Skip to main content

Guide til brandsikring af kontorlokaler

Brandslukning er en del af hverdagen. Og her taler vi ikke kun stressede møder, korte deadlines og svære beslutninger. For hvad gør du, hvis der opstår en rigtig brand? Og hvordan undgår du, at den overhovedet opstår? Jo, hvis du har styr på brandsikkerheden og installerer de rigtige brandsikkerhedsprodukter, mindsker du risikoen for brand

Udgivet
 1. Identificér brandrisiciene på dit kontor

Hvilke brandrisici er der på kontoret? Det kan handle om alt fra rod i rummet med kontorartikler til stikkontakter, hvor opladere er efterladt i væggen, når dagen er slut. Kontakter du Securitas, kan vi hjælpe dig med at sikre, at alle risici bliver identificeret. Vi udarbejder en risikoanalyse, hvor vi i samarbejde med jer klarlægger hvilke områder på kontoret, der skal brandsikres. Vi har styr på reglementet og sammensætter den bedste sikkerhedsløsning til jer.

 

Hyppige årsager til brand i kontormiljøer

 • Brug af el-apparater uden en timer

Når brande opstår, skyldes det oftest menneskelig uagtsomhed. Det kan eksempelvis være glemte el-apparater, elkedel eller kaffemaskine i kantinen. Installerer du timere på al elektronik, sikrer du, at ingen enheder efterlades tændte og uovervågede efter arbejdstid.

 

 • Forlængerledninger og løse ledninger

El-fejl i fx forlængerledninger med rigtig mange stik i og midlertidige ledningsforbindelser, hvor mange forlængerledninger er sat sammen udgør en brandrisiko. Det er også her en god idé at få installeret en timer eller helt undgå mange forlængerledninger samlet i en lang ledning.

 

 • Påsatte brande

Desværre er det ikke usædvanligt med påsatte brande ved og omkring bygninger. Hold affaldsrum, containere og ubevogtede steder aflukkede, og vi anbefaler altid at affald bliver placeret mindst fem meter fra bygningsfacaden. Det kan mindske risikoen for, at en påsat brand spreder sig til dine kontorlokaler.

 

 

 1. Indret kontoret med det rigtige brandbekæmpelsesudstyr

Når du har identificeret brandrisiciene og afdækket jeres behov, er næste step at udstyre kontoret med de rigtige produkter og løsninger. Det er et lovkrav, at der er brandslukkere installeret i alle erhvervslokaler, og at der er slukningsudstyr placeret, så det altid er tilgængeligt inden for en afstand på max 30 meter.

 

Anbefalede brandbekæmpelsesudstyr til kontoret

 • WaterMist passer godt til mange kontorlokaler

WaterMist er rigtig vigtig for at undgå, at ilden spreder sig, og for slukningsarbejdet. Den kan bruges til stort set alt på kontoret og er godkendt op til 35.000 volt i DK til at bruge på små elektriske installationer, såsom printer, kopimaskiner, computer. Det er den mest miljøvenlige på det danske marked.

 

 • Brandtæppe som supplement i køkkenet

Hvis der opstår en mindre brand i et almindeligt køkken, kan et brandtæppe hjælpe med at slukke ilden på komfuret eller i tøjet. Det er et overset slukningsmiddel, som er perfekt til hvis der går ild i tøjet. Det er oplagt at supplere brandtæppet med vandtågeslukkeren, WaterMist. Opbevar tæppet et sted, hvor det er let at komme til, og husk, at det ikke kan erstatte en brandslukker ved en større brand. Hvis der går ild i tøjet, er et godt tip desuden, at personen altid skal lægges ned.

 

 • Forbundne røgalarmer og hurtig alarmering

Røgalarmer hjælper dig med at konstatere, om der er brand eller røg i lokalet, så du kan handle hurtigt. For at alle får besked lige hurtigt, kan brandalarmer trådløst serieforbindes. Det betyder, at den brandalarm, som registrerer en brand, sender et radiosignal til de øvrige brandalarmer, fx dem, der er monteret i trappeopgange og kældre. Kontrolmodul kan give melding om at der er brand.

 

 

 

 1. Sluk ilden, inden den udvikler sig for voldsomt

Næste trin er at sikre, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand. Det gør I ved at lægge en beredskabsplan, som giver information om, hvordan den enkelte på arbejdspladsen skal handle eller forholde sig, hvis der opstår brand. Hvis I håndterer brandfarlige varer, er det naturligvis ekstra vigtigt, at medarbejderne er uddannet i, hvordan produkterne skal håndteres, og hvilke brandsikkerhedspolitikker der gælder.

 

Kurser, der redder liv

 • Lær dine medarbejdere at håndtere brandslukkeren

Brandslukningsudstyr er ikke noget værd, hvis personalet ikke ved, hvordan de skal bruge det. Sørg for, at dine medarbejdere lærer at bruge det sikkerhedsudstyr, I har på kontoret. Securitas tilbyder fx et elementær brandbekæmpelseskursus, hvor I får hands-on-erfaring med at håndtere det brandbekæmpelsesudstyr, I har installeret.

 

 • Gør det rigtige, hvis nogen kommer ud for en ulykke

Det kan være et spørgsmål om liv eller død, hvis en kollega pludselig falder om med hjertestop. Har I særligt førstehjælpsudstyr som en hjertestarter i virksomheden – så er det naturligvis vigtigt, at medarbejderne kan bruge den. Hos Securitas tilbyder vi medarbejderkurser i HLR (hjertelungeredning).

 

 • Hvornår skal I evakuere arbejdspladsen?

Nogle gange kan man ikke gøre andet end at tilkalde hjælp og evakuere stedet. For at sikre at alle ved, hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen, og hvor I skal samles, skal I gennemføre en evakueringsøvelse en gang om året. Husk også at hænge flugtvejs- og evakueringsplaner op, så de er synlige for medarbejderne. Vi kan hjælpe jer med at afholde evakueringsøvelserne i trygge rammer i jeres egne lokaler.

 

Læs mere om vores forskellige kurser i brandsikkerhed her

 

 1. Udarbejd en politik

Det er vigtigt at have en politik for vedligeholdelse af brandsikkerheden på kontoret. Alle brandsikkerhedsprodukter skal fungere som nye, når medarbejdere tager dem i brug. Det er dit ansvar at sikre, at virksomhedens brandsikkerhed er udformet på den rigtige måde, og at der gennemføres et årligt lovbetinget serviceeftersyn. Hvis ulykken skulle ske, og dit forsikringsselskab vurderer, at du ikke har gjort alt for at undgå brand, kan hændelsen blive betragtet som uagtsomhed. Det er også vigtigt at have dokumentation for alle virksomhedens regler og politikker for brandsikkerhed.

 

Politikker, der øger brandsikkerheden

 • Årligt lovbetinget serviceeftersyn

For at sikre, at jeres brandbekæmpelsesudstyr fungerer, skal det efterses en gang om året ifølge dansk lovgivning. Securitas står klar til at hjælpe og guide jer.

 

 • Politik for nye medarbejdere

Det er altid en god idé at afholde et møde med nye medarbejdere om jeres politik for brandsikkerhed, inden de starter arbejdet. På den måde har alle fået de samme informationer og kan føle sig trygge på arbejdspladsen og i nødsituationer.

 

 • Egenkontrol

Du skal selv regelmæssigt kontrollere brandsikkerheden på dit kontor. Egenkontrol indebærer, at du går en runde og kontrollerer, at alt ser rigtigt ud. Tjek blandt andet, at branddøre kan lukkes korrekt, og at intet blokerer for dem. Tjek samtidigt at du og dine medarbejdere kan komme til slukningsudstyret. Det er også godt at undersøge, om I har brug for at få fyldt op med førstehjælpsmaterialer. Måske konstaterer du i kontrollen, at der er brug for en bedre politik for håndtering af brændbart materiale - eller at der skal være bedre orden i rummet med kontorartikler og ikke opbevare brandbart materiale tæt på el skabe. Glem ikke at dokumentere egenkontrollen.

 

Tryg partner med mange års erfaring

Du behøver ikke selv udføre disse trin. Hos Securitas har vi en helhedsorienteret tilgang til din brandsikkerhed og skræddersyr løsninger til dine behov og ønsker, så du kan føle dig tryg. Vi hjælper dig – fra valg af produkter og installation til hvordan du oplærer dit personale og udfører vedligeholdelsesservice.

 

Hvis du vil vide mere om vores sikkerhedsløsninger, er du velkommen til at kontakte os.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.