Skip to main content

Førstehjælpskurser: Invester i dine medarbejderes tryghed

Dine medarbejderes tryghed er altafgørende. Trygge medarbejdere er gladere medarbejdere, og det kan bidrage til alt fra trivsel og produktivitet til rekruttering og bedre fastholdelse af medarbejdere. Førstehjælpskurser på arbejdspladsen skaber tryghed og sender et klart signal om, at ledelsen bekymrer sig om medarbejdernes velvære.

I artiklen vil vi dykke ned i, hvorfor førstehjælpskurser er vigtige, hvordan du vælger det rette førstehjælpskursus, hvor ofte du bør afholde førstehjælpskurser i din virksomhed, og hvad fordelene ved førstehjælpstræning på jobbet er.

Hvorfor er førstehjælpskurser vigtige?


Førstehjælpstræning giver dine medarbejdere de nødvendige kompetencer til at handle hurtigt og effektivt i nødsituationer. Uanset om det drejer sig om mindre skader, pludselige sygdomstilfælde eller alvorlige ulykker, kan førstehjælp være forskellen på liv og død. Det skaber bevidsthed om sikkerhed, der rækker langt ud over arbejdspladsens grænser.

Hvordan vælger du et førstehjælpskursus?


Der er mange udbydere af førstehjælpskurser, og det kan være svært at vælge en leverandør. Vi anbefaler, at du kigger efter følgende, når du vælger førstehjælpskursus:

  • Certificerede instruktører: Det er afgørende, at førstehjælpskurset for din virksomhed bliver afholdt af certificerede instruktører. På den måde kan du regne med, at kvaliteten af kurset er høj og at indholdet er dækkende.
  • Kursusbevis: Gå efter et kursus, hvor alle deltagere efter endt kursus får udleveret et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Det er endnu en måde at sikre den høje kvalitet af kurset. Et kursusbevis er typisk gyldigt i 24 måneder.
  • Vælg en leverandør, der kommer til jer: Det kan være svært at få travle medarbejdere til at trække tid ud af kalenderen til et gennemføre et førstehjælpskursus. Ved at vælge en leverandør, der kommer til dig, kan du sikre, at der er flest muligt, der deltager på kurset.
  • Overvej et kombi-kursus: Når du alligevel tager tid ud af kalenderen til et førstehjælpskursus, så overvej om kursets indhold skal kombineres med andre emner. Undervisning i brug af hjertestarter er en populærdel af førstehjælpskurser. Du kan også finde leverandører, der tilbyder kombinerede kurser i både elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, så du klæder dine medarbejdere på til at håndtere en endnu bredere vifte af nødsituationer.

 

Hvor ofte bør vi afholde førstehjælpskurser i vores virksomhed?


Vi anbefaler, at du afholder førstehjælpskurser i din virksomhed hver andet år. På den måde sikrer du, at dine medarbejdere altid har din nyeste viden, og at eventuelt nye kollegaer løbende bliver klædt på til at håndtere nødsituationer.

Desuden er det vores erfaring, at det kan være positivt for dine medarbejdere at modtage den samme information igen med regelmæssige mellemrum. Eftersom de fleste medarbejdere – heldigvis – ikke får mulighed for at bruge deres viden om førstehjælp i praksis, er gentagne førstehjælpskurser med til at sikre, at den livsvigtige viden sidder på rygraden til den dag, hvor der er behov for den.

Hvad er fordelene ved førstehjælpskurser for virksomheder?


Der er mange fordele ved at investere i førstehjælpstræning på jobbet. De primære er:

  • Skab tryghed for dine medarbejdere: Kendskabet til førstehjælp gør dine medarbejdere bedre rustet til at håndtere potentielle farlige situationer, hvilket skaber tryghed og reducerer angst og usikkerhed på arbejdspladsen. Det skaber et stærkt fællesskab på arbejdspladsen, hvor medarbejdere føler sig støttede og sikre på, at hjælpen er nær, hvis ulykken skulle være ude.
  • Få et mere sikkert arbejdsmiljø: Ved at implementere førstehjælpskurser signalerer din virksomhed sin forpligtelse over for dine medarbejderes sikkerhed. Det bidrager til et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere føler sig trygge og værdsatte. Denne følelse af sikkerhed og tryghed øger medarbejdertilfredsheden og produktiviteten.
  • Reducér risikoen for ulykker og sygefravær: Ved at uddanne dine medarbejdere i førstehjælp kan du reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og skader, fordi medarbejderne bliver mere opmærksomme på potentielle risici. Dette fører til et lavere sygefravær og kan spare din virksomhed for betydelige omkostninger forbundet med skader og tabt arbejdstid.
  • Styrk dit team: Førstehjælpstræning er også en fremragende teambuilding-aktivitet, der styrker samarbejdet og kommunikationen på tværs af afdelinger og medarbejdere. Det lærer dem at stole på hinanden og arbejde sammen under pres, hvilket er generelle færdigheder, der gavner en samlet arbejdspladsdynamik.

 

Førstehjælpskurser på arbejdspladsen er en væsentlig investering i dine medarbejderes velvære og et sikkert arbejdsmiljø. Du viser en ægte interesse i dine medarbejderes helbred og sikkerhed. Hos Securitas forstår vi vigtigheden af at skabe trygge arbejdspladser og tilbyder førstehjælpskurser, der er skræddersyet til at møde din virksomheds unikke behov.

Gør førstehjælpstræning til en integreret del af din virksomhedskultur og se de positive effekter, det har på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Kontakt vores konsulenter for en uforpligtende snak på telefon +45 7226 8310 eller på mail salg@securitas.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.