Skip to main content

Sådan sikrer du dit lagerpersonale

Der kan være flere sikkerhedsmæssige risici forbundet med at arbejde på et lager. Det gælder alt fra tunge løft til brandfarlige fejltagelser, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Vi fortæller, hvad du selv kan gøre for at begrænse risiciene, og hvordan du bedst håndterer situationen, hvis der skulle ske en ulykke.

Udgivet

Beskyt medarbejderne mod brand og el-ulykker

Det er desværre ikke ualmindeligt med påsatte brande uden for lagerbygninger. Opbevarer du brændbart materiale tæt på lokalerne, f.eks. paller, kan en brand hurtigt brede sig. Undgå at stille genstande for tæt på elpaneler, varmelamper og andre brandfarlige elementer. Også menneskelige faktorer som at glemme en kogeplade i personalekøkkenet kan føre til brand. Altså er det vigtigt at installere en timer på alt elektronisk udstyr.

En anden vigtig del af brandsikring er brandkurser. For beskyttelses- og brandslukningsudstyr er ikke meget værd, hvis personalet ikke ved, hvordan det skal bruges. Arrangér kurser for medarbejderne i de gældende regler, og giv dem adgang til de rigtige hjælpemidler.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at tilse lokalerne regelmæssigt for at kontrollere, at der ikke forekommer sjuskede elløsninger og defekte elledninger.

Har I mulighed for truckopladning, skal det ske i separate, godt ventilerede områder.

 

Tillad ikke dine medarbejdere at arbejde på en defekt stige

Håndterer dine medarbejdere maskiner eller værktøj, som de kan komme til skade med? De fleste maskin- og værktøjsulykker skyldes manglende viden og defekt eller ukorrekt udstyr. Eller fordi der ikke er taget nok hensyn til sikkerheden.

Beskyt dine medarbejdere ved at stille korrekte redskaber og beskyttelsesudstyr til deres rådighed og sørg for tydelige politikker. Undervis dem også i, hvordan udstyret skal bruges, og oplys om de potentielle risici. Det er vigtigt, at hvert enkelt stykke udstyr har sin egen, tydeligt markerede placering. Sker der en ulykke, et det også essentielt at have let adgang til førstehjælpsudstyr.

 

Gør det svært for tyven

Desværre sker der nogle gange indbrud og tyverier i lagerbygninger. Det kan være personer, som bryder ind, men der kan også stå en medarbejder bag. Sørg for at have styr på dine varer og den måde, de bliver behandlet på. Opbevar varer, som er fristende for tyve, på steder, hvor det ikke er så nemt at slå til uden at blive observeret. Det er også godt at udstyre kritiske områder som hegn og indgange med tyverialarm og kameraovervågning. Instruér dine medarbejdere i, hvordan de skal handle, hvis de overrasker en tyv.

 

Sørg for god ergonomi i et tungt arbejdsmiljø

Lagermedarbejdere er ofte nødt til at udføre tunge og risikofyldte arbejdsopgaver i et højt tempo. Derfor er arbejdsskader desværre også ret almindelige.

Investér i dine medarbejderes sundhed ved at have hensigtsmæssige arbejdsperioder med pauser, korrekt udstyr og kurser. Vær også opmærksom på, hvordan du lægger arbejdsplaner for medarbejderne. Ingen må arbejde alene, hvis der er en risiko for, at de kommer ud for en ulykke. Sørg også for, at nye medarbejdere blandes med mere rutinerede, så de kan få den fornødne erfaring.

 

Vid, hvad du skal gøre, hvis ulykken sker

Selv om du har gjort alt for at minimere risiciene, kan der stadig ske noget uventet. Derfor er det vigtigt, at alle har styr på, hvad de skal gøre i eventuelle nødsituationer. Sørg for, at alle medarbejdere, også nyansatte, er klar over, hvilke politikker der gælder - og hvordan sikkerhedsudstyret skal anvendes.

For at undgå lignende ulykker senere er det også vigtigt, at du som ansvarlig person kan dokumentere, hvad der er sket, og lærer af situationen. Enhver alvorlig ulykke, som rammer dine medarbejdere, skal rapporteres til Arbejdstilsynet. Husk også at politianmelde tyverier.

Vær desuden opmærksom på, at virksomhedskulturen kan have betydning for, om medarbejderne rent faktisk anmelder mindre ulykker og risici, som de har konstateret. En god arbejdskultur, som styrker trygheden og sikkerheden, skaber et bedre arbejdsmiljø.

 

Brug professionelle, når du skal tage informerede beslutninger

Når du og dine medarbejdere føler jer trygge på jobbet, arbejder I mere effektivt og optimerer produktiviteten. Kontakt eksperter på området, som kan hjælpe dig med at identificere de mange forskellige risici i dine lokaler, så I indfører de korrekte sikkerhedsløsninger.

Med Securitas som partner behøver du ikke bekymre dig om sikkerheden på din arbejdsplads. Vi har lang erfaring og tilbyder et stort udvalg af sikkerhedssystemer, dvs. både en helhedsorienteret tilgang til sikkerheden på dit lager og hjælp til et specifikt område.

 

Ønsker du hjælp til sikkerhedsløsninger? Oplys dit telefonnummer i formularen herunder, så ringer vi dig op.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.