs med en brandslukker fra Securitas

Beskyt din virksomhed mod brand med et godkendt brandanlæg

Et brandanlæg (ABA - Automatisk Brandalarmanlæg) hjælper med at sikre din virksomhed mod brand. Brandanlægget vil aktivere og sende signal til Brandvæsenet lige så snart det detekterer en brandudvikling, enten i form af røg, varme eller synlige tegn på ild.

De første 5 minutter er afgørende, hvorfor det er vigtigt at du har et effektivt og godkendt brandanlæg, der kan alarmere dine medarbejdere, igangsætte brandslukningstiltag og signalere til brandvæsenet.

Med et brandanlæg kan du reducere risikoen for at en brand udvikler sig, begrænse skaderne på værdier og sikre at dine medarbejdere kan blive advaret og evakueret i tide.

Du kan med fordel kombinere dit brandanlæg med vores øvrige brandløsninger:

Ild eller brand opstår
Hvis der pludselig opstår en brand, er det vigtigt at den hurtigt opdages og at sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes så hurtigt som muligt.
Brandanlægget aktiveres
Brandanlægget registrerer hændelsen, enten grundet røgudvikling, varmeudvikling eller ved aktivering af et brandtryk. Brandanlægget varsler øjeblikkeligt om hændelsen og sender også direkte alarm til brandvæsenet.
Evakuering
Brandanlægget hjælper med at signalere, så personer kan evakueres. Hvis anlægget også omfatter automatisk branddørslukning eller sprinklersystemer, vil disse også aktiveres automatisk.
Brandvæsenet ankommer
Brandvæsenet blev alarmeret allerede da brandanlægget registrerede hændelsen. Brandvæsenet rykker derfor ud med det samme og kan ved ankomst hurtigt påbegynde begrænsning og slukning af branden.
Medarbejder inspicerer et brandtryk til et brandanlæg

Hvad er et brandanlæg?

Et brandanlæg er et effektivt brandsikringstiltag. Med teknologi, der overvåger og beskytter din ejendom døgnet rundt, er et brandanlæg en nøglekomponent i at sikre din virksomhed og dine medarbejdere.

Anlæggets hurtige reaktionsevne giver dig og dine medarbejdere mulighed for at handle i en fart, hvis uheldet skulle være ude.

Et brandsikringsanlæg er en integreret del af moderne bygningssikkerhed. Det består normalt af brandtekniske installationer, såsom automatiske brandalarmer, automatisk sprinkleranlæg, nødlys og andre enheder, der arbejder sammen for at detektere, rapportere og i nogle tilfælde slukke brande. Disse systemer kan redde liv, beskytte ejendom og minimere skader i tilfælde af en brand.

Securitas-tekniker efterser en brandslange

Hvilke krav er der til brandanlæg?

Brandsikkerhed afgørende, og derfor er der klare krav til brandanlæg. Forstå de danske lovkrav og standarder, der styrer installationen og vedligeholdelsen af brandanlæg, så du sikrer at være sikret korrekt.

Det er Beredskabsstyrelsen, der i Danmark udarbejder og udgiver en vejledning, som fastlægger standarderne for brandanlæg. Denne vejledning, kaldet "Retningslinje 232 - Automatiske brandalarmanlæg (ABA) og brandtekniske foranstaltninger til evakuering," fastlægger de tekniske krav og retningslinjer for design, installation, vedligeholdelse og drift af automatiske brandalarmanlæg (ABA) og de brandtekniske foranstaltninger, der er relateret til evakuering i tilfælde af brand.

Retningslinje 232 giver vejledning til ejere, installatører og vedligeholdelsespersonale for at sikre, at ABA-anlægget fungerer korrekt og overholder alle relevante krav og standarder for brandsikkerhed. Vores eksperter kan rådgive dig om regler, krav og den rette løsning til din virksomheds behov.

Skal vi sikre din virksomhed med et godkendt brandanlæg?

Securitas er certificeret og har egne uddannede teknikere, der både kan installere og løbende servicere dit brandanlæg. Hvis du er interesseret i at høre mere, eller ønsker at få foretaget en gratis risikovurdering, kan du kontakte os her.

Ring til os
Securitas-tekniker efterser et brandtryk

Hvad består et brandanlæg af?

Et brandanlæg er en kompleks og vigtig del af enhver bygnings sikkerhedssystem. Det består normalt af flere komponenter, der arbejder sammen for at detektere, rapportere og i nogle tilfælde slukke brande. Her er de vigtigste komponenter, der typisk udgør et brandanlæg:

1. Automatiske Brandalarmer: Automatiske brandalarmer er sensorer, der detekterer røg, varme eller andre tegn på brand. Når de registrerer en potentiel brand, udsender de en alarm for at advare om fare.

2. Sprinkleranlæg: Sprinkleranlæg består af sprinklerhoveder, rør og en vandforsyning. Når en sensor detekterer en brand, aktiveres de relevante sprinklerhoveder for at sprede vand og slukke branden eller kontrollere dens spredning.

3. Branddørslukningsanlæg (ABDL): Dette er systemer, der anvendes til at lukke branddøre automatisk for at forhindre spredning af brand og røg til andre områder af bygningen.

4. Nødlysanlæg: Nødlysanlægget er designet til at lede folk til sikkerhed i tilfælde af en nødsituation, herunder brand. Det giver klart synlige og afgørende rutevejledninger ved hjælp af nødbelysning og skilte.

5. Central Kontrolenhed: Brandanlægget overvåges og styres normalt af en central kontrolenhed. Denne enhed modtager information fra sensorer og udløser alarmer og reaktioner som reaktion på detekterede farer.

6. Nødudgange og Flugtveje: Disse er kritiske komponenter i brandsikkerheden og giver sikre ruter for evakuering i tilfælde af brand.

7. Alarm- og Kommunikationssystemer: Brandanlæg inkluderer også alarm- og kommunikationssystemer, der giver besked til beboere, personale og nødmyndigheder om en brand og koordinerer evakuering og indsats.

8. Brandbekæmpelsesudstyr: Dette kan omfatte brandslukkere, brandslangestationer og andet udstyr, der giver mulighed for manuel indgriben i tilfælde af en mindre brand, inden det spredes. Du kan læse mere om brandslukningsudstyr her.

Et effektivt brandanlæg kombinerer disse komponenter for at opnå tidlig detektion, hurtig reaktion og beskyttelse af personer og ejendomme i tilfælde af brand.

Securitas-tekniker installerer en røgmelder i et loft i en virksomhed

Øg brandsikkerheden i din virksomhed med et ABA-anlæg

Med et ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) er du sikker på, at der bliver reageret i tide. Anlægget reagerer på brandens røg- og varmeudvikling, alarmerer dine medarbejdere og sender straks et automatisk signal til Brandvæsnet.

Det giver dig og dine medarbejdere mulighed for at reagere hurtigt og tidligt i brandens udvikling, hvilket kan være afgørende for at mindske risikoen for personskader eller alvorlige skader på bygningen.

ABA-anlægget vil ofte være forbundet med andre systemer, der i kombination med hinanden effektivt og hurtigt begrænser branden, gør det muligt for medarbejderne at blive evakueret og i nogle tilfælde aktiverer diverse brandslukningssystemer.

Securitas kan levere alle former for brandanlæg (ABA), branddørslukningsanlæg (ABDL), talevarslingsanlæg (AVA), sprinkleranlæg (AVS) samt alle former for brandslukningsudstyr.

Securitas-vagt slukker en brand i en tønde til et brandkursus

Giv dine medarbejdere et brandsikringskursus

Ved dine medarbejdere, hvad de skal gøre, hvis der pludselig opstår en brand i din virksomhed? Klæd dine medarbejdere godt på, så de er klar til at kunne håndtere indledende brandslukning, med et brandkursus fra Securitas.

Med et brandkursus lærer dine medarbejdere bl.a.:

 • Om brandklasser og typer af brandslukkere
 • Hvordan forskellige slukkere anvendes
 • Personlig sikkerhed ved brug af en brandslukker
 • Alarmeringsprocedurer og evakuering
 • Generel personsikkerhed under en brand og evakuering

Få en samlet sikkerhedsløsning

Alarm

En alarmløsning fra Securitas bliver altid skræddersyet til vores kunders behov. Det afhænger bl.a. af hvor mange medarbejdere, der skal have adgang, hvor mange indgange, der skal sikres, og hvor højt dit sikringsniveau er. Vores sikkerhedseksperter guider dig, så du får en løsning, der både er brugervenlig og fremtidssikret. En alarmløsning kan indeholde mange forskellige komponenter, bl.a. sensorer, paneler, røgmeldere og overfaldsalarmer.

Læs mere om alarmer
 • Alarmpanel på væg
  Alarmpanel
 • Bevægelsessensor hænger på væg
  Bevægelsessensor
 • Overfaldsalarm monteret under bord
  Overfaldsalarm
 • Røgmelder hænger i loft
  Røgmelder
Videoovervågning

Videoovervågning er en del af mange alarmløsninger. Videoovervågning kan opsættes både udendørs eller indendørs afhængigt af dine behov. Indendørsvideoovervågning kan bl.a. bruges til data- og kundeanalyse. Udendørsvideoovervågning, fx med termiske kameraer, kan bruges til perimetersikring. Du kan få mange forskellige typer af kameraer til din videoovervågning, se et udpluk herunder.

Læs mere om videoovervågning
 • Videokamera til indendørsvideoovervågning
  Videoovervågning indendørs
 • 360 graders dome kamera i undedørsmiljø
  360 graders kamera
 • Videoovervågningskamera installeret udendørs
  Videoovervågning udendørs
 • Skilt på dør der angiver at der overvåges med video på stedet
  Tydelig skiltning
Kontrolcentral

Alle vores alarmløsninger overvåges 24/7 på vores Rigspolitigodkendte kontrolcentral. Hvis din alarm går, sidder vores dygtige operatører klar til at reagere med det samme. Typisk vil de ringe dig op eller sende en vagt afhængig af den aftale, vi har lavet på forhånd.

Læs mere om vores kontrolcentral
 • To operatører arbejder på kontrolcentralen
  1. Kontrolcentralen modtager alarm
 • Kvindelig operatør på kontrolcentralen
  2. Vi kontakter din virksomhed
 • Mandelig operatør på kontrolcentralen
  3. Operatøren sender vagtpatruljen
Patruljevagt

Når din alarm går, rykker vores patruljevagter ud. Vi har over 135 biler på vejene og har den laveste gennemsnitlige udrykningstid på landsplan. Patruljevagterne sikrer, at der ikke er ubudne gæster i din virksomhed, og har uheldet været ude, sørger de for at dække af, så der ikke sker yderligere skader.

Læs mere om patruljevagter
 • Vagtbil parkeret i et havnemiljø
  1. Vores patruljevagt rykker ud, når alarmen går
 • Vagt taler i radio foran sin vagtbil
  2. Vores vagt sikrer din virksomhed
Fastvagt

Med en fastvagt fra Securitas har du altid en professionel vagt i nærheden. Vores fastvagter kan passe på din virksomhed i det omfang, du har brug for, hvad enten det er i åbningstiden eller 24/7. Vores vagter er imødekommende og servicemindede, og de kan udføre mange andre opgaver i kombination med deres sikkerhedsarbejde. Vi tilbyder også receptionister, hvis du har brug for kompetente og serviceorienterede medarbejdere til at passe jeres reception, enten fast eller ved sygdom.

Læs mere om vores vagter
 • Vagt står ved bil
  Tryghedsvagt
 • Smilende vagt
  Servicevagt
 • Centervagt på runde i centret
  Centervagt
 • Strøgvagt går på gågaden
  Strøgvagt
Brandsikring

Brand er en af de største risici for de fleste virksomheder, og det er derfor vigtigt, at du sikrer dig mod den. Vores brandsikkerhedseksperter kan rådgive dig om, hvordan du bedst muligt sikrer din virksomhed. Vi tilbyder alt indenfor brandsikring fra brandalarmeringsanlæg, evakueringsplaner og brandbekæmpelseskurser til brandsikringsudstyr såsom brandslukkere og brandtæpper.

Læs mere om brandsikring
 • Brandslukker hænger på en væg
  Brandslukker
 • Vagt tilser brandslukker
  Vi udfører årligt serviceeftersyn af slukkere
Førstehjælp

Vi tilbyder alt indenfor førstehjælpsudstyr og førstehjælpskurser til virksomheder. Hvad enten du blot leder efter den traditionelle førstehjælpskasse, eller du er på udkig efter øjenskyl eller en hjertestarter, så kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder også kurser i førstehjælp til virksomheder, der inkluderer undervisning i brug af hjertestarter. Førstehjælpskurset kan også kombineres med et brandbekæmpelseskursus.

Læs mere om førstehjælp
 • Førstehjælpskasse på bord
  Førstehjælpskasse
 • CardiAid hjertestarter
  Hjertestarter
 • Førstehjælpskursus i brug af hjertestarter
  Førstehjælpskursus
 • FAQ

Kontakt vores salgsafdeling

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Klik her for at læse vores privatlivspolitik. Ved at indsende formularen giver du dit samtykke til vores behandling og vores overførsel af dine personlige data til Securitas-enheder, der er placeret uden for EU / EØS, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede