Skip to main content

Guide til, hvordan du brandsikrer din lagerbygning

Brande i lagerbygninger kan få store konsekvenser. I værste fald kan en brand stoppe driften helt. Men der er ingen grund til bekymring, for brandulykker kan undgås, hvis du har styr på brandsikkerheden og installerer de rigtige brandsikkerhedsprodukter. Følg disse fire vigtige trin for at mindske risikoen for brand markant.

Udgivet
 1. Identificér brandrisiciene på dit lager

Hvilke brandrisici er der på dit lager? Det kan handle om alt fra for kort afstand mellem lagervarer til forkert håndtering af affald. Kontakter du os, hjælper vi dig med at sikre, at alle risici bliver identificeret. Vi undersøger og diskuterer hvilke politikker og regler der findes hos jer i dag, og rådgiver om, hvad der skal suppleres med for at mindske risikoen for brand i jeres lagerbygning.

 

Tænk over følgende for at mindske risikoen for brand i lagermiljøer

 

 • Opbevaring af varer

På et lager er sikker opbevaring af varer vigtigt for brandsikkerheden. Uden den rigtige sikkerhedsafstand og håndtering kan ild sprede sig og hurtigt blive umulig at kontrollere. Lagerbrand kan også medføre stop af produktion eller salg. Det kan indebære en risiko for hele virksomheden.

 

 • Emballage og paller uden for lokalet

Påsatte brande er desværre et udbredt fænomen. Du skal sørge for at gøre det svært for dem, der leger med ilden. Plejer I fx at stille overskydende europapaller uden for lagerbygningen? Eller har I containere? Alle letantændelige materialer anbefales placeres mindst fem meter fra bygningsfacaden.

 

 • Truckopladning

Truckopladning skal ske på et særskilt sted med god ventilation. Det er også vigtigt at udarbejde en politik for dette, og informere personalet, så de ved, hvad der gælder for truckopladning. Ved en truckopladningsstation skal der altid være placeret en kulsyreslukker.

 

Læs mere om risiciene for brand, og hvordan du undgår dem her (artikel #7)

 

 1. Udstyr lageret med det rigtige brandbekæmpelsesudstyr

Når du har identificeret brandrisiciene og afdækket dine behov, er næste step at udstyre lageret med de rigtige produkter og løsninger. Der skal være slukkere i alle erhvervslokaler og slukningsudstyr skal været placeret, så det altid er tilgængeligt inden for en afstand på max 30 meter. Husk, at der ofte er højere krav til lagerlokaler. Det er en god idé at have overblik over både bygningens krav samt myndigheds- og forsikringskrav.

 

Disse produkter skal du bruge for at brandsikre lageret

 

 • Røglem leder røgen ud af lokalet ved brand

Røg kan gøre stor skade ved brand. I et lokale uden røglem vil gasserne opbygge varme og der er en stor risiko for en røggaseksplosion.

 

 • Slangevinge ved større brande

En slangevinge er et hovedelement til en håndslukker på et lager. Med vand som slukningsmiddel løber systemet ikke tør, og det køler også omgivelserne effektivt ned, så du undgår at branden spreder sig.

 

 1. Medarbejdere skal kende flugtvejs- og evakueringsplanerne

Næste trin er at sikre, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand på lageret. Medarbejderne skal lære at håndtere brand og kende til virksomhedens brandsikkerhedspolitikker, så de ved hvordan de skal forholde sig under en brand. De skal vide, hvem de skal kontakte, og de skal kende til flugtvejs- og evakueringsplanerne.   

 

Kurser, der redder liv

 

 • Dine medarbejdere skal lære at håndtere en brandslukker

Brandbekæmpelsesudstyr er ikke noget værd, hvis personalet ikke ved, hvordan de skal bruge det. Du skal sørge for, at dine medarbejdere lærer at bruge det præcise brandbekæmpelsesudstyr, I har installeret på lageret. De skal kende proceduren ved brand, vide hvad der er på lageret, hvad de skal bruge til at slukke branden med ved små brande, hvordan de kommer ud af bygningen. Vi tilbyder fx et elementær brandbekæmpelseskursus, hvor I får hands-on-erfaring med at håndtere det brandbekæmpelsesudstyr, I har installeret.

 

 • Gør det rigtige, hvis nogen kommer ud for en ulykke

Det kan være et spørgsmål om liv eller død, hvis en kollega pludselig falder om med hjertestop. Har I en hjertestarter i virksomheden, så er det naturligvis vigtigt, at medarbejderne ved hvordan de bruger den. Disse kompetencer kan også bruges i andre situationer end ved brand. Med vores hjælp kan du klæde alle medarbejdere godt på ved at investere i medarbejderkurser i HLR (hjertelungeredning).

 

 • Hvornår skal I evakuere arbejdspladsen?

Nogle gange kan man ikke gøre andet end at tilkalde hjælp og evakuere området. For at sikre, at alle ved, hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen, og hvor I skal samles, skal I gennemføre evakueringsøvelser en gang om året. Husk også at hænge flugtvejs- og evakueringsplaner op, så de er synlige for alle der færdes i lagerbygningerne. Vi hjælper jer med at afholde evakueringsøvelserne i trygge rammer i jeres egne lokaler.

 

Læs mere om vores forskellige kurser i brandsikkerhed her.

  1. Udarbejd en konkret politik

Det er vigtigt at have en politik på arbejdspladsen for vedligeholdelse af lagerets brandsikkerhed. Alt brandbekæmpelsesudstyr skal fungere som nyt, når medarbejderne tager det i brug. Det er dit ansvar at sikre, at brandsikkerheden er udformet på den rigtige måde, og at der foretages et årligt lovpligtigt af lagerbygningen. Hvis ulykken skulle ske, og dit forsikringsselskab vurderer, at du ikke har gjort alt for at undgå brand, kan hændelsen blive betragtet som uagtsomhed, hvilket kan blive en dyr fornøjelse. Derudover er det vigtigt at have dokumentation for alle virksomhedens regler og politikker for brandsikkerheden på stedet.

 

3 initiativer og politikker, der øger brandsikkerheden

 

 • Husk at gennemføre et årligt lovpligtigt serviceeftersyn

Al brandbekæmpelsesudstyr skal enten være DS eller EN godkendt, og det skal følge reglementet i BR18 og overholde de lovpligtige eftersyn. Vi står klar til at hjælpe og guide dig.

 

 • Husk at informere nye medarbejdere

Det er vigtigt at alle medarbejdere har fået de samme informationer og kan følge sig trygge på arbejdspladsen og i nødsituationer. Derfor er det en god idé at invitere nye medarbejdere til et informationsmøde omkring brandsikkerhed.

 

 • Husk at gennemføre kontrol selv

Du skal selv regelmæssigt kontrollere brandsikkerheden i virksomhedens lager. Egenkontrol indebærer, at du går en runde i lagerbygningen og kontrollerer, at alt ser rigtigt ud. Tjek blandt andet, at du kan lukke branddørene korrekt, at der er korrekt skiltning, og at intet blokerer for dem. Du skal samtidigt tjekke, om brandbekæmpelsesudstyr og førstehjælpsmaterialer er tilgængeligt. Hvis du fx konstaterer, at der skal være bedre orden på lageret, så giver det anledning til en revidering af jeres politiker. Husk desuden at dokumentere egenkontrollen.

 

Du er i trygge hænder

Du behøver ikke selv udføre disse trin. Vi har en helhedsorienteret tilgang til din brandsikkerhed og skræddersyr altid sikkerhedsløsninger til dine behov, så du og dine medarbejdere kan føle jer trygge. Vi hjælper dig – fra valg af produkter og installation til hvordan du oplærer dit personale og udfører vedligeholdelsesservice.

 

Hvis du vil vide mere om vores brandsikkerhedsløsninger, er du velkommen til at kontakte os.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.