Claus Gundelach Rasmussen

CFO

Claus Rasmussen Securitas

Født i 1954. Claus er CFO i Securitas.

Claus startede i Securitas i 1999 som Økonomichef. Han kommer fra tidligere stillinger som Økonomichef i Northor A/S, Bjørn Thorsen A/S og Vølund A/S samt Adm. Direktør i Vølund A/S.

Claus er medlem af bestyrelsen i Securitas Holding A/S, Securitas A/S og Securitas Transport Aviation Security A/S. Claus er uddannet HA bachelor og HD i regnskab.