Skip to main content

Hvem slukkede for kaffemaskinen?

De største brandrisici er dem, du ikke har kendskab til. Mange brande på arbejdspladser kan forebygges gennem proaktiv brandsikkerhed og den rette viden fra arbejdsgivere og medarbejdere. Hvad er risiciene for din virksomhed, og hvad skal du gøre i tilfælde af en ulykke? Vi lister seks brandfarlige fejl på arbejdspladsen – og hvordan dem undgås.

Udgivet

Alle arbejdspladser er forskellige, derfor er Securitas altid klar med personlig rådgivning og til at hjælpe med at identificere jeres behov.

 

1. Brandfaren ved glemt kaffe og tændte lys

Medarbejderne kan gøre meget for at mindske risikoen for brand, og at nogen kommer til skade som følge af en brand. En af de mest almindelige årsager til, at brande opstår, er menneskelig forglemmelse, som glemte elapparater, tørkogning på komfuret og uovervågede lys. Hav tydelige politikker for levende lys på arbejdspladsen, udpeg fx altid en ansvarlig, og sæt påmindelsesskilte op. Men husk, at den sikreste politik for levende lys selvfølgelig er ikke at tillade dem overhovedet. Ved at installere timere på al elektronik sikrer du, at ingen enhed efterlades tændt eller uovervåget efter arbejdstid.

Tips til et brandsikkert køkken

 • Dokumentér og følg op på politikker og regler.
 • Anvend timere til elektronisk udstyr eller sluk for disse.
 • Udstyr køkkenet med brandtæppe og førstehjælpskasse.

 

2. Naboerne driver et autoværksted

Vær opmærksomme på, hvad der sker rundt om jer. Selvom din virksomhed har en lav risiko for brand, god brandsikkerhed og uddannet personale, kan naboerne drive en virksomhed med højere brandrisiko. Sørg for at have godt kendskab til, hvad der sker i området, og hvilke risici det indebærer. Har I brug for at installere røgalarmer og sikre, at flugtvejene er tilstrækkelige? Måske skal evakueringsplanen justeres efter jeres nye viden om andre virksomheder i ejendommen. Securitas hjælper med at få overblik over, hvilke behov der er, og hvilke produkter der passer til ejendommen.

Tips til øget viden om dine omgivelser

 • Tal med naboerne og ejendomsindehaveren om husets risici.
 • Gennemgå og tilpas evakueringsplanen ved behov.
 • Optimer sikkerheden med flere røgalarmer, der giver øget tryghed.

 

3. Den, der leger med ilden…

Desværre er det ikke usædvanligt med påsatte brande uden for bygninger. Skrald, paller og lignende skal gerne placeres mindst fem meter fra husfacaden eller være låst inde for at mindske risikoen for, at en påsat brand spreder sig til jeres lokaler. Samme princip gælder ved rygning. Dokumenter politikker for, hvor medarbejderne må ryge, og sørg for, at det er et stykke væk fra bygningen.

Tips til at forhindre brande udendørs

 • Hold rent langs husmuren.
 • Udpeg et sted til rygning.
4. Når reparatøren ikke kender reglerne

Nogle gange har man besøg af folk udefra, der skal udføre forskellige typer vedligeholdelsesarbejde. Arbejde, der kan føre til gnistdannelse eller utilsigtede elektriske fejl. Sørg for, at politikkerne ved et vedligeholdelsesarbejde er dokumenterede. For eksempel skal miljøet rundt om være sikkert, der må ikke være noget letantændeligt i nærheden.

Tips til sikkert vedligeholdelsesarbejde

 • Hav særskilte regler for vedligeholdelsesarbejde.
 • Informer besøgende om jeres brandsikringspolitikker.
 • Sørg for, at arbejdsområdet er ryddet for letantændeligt materiale.

 

5. Ingen brandsikringspolitikker for elektronisk udstyr

Elektriske fejl er en udbredt kilde til brand. Etabler politikker for kontrol af elapparater, og forebyg usikre elinstallationer. Fjern opladere til mobiltelefoner og laptops, eller tag dem ud af kontakten, når de ikke er i brug, og sørg for ikke at belaste stikkontakter med for mange stik samtidig. Elcykler har litiumbatterier, som mange cykelpendlere foretrækker at lade op i løbet af arbejdsdagen. Og selvom sandsynligheden er lille, så er konsekvensen stor, hvis et litiumbatteri begynder at brænde. Temperaturen stiger rigtigt meget hurtigt og røgen er ekstremt giftig. Sørg derfor for at have politikker for, hvor batterierne må oplades, og at det er et særskilt sted med god ventilation.

Tips til sikkert elektronisk udstyr

 • Opbevar og oplad litiumbatterier et sted, hvor der ikke er stor trafik af medarbejdere.
 • Hav politikker for kontrol af elinstallationer.
 • Træk stik ud, og brug timere.

 

6. Manglende viden og politikker

Hvis der opstår en brand, er det vigtigt, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der er etableret evakueringsplaner, og at medarbejderne har den nødvendige viden. Ifølge lovgivningen skal der altid være brandslukningsudstyr inden for 30 meter fra, hvor du står. Men eftersom det sjældent anvendes, er det ikke sikkert, at du ser det i en stresset situation. Det er altså helt afgørende, at alle øver sig på at håndtere brandslukkere, brandtæpper og evakuering af lokalerne. Securitas tilbyder kurser, der er tilpasset din virksomhed. Vi har fuld fokus på jeres specifikke behov, som at lære medarbejderne, hvilke regler der skal følges for at forhindre ulykker, men også hvordan de håndterer brand og udøver førstehjælp.

Tips til håndtering af brand på arbejdspladsen

 • Analysér risici grundigt.
 • Dokumentér alle politikker.
 • Uddan medarbejderne, og øv jer i brandsikring og førstehjælp årligt.
 • Vedligehold alt teknisk brandudstyr regelmæssigt.

 

Hvis du har spørgsmål, så står vi klar til at hjælpe dig. Oplys dit telefonnummer herunder, så ringer vi dig op.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.