Skip to main content

Videoovervågning regler: Komplet 2024 guide

Det er ikke altid nemt at vide, hvad man må og ikke må, når det handler om videoovervågning. Derfor har vi lavet et overblik her over, hvilke love og retningslinjer der gælder, når man som privat virksomhed anvender videoovervågning.

Forstå reglerne for videoovervågning for private virksomheder

Brug af videoovervågning i din virksomhed er omfattet af en række regler, som virksomheden skal overholde. Vi giver dig her et dybdegående indblik i, hvad for regler der gælder, og hvordan du sørger for at din virksomheder overholder dem.

Lær mere om:

  • Hvad lov om tv-overvågning går ud på
  • Hvem der er omfattet og undtaget reglerne
  • Hvordan du overholder GDPR-reglerne
  • Hvilke krav der gælder ift. interne politikker og medarbejdere
  • Om reglerne for udendørs overvågning og skiltningskrav
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

4 gode råd til etablering af videoovervågning

Hvis din virksomhed overvejer at få installeret videoovervågning, er det vigtigt at I kender til de gældende regler på området. Vi giver dig her 4 gode råd, som din virksomhed bør forholde sig til, inden I får opsat indendørs eller udendørs overvågning.

Vurdér behovet
Start med at vurdere, hvorfor din virksomhed har brug for videoovervågning. Overvej faktorer som sikkerhed, tyveribeskyttelse, og områdets sårbarhed.
Forstå de gældende regler
Sørg for at have sat jer ind i den gældende lovgivning og øvrige regler på området. Det omfatter bl.a. vov om tv-overvågning samt Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Sørg for skiltning og information
Tydelig skiltning er et lovkrav. Informér både medarbejdere og offentligheden om, at området er under videoovervågning. Dette sikrer gennemsigtighed og er en vigtig del af at overholde privatlivets rettigheder.
Implementér processer for datahåndtering
Etablér procedurer for opbevaring og adgang til videooptagelser. Det er vigtigt at beskytte optagelserne mod uautoriseret adgang og sikre, at de kun bruges til deres tilsigtede formål. Slet optagelser efter 30 dage.
Securitas-tekniker installerer tv-overvågning indendørs i en virksomhed

Hvem er omfattet af lov om tv-overvågning?

I Danmark er tv-overvågning reguleret af flere love, herunder tv-overvågningsloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR). Generelt er det forbudt for alle virksomheder at foretage udvendig tv-overvågning af områder, hvor der er almindelig offentlig færdsel. Visse virksomheder er dog undtaget. Læs mere i vores FAQ.


Hvad er TV-overvågning?

Tv-overvågning, som defineret i dansk lovgivning, er "vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjente eller automatisk virkende tv-kameraer, fotografiapparater eller lignende udstyr".

Hovedformålet med tv-overvågning kan variere, lige fra at forebygge kriminalitet til at sikre sikkerheden for både ejendom og personer. Det er afgørende at forstå, at tv-overvågning ikke kun handler om at optage billeder eller videoer, men også om de efterfølgende handlinger såsom opbevaring og analyse af de indsamlede data.

Skilt monteret på en glasdør, der fortæller at virksomheden er sikret med videoovervågning fra Securitas

Kravene til tydelig skiltning

Skiltning er en vigtig del i lovgivningen. Det er påkrævet, at områder under videoovervågning klart markeres med skilte for at informere offentligheden om, at de bliver overvåget. Denne praksis tjener ikke kun til at opfylde juridiske krav, men fungerer også som en præventiv sikkerhedsforanstaltning. Læs mere om reglerne for skiltning.

 

Beskyttelse af persondata

Behandling af personoplysninger, der er indsamlet via tv-overvågning, skal overholde GDPR-reglerne. Det inkluderer bl.a. at indsamlingen, opbevaringen og eventuel videregivelse af data sker på en lovlig, rimelig og transparent måde. Læs mere om reglerne for GDPR og persondata.

Person står i et kontormiljø med en tablet i hånden

Interne politikker og medarbejdernes rettigheder

Alle virksomheder, der anvender tv-overvågning, skal implementere klare interne politikker. De skal bl.a. omfatte formål og omfang med overvågningen samt etiske overvejelser.

Videoovervågning på arbejdspladsen kan skabe tryghed og forebygge kriminalitet, men det rejser også vigtige spørgsmål om medarbejderrettigheder, især hvad angår privatlivspolitikker. Læs mere om medarbejdernes rettigheder her.


Registrering af kameraer i POLCAM

Et vigtigt aspekt af tv-overvågningslovgivningen er kravet om registrering af overvågningskameraer. Siden marts 2021 skal alle overvågningskameraer, der er opsat i områder med almindelig færdsel, registreres hos politiet. Denne foranstaltning sigter mod at give politiet lettere adgang til overvågningsmateriale i tilfælde af forbrydelser, herunder terrorangreb. Læs mere om POLCAM i vores FAQ.

Uddybning af de gældende videoovervågning regler

Herunder har vi samlet en række informationer, der forklarer reglerne for tv-overvågning hos private og offentlige virksomheder.

Beskyt din virksomhed i dag

Lad os hjælpe dig med at passe på din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende risikovurdering på +45 7226 8310 eller salg@securitas.dk

Skriv til os

Ressourcer, henvisninger og forbehold

Tv-overvågning er et dynamisk felt, der konstant udvikler sig med nye teknologier og lovgivningsmæssige ændringer. For at sikre, at din virksomheds praksis forbliver aktuel og overholder alle relevante krav, er det vigtigt at have adgang til pålidelige og opdaterede ressourcer. Nedenfor finder du en liste over nyttige kilder, der kan hjælpe dig med at navigere i tv-overvågningens komplekse verden.

 

Datatilsynet:

Datatilsynet tilbyder omfattende vejledninger og oplysninger om databeskyttelse i relation til tv-overvågning. Besøg deres hjemmeside for detaljeret information om GDPR og andre relevante databeskyttelsesregler: Datatilsynet

 

Retsinformation:

For den fulde tekst af tv-overvågningsloven og andre relaterede love, er Retsinformation en uvurderlig ressource. Deres hjemmeside indeholder opdaterede versioner af dansk lovgivning: Retsinformation

 

Politiet:

For oplysninger om registrering af overvågningskameraer og samarbejde med politiet i forbindelse med tv-overvågning, besøg den officielle hjemmeside for dansk politi: Politi

 

Sikkerhedsbranchen:

Sikkerhedsbranchen tilbyder ressourcer og vejledninger om bedste praksisser inden for sikkerhedsbranchen, herunder tv-overvågning. Deres hjemmeside indeholder nyttige ressourcer og retningslinjer: Sikkerhedsbranchen

 

Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB):

For dybdegående vejledninger og retningslinjer om databeskyttelse på et europæisk niveau, tilbyder EDPB en række ressourcer, som kan være nyttige, særligt i relation til grænseoverskridende og international tv-overvågning: EDPB

 

____________

Indholdet på denne side er kun vejledende. Sæt dig altid selv ind i de gældende regler. Vi tager forbehold for, at de gældende regler kan være ændret siden publiceringen. Indholdet er uddrag af lovgivningen samt fortolkninger fra brancheforeninger's og Datatilsynet's guidelines. Vi henviser til ovenstående ressourcer, hvor du kan finde yderligere oplysninger om de til enhver tid gældende regler.
Kvinder sidder og læser ved en computerskærm.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kontakt vores salgsafdeling

Tak for din interesse i at arbejde hos Securitas. Vi leder altid efter kvalificerede kollegaer. Du kan læse mere om ledige stillingere og kontakte vores HR-afdeling direkte via kontaktformular her: https://www.securitas.dk/karriere/

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Klik her for at læse vores privatlivspolitik. Ved at indsende formularen giver du dit samtykke til vores behandling og vores overførsel af dine personlige data til Securitas-enheder, der er placeret uden for EU / EØS, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.