Skip to main content

Guide: Sådan brandsikres dit fitness- eller træningscenter

Hvordan arbejder du og dine medarbejdere for at beskytte jer mod brand? Gennemgår du løbende det tekniske udstyr, for at sikre, at det fungerer optimalt? Ved du, hvad ejendomsselskabet har ansvaret for, når det kommer til afgrænsningsliste? Der er mange spørgsmål, når det kommer til brandsikring. Hvis du følger disse fire trin, er du nået langt.

Udgivet

1. Identificer mulige brandrisici

Når du tænker på et fitnesscenter eller et sportscenter, tænker du normalt på vægte i metal og maskiner, der drives af metalkabler og energien fra trænende mennesker. Der er ikke meget af træningsudstyret, der er farligt eller brandfarligt. Det betyder ikke, at risikoen for brand ikke er til stede, men at du skal være mere opmærksom på de skjulte farer.

 

Sørg for at rengøre dit udstyr

Løbebånd og andre maskiner, der drives af elektricitet, bør efterses og rengøres ofte. Maskinerne er normalt placeret tæt på gulvet, hvilket betyder, at der nemt kan samle sig støv inde i maskinerne, der kan blive meget varmt. Det er vigtigt, at maskinerne rengøres regelmæssigt for at forhindre, at de starter en brand.

 

Gennemgå dine lagerrum

Når du ikke bruger dit rengøringsudstyr, bør du opbevare det i et aflåst opbevaringsrum. Du bør også forhindre, at folk får adgang til brandfarlige produkter som håndklæder og klude. Når du arbejder med brandsikring, er det vigtigt, at du har klare rutiner for affaldshåndtering, og hvor det opbevares.

 

Sluk for maskiner om natten

Uanset om du har åbent 24 timer i døgnet, eller om du lukker om aftenen, kan der være elektronik, som ikke behøver at være i gang hele tiden. Behøver dine tv- og lydsystemer for eksempel at køre i løbet af natten? Ved at bruge timere kan du have kontrol over, hvornår dine maskiner kører og dermed mindske risikoen for gnister, når det pågældende område er uden opsyn.

 

2. Sådan forsynes du dine lokaler med det rigtige udstyr

Gør det nemt for både medarbejdere og besøgende at handle rigtigt i tilfælde af brand ved at sørge for det helt rigtige udstyr. Hvis en brand viser sig at være for stor for dig selv at håndtere, og det dermed er nødvendigt med redningsmandskab på stedet, er det vigtigt, at dine besøgende nemt kan finde information. Her hjælper skilte og markeringer, der informerer om, hvad man skal gøre, og hvordan man kommer ud.

 

Røgdetektor, der alarmerer tidligt

Du kan handle hurtigere, hvis du opdager, at der er ild eller røg i lokalet, ved hjælp af røg- og brandalarmer. Brandalarmer kan forbindes til hinanden, så alle kan informeres hurtigere. Har du et større lokale eller flere etager, kan du se, hvilken detektor, der blev udløst af ABA-anlæg (brandalameringsanlæg). På den måde kan du hurtigt komme frem og selv forsøge at slukke branden, inden den udvikler sig.

 

Brandslukker med forskelligt indhold

For at forhindre spredning af brande og for at kunne slukke dem, er brandslukkere vigtige. Omkring et område med mange løbebånd og andre maskiner, der bruger elektricitet, anbefaler vi kulsyreslukkere. I områder med håndvægte og andre metalvægte anbefaler vi flydende ildslukkere, fordi det er nemmere at rydde op efter en ulykke.

 

Tydelig information til besøgende

Det er vigtigt at have evakueringsplaner, så besøgende ved, hvor de skal henvende sig, hvis en brandalarm skulle udløses. Det skal også tydeligt markeres - både på evakueringsplanen og ved hjælp af skilte på væggen - hvor den nærmeste ildslukker er placeret. Husk, at der skal være en ildslukker inden for 30 meter, uanset hvor du befinder dig i rummet.

 

3. Vær et skridt foran

Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere har alt på plads for at forhindre en brand. Brandsikringsarbejdet er en løbende proces, der aldrig slutter. Din viden skal opdateres konstant, og dit udstyr skal gennemgås hyppigt, så du sikrer dig, at det er brugbart.

 

Lav en klar afgrænsningsliste

Mange fitnesscentre og træningsfaciliteter lejer deres lokaler af en udlejer, der ejer ejendommen. Mange glemmer dog at have en klar såkaldt afgrænsningsliste. Er det klart mellem dig og din udlejer, hvem der har ansvaret for hvad, når det handler om din brandsikring? Hvem sørger for, at der er en brandalarm på plads? Hvem har ansvaret for, at den tekniske brandsikring løbende serviceres og repareres efter behov? Hvis dette ikke er klart, kan der opstå uenigheder om ansvar, hvis uheldet er ude.

 

Træn dit personale i, hvordan du bruger dine brandslukkere

Alt efter hvilken slags brand det er, skal du bruge forskellige brandslukkere med forskelligt indhold, da de virker på forskellige måder. Sørg for, at dine medarbejdere både er opmærksomme på det forskellige indhold i jeres brandslukkere, hvor de er placeret, og hvordan de skal bruges.

4. Rutiner

Det er vigtigt, at du har en klar plan for evakueringen. Hvis der skulle opstå en brand, hvem gør så hvad? Hvem tjekker brandalarmens centralpanel for at se, hvilken detektor der er blevet udløst, og hvem er ansvarlig for, at alle kommer ud? Alle skal være klar over, hvordan de skal agere, hvis der er en klar organisering og en tydelig evakueringsplan. Dette indgår i Det Systematiske Brandsikringsarbejde.

 

Styr dine omgivelser

Du skal tjekke brandsikringen med jævne mellemrum. Du skal sikre dig, at alt ser rigtigt ud, og at ingen har flyttet på dit udstyr. Denne type kontrol er vigtig i et fitnesscenter eller et træningscenter, da besøgende har tendens til at flytte rundt på træningsudstyret, og måske komme til at placere det foran en nødudgang.

 

Arbejd med en sikker sikkerhedspartner

Securitas hjælper dig med din sikkerhed – hele vejen rundt. Vi laver en indledende risikovurdering og har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, du har brug for. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger efter dine behov. På denne måde kan du altid føle dig tryg og udelukkende fokusere på din virksomhed.

Vi kan tage ansvaret for hele projektet fra installation, servicering og operatørservice – eller blot dele af kæden. Det hele afhænger af, hvordan dine behov ser ud. Vælger du at arbejde sammen med Securitas gennem alle dele af projektet, vil du have én kontaktperson, og en partner, i al din informationshåndtering og undgår dermed detaljeret planlæg$ning med overfor flere leverandører. 

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.