Skip to main content

Sådan sikrer du din produktionsvirksomhed bedst

Undgå omkostningstunge driftstop i produktionen med den rette sikkerhedsløsning. Læs mere om, hvordan du sikrer din produktionsvirksomhed her.

Udgivet

Tilstrækkelig sikring er afgørende i store produktionsvirksomheder

Når vi besøger kunder i større produktionsvirksomheder, er deres største frygt, at de ikke længere kan producere deres varer. Hvis du driver en produktionsvirksomhed, kan du måske genkende den bekymring.

Produktionsvirksomhederne har ofte hele deres produktion samlet på én adresse. Derfor kan konsekvenserne af driftstop på grund af fx brand eller sabotage være store.

I denne artikel fokuserer vi på de største bekymringer hos vores kunder i produktionsvirksomhederne, nemlig brand, kontaminering og personskade. Vi vil også komme ind på, hvordan man kan imødekomme dem.

Etablerede produktionsvirksomheder

Den største frygt blandt vores kunder i produktionsvirksomheder er, at deres produktion går i brand.

Hvis produktionsudstyret bliver ødelagt, kan virksomheden ikke fortsætte sin drift og levere varer til sine kunder. Man risikerer i værste fald at ens kunder skifter over til konkurrenten, og man er ikke garanteret at få kunden tilbage, når driften kører igen.

Derfor er vores første anbefaling altid brandsikring i form af blandt andet brandslukkere og brandanlæg. På den måde kan du reagere hurtigt, hvis branden opstår, og bekæmpe den, inden den spreder sig.

Medicin- og fødevareproduktion

I virksomheder, der producerer medicin eller fødevarer, er risikoen for kontaminering den primære bekymring. Hvis produktet bliver kontamineret, kan det ikke længere sælges, og da virksomhederne producerer meget ad gangen, kan de miste meget værdi, hvis der slipper bakterier eller skidt ind i produktionen. Derfor har virksomheder af den type et særligt behov for at opretholde en god hygiejnekontrol fx ved at begrænse hvilke medarbejdere, der har adgang til produktionen.

Af den grund anbefaler vi ofte virksomheder inden for medicin- og fødevareproduktionen at have adgangskontrol som en del af deres sikkerhedsløsning. Adgangskontrol består af adgangskort til dine medarbejde og kortlæsere på bestemte placeringer i din virksomhed.

Du kan via adgangskortene tildele dine medarbejdere forskellige adgange alt efter behov. Fx kan du sikre, at der ikke er adgang til produktionen, medmindre man har været igennem vaskerummet, eller at det kun er medarbejdere med specifikke tilladelser og kurser, der kan komme ind i produktionen.

Højrisikoproduktion

I nogle produktionsvirksomheder er der en særlig risiko for arbejdsskader. Derfor er der særlige krav til produktionsmedarbejdernes beklædning, udstyr og træning. Hvis udefrakommende kan komme ind i produktionen uden det nødvendige sikkerhedsudstyr, risikerer de derfor at komme til skade.

I den type virksomheder er det også en god ide at have adgangskontrol. Adgangskontrollen sørger for at opretholde særlige krav til adgang, så man ikke kan komme ind i produktionen, medmindre man har grund til det og har den nødvendige træning.

Opsummering

Brandsikring og adgangskontrol er ofte de første løsninger, vi anbefaler produktionsvirksomheder. De mindsker risikoen for at produktionen går i stå, hvilket er den største bekymring, vi ser hos produktionsvirksomheder.

Risikoen kan dog mindskes yderligere ved at vælge en samlet sikkerhedsløsning. Din produktionsvirksomhed kan fx have gavn af:

  • En fastvagt, så responstiden ved brand eller indbrud er mindre
  • Perimetersikring for at holde uvedkommende ude
  • Videoovervågning for at forhindre indbrud og sabotage

Den bedste sikkerhedsløsning vil altid være skræddersyet til din virksomhed og består sjældent kun af et produkt. Derfor kan du altid kontakte vores sælgere, og få en snak om lige præcis dine behov. Brug formularen her på siden, eller ring til os på telefon +45 7226 8310 for at høre mere.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.