Skip to main content

Begrænse sikkerhedsrisici for dine kollegaer i restauranten

Høj belastning, køkkenbrande & mange gæster. De risici, som restauranten står overfor, kan få konsekvenser for både dine medarbejdere og din forretning. Men der er ingen grund til bekymring. Vi hjælper dig med at identificere almindelige sikkerhedsrisici i netop din restaurant. Og vi fortæller, hvad du kan gøre for at begrænse disse risici.

Udgivet

Forebyg ulykker på arbejdspladsen

Det kan ske, at restaurantpersonale kommer ud for ulykker på arbejdspladsen. Ansatte i restauranter er en af de faggrupper, som rammes af flest brandskader. Også køkkenmaskiner, farlige stoffer og dårlig ergonomi giver anledning til mange skader. Som arbejdsgiver kan du forebygge disse risici ved at tilbyde dit personale kurser, have politikker for håndtering af redskaber og sørge for, at der løbende bliver gjort rent. Sørg også for, at dine medarbejdere har gode sko på og det rigtige beskyttelsesudstyr, og at der altid er nem adgang til førstehjælps- og brandudstyr.

 

Skab en tryg arbejdspladsfor dine medarbejdere

Hvordan ser det ud, dér hvor dine ansatte arbejder? Kontrollér lokalerne regelmæssigt og sørg for, at dine medarbejdere ved, hvilke regler der gælder. Det er vigtigt med god ventilation, især i køkkenet. Det er også arbejdsgiverens ansvar, at lydniveauet ligger inden for et rimeligt niveau. Du kan med fordel indrette dine lokaler med det nødvendige sikkerhedsudstyr, så dine medarbejdere føler sig trygge. At arbejde på restaurant er ofte ensbetydende med belastende arbejdsstillinger, tunge løft og højt tempo. Tal gerne med dine medarbejdere om sundhed og ergonomi, og læg op til pauser, så I sammen kan forbedre arbejdsklimaet.

 

 

Gør det nemmere for alle, som besøger restauranten

Sammen med dit personale har du ansvar for alle besøgende i din restaurant. De besøgende kender ikke til sikkerheden, og det er vigtigt, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke. Tjek også, at flugtveje er tydeligt markerede og åbne i restaurantens åbningstider, så der ikke findes genstande, som blokerer for flugtvejene eller brandslukningsudstyret. Der er måske også brug for sikkerhedsvagter?

 

 

Gør det svært for ilden at brede sig

Et godt arbejdsmiljø er også brandsikkert. Udstyr din restaurant med den brandsikkerhed, der er behov for, og tjek, at alle ved, hvordan udstyret skal anvendes. Det er vigtigt med politikker, og at alle medarbejdere ved, hvilke regler der gælder. Undgå også at opbevare brandbart materiale uden for dine lokaler eller tæt på elskabe og varmelamper. Ofte i forsikringer stilles der krav om korrekt brandsikkerhed og om, at der skal eksistere en evakueringsplan. Det kan derfor være en god idé at tilse lokalerne regelmæssigt for at kontrollere, at der ikke forekommer sjuskede elløsninger og defekte elledninger.

 

 

Hvis ulykken alligevel sker

Nogle gange sker der ulykker, selv om du har gjort, hvad du kunne, for at minimere de risici. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad der skal gøres, hvis en nødsituation skulle opstå. Sørg for, at alle dine medarbejdere, også nyansatte, er klar over, hvilke politikker der gælder, og hvordan sikkerhedsudstyret skal anvendes.

For at undgå, at der sker lignende ulykker senere, er det også vigtigt, at du som ansvarlig person kan dokumentere, hvad der er sket, og tager ved lære af situationen. Alle alvorlige ulykker, som rammer dine medarbejdere, rapporterer du til Arbejdstilsynet, og husk også at anmelde tyverier til politiet, så din forsikring dækker.

 

 

Få hjælp hos en tryg sikkerhedspartner 

Securitas hjælper dig med sikkerheden hele vejen igennem. Vi har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, der er brug for. Når virksomheden udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger, efterhånden som behovene ændres. På den måde kan du altid føle dig tryg og fokusere på din forretning.

 

Oplys dit telefonnummer, så ringer vi til dig.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.