Skip to main content

9 trin til en bedre sikkerhed på din klinik

Det er vigtigt, at både ansatte og patienter føler sig trygge og sikre på din klinik eller i din praksis. Ved at opgradere sikkerhedsteknologien og uddanne dit personale i brandteknik vil du opnå en mere sikker arbejdsplads for både dit personale og dine patienter. Her er ni tips til, hvordan du opgraderer din sikkerhed.

Udgivet

Sikkerhed og sundhedspleje er to ting, der helst skal gå hånd i hånd. Hver dag kommer folk til forskellige behandlingssteder eller klinikker for at søge lægehjælp eller lægelig rådgivning, og derfor er det særligt vigtigt at skabe et miljø, der føles trygt og sikkert – både for dem, der arbejder på disse steder og for patienternes skyld. Der er mange mennesker igennem hver dag, og derfor er det vigtigt at have tydelige rutiner for personalet. For eksempel hvordan de skal agere i tilfælde af brand, men det skal også være tydeligt markeret for både besøgende og patienter, hvordan de forventes at opføre sig i en sådan situation. God sikkerhed er også at give de rigtige værktøjer til, at dit personale kan føle sig trygge selv i situationer, hvor de er alene med mennesker, som kan være enten medicin- eller følelsesmæssigt påvirkede.


1. Sikre zoner med et smart adgangssystem

Det er afgørende, at de, der arbejder i sundhedsvæsenet, kan og er i stand til at arbejde uforstyrret, og at kun de rigtige personer har adgang til bestemte områder. Sørg for, at det kun er personalet, der har adgang til undersøgelseslokalerne og andre følsomme områder. Dette gøres via adgangskontrol, så ingen uvedkommende har mulighed for at komme ind på disse områder. Hvis et adgangskort bliver væk eller ikke kan findes, kan du nemt spærre kortet fremfor at skulle have besværet med at udskifte alle låse - hvilket du normalt ville have gjort med et almindeligt nøglesystem. En anden fordel ved et smart adgangssystem er, at du altid kan få et overblik over, hvem der har åbnet hvilke døre, hvilket mindsker risikoen for interne tyverier. 

 

2. Personlig beskyttelse 

Når man arbejder i sundhedsvæsenet, kan der nogle gange opstå usikre situationer, da sundhedsmedarbejderen ofte møder mange patienter i et lukket rum. Ved at have en overfaldsalarm på sig, kan den medarbejder, der arbejder alene, føle sig tryg, hvis en situation eskalerer.

 

3. Overfaldsalarm i receptionen

Der findes også overfaldsalarmer, der kan placeres permanent, som for eksempel kan være nyttige at have i receptionen. På den måde kan receptionisterne med et enkelt tryk tilkalde hjælp, hvis der skulle opstå en tilspidset situation.

 

4. Beskyt din medicin med en tyverialarm

Den mest almindelige type tyveri og hovedårsagen til indbrud på klinikker og hospitaler er, at uvedkommende ønsker at få fat på medicin eller andre lægemidler. Ved hjælp af en tilsluttet tyverialarm kan personalet hurtigt blive opmærksom på et igangværende indbrud og få vagter til at håndtere situationen på bedst mulig vis.

 

5. Runderingsvagt

På større klinikker og privathospitaler er det nyttigt at have tilknyttet en vagt, der kan holde et ekstra vågent øje – så du kan fokusere på at give dine patienter den bedst mulige hjælp og rådgivning. Som et supplement til de øvrige sikringsløsninger anbefaler vi – alt efter størrelse og åbningstider – enten en fast vagt eller en patruljevagt, der kan foretage runderinger på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.


6. Rutiner og undervisning i brandsikkerhed

Hvis der opstår brand, har du ikke kun ansvaret for at få dit personale sikkert ud, du har også ansvaret for alle dine patienter. For en almindelig virksomhed er det lettere at uddanne sine medarbejdere i brandsikkerhed, men for klinikker og privathospitaler forholder det sig anderledes. Der er andre krav, der gør sig gældende, da der altid er nye mennesker. Derfor bliver rutiner og uddannelse af ​​brandsikkerheds-, brandsluknings- og brandevakueringsledere ekstremt vigtigt for, at personalet på en klinik altid kender til de gældende evakueringsplaner, og hvordan de skal agere, hvis der opstår brand.


7. Tjek dine brandslukkere løbende

Forskellige brande kræver forskellige brandslukkere. Derfor skal der på hver enkelt brandslukker stå, hvad den indeholder, og hvilken type brand, den skal bruges til. Det hjælper enhver, både personale og patienter, til nemt at finde den rigtige at bruge. Derudover skal brandslukkere placeres for hver 30. meter på dit behandlerrum, og de skal kontrolleres årligt. Hvis du indgår en aftale med Securitas, kommer vi ud og gennemgår dit udstyr og sikrer, at det altid er opdateret og brugbart.

8. Er du flyttet?

Måden behandlinger foregår på har ændret sig, og sammenlignet med for 10, 5 eller bare 2 år siden kan man se en klar forskel. Det betyder, at der bygges om, og teknologi bliver udskiftet. Når du laver indretningen om, er det endnu vigtigere at sikre, at alle flugtpile på gulvet er opdaterede, og at skiltene ikke fører til en blindgyde eller en lukket dør. Det samme gælder din evakueringsplan, som skal være synlig ved hver ind- og udgang og tydeligt markeret sammen med skilte på væggen.

 

9. Automatisk lukning af branddøre

Det er fint at have branddøre åbne, men det er vigtigt, at de ikke blokeres, og at de heller ikke forbliver åbne, når der opstår brand. Magnetlåse får dørene til at lukke automatisk, når brandalarmen går. Det er også vigtigt at kontrollere og sikre, at det fungerer korrekt. Alt det sørger vi for hos Securitas. 


Hvilken sikkerhedsløsning passer bedst til dig?

Securitas hjælper dig med at finde den rigtige sikkerhedsløsning, der passer til din virksomhed. Vi har stor erfaring med skræddersyede sikkerhedsløsninger, og vi hjælper dig med alt fra valg af produkter og montering af dem, til uddannelse af personalet i ubehagelige eller risikofyldte situationer, brandslukningsteknik og brandsikkerhed. Med Securitas som sikkerhedspartner får du en enkel og tryg hverdag, så du kan fokusere på at tage dig af dine patienter. Når du har besluttet dig, tager vi os af resten.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.