Skip to main content

Videoovervågning regler

Det er ikke altid nemt, at vide præcis hvad man må og ikke må, når det handler om videoovervågning. Derfor har vi lavet et overblik her over hvilke love og retningslinjer der gælder, når man installerer et videokamera på indgange og facader eller i det offentlige rum.

Skal vi sikre din virksomhed?

Lad os hjælpe dig med at passe på din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende risikovurdering på +45 7226 8310 eller salg@securitas.dk

Ring til os
videoovervågning tips

4 hurtige om TV-overvågning

  • Det er et lovkrav, at alle overvågningskameraer, der er opsat i områder med almindelig færdsel, skal registreres hos Politiet.
  • Der skal være tydelig skiltning i de områder med videoovervågning, hvor almindelige borgere færdes.
  • Når en virksomhed anvender videoovervågning, skal virksomheden overholde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
  • Alt billed-, video- og lydoptagelse skal slettes indenfor 30 dage.

Nye regler for registrering af overvågningskameraer

Fra 15. marts 2021 er det et lovkrav, at alle overvågningskameraer, der er ophængt i områder med almindelig færdsel skal registreres hos Politiet. Ved almindelig færdsel mener de alle steder, hvor almindelige borgere kan opholde sig. Kravet kommer som en del af den nye TV-overvågningslov fra 2020 og bunder i, at Politiet skal have lettere ved at få adgang til overvågningsbilleder i deres opklaringsarbejde f.eks. i tilfælde af terrorangreb eller andre forbrydelser. Det betyder, at hvis dit udvendige kamera optager et sted, hvor almindelige mennesker færdes, skal du registrere kameraets placering samt en kontaktperson i politiets database. TV-overvågning opsat inden den 15. marts 2021 skal være registreret senest d. 29. marts 2021.  TV-overvågning opsat efter den 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Læs mere på politi.dk

Regler for videoovervågning udendørs

Alle virksomhedsejere må i realiteten gerne overvåge deres bygninger – så længe der udøves erhverv som fx handel, services eller anden form for aktivitet i din virksomhed. Der er dog nogle regler, som du skal være opmærksom på. Som virksomhed må du som udgangspunkt altid overvåge dine udendørsfacader og indgange. Det er dog vigtigt, at du tydeligt skilter TV-overvågningen med et klistermærke/skilt i alle ind- og udgange, så gæster og ansatte er bevidste om, at de bliver overvåget. Desuden skal du overholde TV-overvågningsloven og regler som GDPR og databeskyttelsesloven, hvis det er muligt at identificere personer på videoovervågningen. Man behøver derfor ikke tænke på GDPR og databeskyttelsesloven, hvis man udelukkende har termografiske kameraer, da man her ikke kan se, hvem det er på optagelsen.

Har du nogle spørgsmål? Kontakt os her

Regler for indendørs TV-overvågning

Er du interesseret i at anvende indendørs TV-overvågning i din virksomhed, bliver det straks en smule mere kompliceret. Udover at følge de udendørs regler for TV-overvågning skilt og klistermærke, TV-overvågningsloven, GDPR og databeskyttelsesloven er der flere skærpende regler, som man skal overholde. For at gøre det overskueligt og nemt for dig, har vi her listet regler og tips omkring indendørs TV-overvågning:

 

Et sagligt formål

Ønsker du at opsætte videokameraer indendørs, skal man have et sagligt formål for at overvåge. Et sagligt formål kan fx være at skabe tryghed, da videoovervågning kan bruges som kriminalitetsforebyggende foranstaltning. Dit saglige formål må dog ikke være krænkende, du må fx ikke overvåge toiletter og omklædningsrum – heller ikke hvis du føler, at du har en god grund. Formålet må heller ikke indbefatte nogen form for mistænkeliggørelse af dine medarbejdere. Du må derfor ikke opsætte kamera med henblik på at måle dine medarbejders effektivitet eller kaffepausevaner.

 

Skriftlig TV overvågningspolitik

Ligesom alle virksomheder skal udarbejde en medarbejderpolitik, når de ansætter personale, skal de også lave en TV overvågningspolitik, når de opsætter kameraer. I en TV-overvågningspolitik beskriver du hvad, hvor, hvorfor og hvem du overvåger. Man fortæller også, hvor længe optagelserne lagres, hvem der må se optagelserne og hvem der potentielt skal udlevere dem til politiet. En god tommelfingerregel er, at optagelserne slettes efter 30 dage - medmindre selvfølgelig politiet kræver optagelserne udleveret.

 

Informer personalet 

Ved opsætning af overvågningskameraer er du forpligtet til at informere dine medarbejdere om TV-overvågningen. Dette kan fx gøres på et personalemøde og ved at skrive det i personalepolitikken og ansættelseskontrakten. Her er det vigtigt, at man i personalepolitikken forklarer formålet med overvågningspolitikenne og fortæller fra hvilken dato, kameraerne bliver opsat.

 

Obligatorisk skiltning har præventiv effekt

Det skal fremgå tydeligt, når der foretages TV-overvågning på indgange og facader eller i det offentlige rum. Det er vigtigt, at skiltningen er synlig og tydelig, når du træder ind på området. Ved f.eks. overdækkede butikscentre giver det rigtig god mening at placere skilte eller klistermærker udendørs såvel som indendørs. Ved at gøre skiltningen tydelig mindsker du desuden også risikoen for indbrud eller anden hærværk.

 

Hvor længe må jeg opbevare optagelser fra overvågning?

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger skal slettes efter 30 dage. Det er op til dig selv at vurdere, om det er det rigtige for din virksomhed at opbevare billed- og lydoptagelser alle 30 dage. Du kan sagtens lave en intern aftale om, at optagelserne bliver slettet efter 14 dage, hvis det giver bedre mening for din virksomhed. Optagelserne skal dog slettes max 30 dage efter, at de er blevet optaget.  

 

Må jeg dele billed- og lydoptagelser fra TV-overvågning?

Det er ikke lovligt at dele hverken billeder, video- eller lydmateriale offentligt. Det er kun Politiet, som må dele overvågning.   

Har din virksomhed brug for overvågning?

Vi har forskellige overvågningsløsninger og tilbyder også mindre klimabelastede løsninger – hvor vi installerer videoovervågning, som kører på solcelleenergi. Skulle du være interesseret i dette eller andre sikkerhedsløsninger indenfor TV-overvågning til erhverv, kan du læse meget mere om det her.