Skip to main content

Videoovervågning regler

Det er ikke altid nemt, at vide præcis hvad man må og ikke må, når det handler om videoovervågning. Derfor har vi lavet et overblik her over hvilke love og retningslinjer der gælder, når man installerer et videokamera.

Skal vi sikre din virksomhed?

Lad os hjælpe dig med at passe på din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende risikovurdering på +45 7226 8310 eller salg@securitas.dk

Ring til os

Nye regler for registrering af overvågningskameraer

Fra 15. marts 2021 er det et lovkrav, at alle overvågningskameraer, der er ophængt i områder med almindelig færdsel skal registreres hos Politiet. Ved almindelig færdsel mener de alle steder, hvor almindelige borgere kan opholde sig. Kravet kommer som en del af den nye TV-overvågningslov fra 2020 og bunder i, at Politiet skal have lettere ved at få adgang til overvågningsbilleder i deres opklaringsarbejde f.eks. i tilfælde af terrorangreb eller andre forbrydelser. Det betyder, at hvis dit udvendige kamera optager et sted, hvor almindelige mennesker færdes, skal du registrere kameraets placering samt en kontaktperson i politiets database. Tv-overvågning opsat inden den 15. marts 2021 skal være registreret senest d. 29. marts 2021.  Tv-overvågning opsat efter den 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Læs mere på politi.dk

Regler for videoovervågning udendørs

Alle virksomhedsejere må i realiteten gerne overvåge deres bygninger – så længe der udøves erhverv som fx handel, services eller anden form for aktivitet i din virksomhed. Der er dog nogle regler, som du skal være opmærksom på. Som virksomhed må du som udgangspunkt altid overvåge dine udendørsfacader og indgange. Det er dog vigtigt, at du tydeligt skilter overvågningen med et klistermærke/skilt i alle ind- og udgange, så gæster og ansatte er bevidste om, at de bliver overvåget. Desuden skal du overholde tv-overvågningsloven og regler som GDPR og databeskyttelsesloven, hvis det er muligt at identificere personer på videoovervågningen. Man behøver derfor ikke tænke på GDPR og databeskyttelsesloven, hvis man udelukkende har termografiske kameraer, da man her ikke kan se, hvem det er på optagelsen.

Har du nogle spørgsmål? Kontakt os her

Regler for indendørs videoovervågning

Hvis du vil have indendørs videoovervågning, bliver det straks en smule mere kompliceret. Udover at følge de udendørs regler for videoovervågning skilt/ videoovervågning klistermærke,  tv-overvågningsloven, GDPR og databeskyttelsesloven er der flere skærpende regler, som man skal overholde. Og de kommer her:

Et sagligt formål

Ønsker du at opsætte videokameraer indendørs, skal man have et sagligt formål for at overvåge. Et sagligt formål kan fx være at skabe tryghed, da videoovervågning kan bruges som kriminalitetsforebyggende foranstaltning. Dit saglige formål må dog ikke være krænkende, du må fx ikke overvåge toiletter og omklædningsrum – heller ikke hvis du føler, at du har en god grund. Formålet må heller ikke indbefatte nogen form for mistænkeliggørelse af dine medarbejdere. Du må derfor ikke opsætte kamera med henblik på at måle dine medarbejders effektivitet eller kaffepausevaner.

Two men at table with laptop

Skriftlig TV overvågningspolitik

Ligesom alle virksomheder skal udarbejde en medarbejderpolitik, når de ansætter personale, skal de også lave en TV overvågningspolitik, når de opsætter kameraer. I en TV overvågningspolitik beskriver du hvad, hvor, hvorfor og hvem du overvåger. Man fortæller også, hvor længe optagelserne lagres, hvem der må se optagelserne og hvem der potentielt skal udlevere dem til politiet. En god tommelfingerregel er, at optagelserne slettes efter 30 dage - medmindre selvfølgelig politiet kræver optagelserne udleveret.

Informere personalet

Ved opsætning af overvågningskameraer er du forpligtet til at informere dine medarbejdere om overvågningen. Dette kan fx gøres på et personalemøde og ved at skrive det i personalepolitikken og ansættelseskontrakten. Her er det vigtigt, at man i personalepolitikken forklarer formålet med overvågningspolitikken og fortæller fra hvilken dato, kameraerne bliver opsat.

Læs mere om overvågning til erhverv her