Skip to main content

Sådan imødekommer du risici i din højrisikoproduktion

Det vigtigste for vores kunder i højriskoproduktioner er, at de kan opretholde deres drift. Dette kræver både en sikker produktion og sikre medarbejdere, men hvordan sørger man for det? Det kan du blive klogere på i blogindlægget her, hvor vi kommer omkring risici i højrisikoproduktioner, samt hvordan du kan imødekomme dem.

Øgede sikkerhedsrisici


Det særlige ved produktionsvirksomheder er, at hele produktionen ofte er samlet på én adresse. De er derfor særligt udsatte, hvis de oplever driftstop som følge af et sikkerhedsbrud. Driftstop kan have vidtgående konsekvenser, da virksomhedernes kunder fortsat skal bruge deres varer og derfor kan vælge at skifte til en konkurrerende leverandør.

Højrisikoproduktionsvirksomheder er kendetegnet ved at have yderligere risici, fx på grund af særligt farligt udstyr eller mere komplekse produktionsprocesser. Det er derfor helt essentielt for højproduktionsvirksomheder at kende deres risici. Nedenfor kan du læse videre om fire af de vigtigste , samt hvordan vi foreslår, at du sikrer dig imod dem.

  • Uønsket indtrængen og tyveri
  • Brand
  • Kontaminering
  • Personskader

Uønsket indtrængen og tyveri


Produktionsfaciliteterne rummer ofte værdifuldt udstyr og varer, der frister de ubudne gæster. For at forhindre dette er det relevant at overveje videoovervågning og alarmsystemer.

Videoovervågning er en af de mest effektive metoder til at afskrække tyve og overvåge kritiske områder i produktionen. Kameraer placeret strategisk rundt omkring i virksomheden kan hjælpe med at opdage mistænkelig aktivitet og sørger for beviser i tilfælde af, at der sker et tyveri eller et indbrud.

En anden løsning er installation af et alarmsystem. Alarmsystemer advarer straks om uautoriseret adgang og kan integreres med videoovervågningssystemer. Ved at kombinere videoovervågning og alarmsystemer kan du sikre, at dit udstyr og dine varer er beskyttet døgnet rundt.

Brand


Brand i højrisikoproduktioner opstår fx på grund af brandfarlige materialer eller produktionens udstyr, og hvis den spreder sig, kan det medføre tab af varer og sætte en stopper for driften. Brandforebyggelse og -bekæmpelse er derfor afgørende.

Installation af brandsikringsudstyr som brandanlæg og brandslukkere er essentielt for din produktions mulighed for at opdage og håndtere en brand hurtigt, så den ikke når at sprede sig.

Uddannelse af medarbejdere i brandforebyggelse og nødprocedurer er også vigtigt. Er dine medarbejdere opmærksomme på potentielle brandfarer, og ved de, hvordan de skal reagere i tilfælde af brand? Hvis ikke kan du overveje, om et brandkursus ville gavne sikkerheden i din virksomhed.

Ved at kombinere det rigtige brandsikringsudstyr med brandkurser kan din højrisikoproduktion reducere risikoen for brand og minimere skaderne, hvis uheldet er ude.

Kontaminering


Kontaminering er et særligt problem i medicin- og fødevareproduktioner, hvor der er risiko for, at varerne bliver forurenet under produktionen. Kontaminering kan opstå på forskellige måder, fx på grund af uautoriseret adgang til produktionsområder, utilstrækkelig hygiejne eller fejl i produktionsprocesserne. For at forhindre kontaminering er det vigtigt at have passende adgangskontrolforanstaltninger på plads.

Adgangskontrolsystemer kan begrænse adgangen til kritiske produktionsområder og sikre, at kun autoriserede personer har adgang til områderne. Adgangskontroller kan blandt andet udformes med brug af adgangskort eller biometriske skannere.

Derudover er det vigtigt at opretholde høje hygiejnestandarder i hele produktionen. Dette kan kombineres med adgangskontrolsystemet ved at indrette det på en måde, hvor man fx kun kan få adgang til produktionen, hvis man har været igennem omklædning og vaskerum. Ved at kombinere adgangskontrol og hygiejneforanstaltninger kan virksomhederne minimere risikoen for kontaminering og sikre, at deres produkter opfylder de nødvendige kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Personskader


Udstyret i højrisikoproduktioner udgør en risiko for medarbejdernes sikkerhed, hvis de ikke er trænet til at håndtere det rigtigt eller ikke bærer det rigtige udstyr. For at minimere risikoen for personskader er det vigtigt at sørge for, at medarbejderne har den nødvendige træning i at håndtere udstyret korrekt og sikkert.

Her er førstehjælpsudstyr og -kurser essentielle for at kunne reagere hurtigt og effektivt, hvis en ulykke skulle ske. Ved at sikre, at medarbejderne er uddannede og udstyrede med det nødvendige sikkerhedsudstyr, kan højrisikoproduktionsvirksomheder opretholde driften, reducere risikoen for personskader og skabe et sikrere arbejdsmiljø.

Opsummering


Vil du lære mere om, hvordan du kan sikre en stabil drift i din højriskoproduktion? Kontakt os på telefon +45 7226 8310 eller via e-mail på salg@securitas.dk for at få skræddersyet sikkerhedsløsninger til din virksomhed.

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.