Skip to main content

Guide: Sådan brandsikrer du bedst muligt dit værksted

Brande på værksteder er ikke ualmindelige, da det er et miljø, der indeholder brændbare materialer i kombination med varmt arbejde. Konsekvenserne af en brand kan være store, og i værste fald må forretningen lukke. Følg vores guide for at mindske risikoen for brand på dit værksted.

Udgivet

Identificér brandrisikoen på dit værksted

Den bedste måde at undgå en brand på, er at være bedst muligt forberedt. Det inkluderer, at duidentificerer de mulige brandrisici, der er på værkstedet. Det handler blandt andet om at sikre, at brændbare væsker og materialer håndteres og bortskaffes på den rigtige måde. For at være sikker på, at alle risici er identificeret, stiller Securitas en brandekspert til rådighed. Vores brandeksperter hjælper dig med en risikovurdering, hvor vi besigtiger dit værksted og guider dig i, hvilke love og regler der gælder i dag – og hvad der skal til for at mindske risikoen for brand på dit værksted.


Ting, du skal huske på, når du vil mindske dit værksteds brandrisiko

 

 • Korrekt opbevaring af brændbare væsker og kemikalier

  Når du ikke anvender brændbare væsker skal de opbevares i skabe eller rum, der er beregnet til det. Både flasker og beholdere skal selvfølgelig sættes tilbage efter brug – og bortskaffes på korrekt vis. Samme regel gælder, hvis du arbejder på et autoværksted, og I sælger væsker og olier – disse produkter bør ikke opbevares på almindelige hylder.

 

 • Begræns mængden af brændbare materialer indendørs

  Reservedele og materialer bliver ofte leveret i papkasser. Det er vigtigt, at kasserne ikke flyder rundt på dit værksted, da denne type materiale både kan være direkte årsag til brand, men også vanskeliggør en eventuel evakuering af medarbejdere. Hvis du opbevarer gamle kasser udenfor, skal de placeres mindst fem meter fra væggen. Desværre forekommer der tit påsatte brande, og ofte starter de med, at der bliver sat ild til papkasser, affald og containere, hvis de er tilgængelige.

 

 • Rengør din ventilation ofte

  Gør dig selv og din ventilation den tjeneste at rense den ofte. Dårlig og snavset luft erstattes med ren luft, og det kan ses på blæserne. Snavs og støv er brandfarligt og samler sig let i dine blæsere, og det er ikke ualmindeligt, at der opstår små gnister, når metalbladene roterer og kommer i kontakt med støvet.

 

Dit værksted skal have det rette brandsikringssudstyr

Når brandrisici er identificeret, er det tid til at udstyre værkstedet med det rette brandsikringsudstyr og generelle sikkerhedsløsninger. Brandsikrings- og førstehjælpsudstyr og evakueringsplaner er lovpligtige i alle lokaler. Brandslukkere skal placeres, så de altid kan nås inden for 30 meters afstand, og det skal være tydeligt markeret, hvor man finder dem.

 

 • Den rette brandslukker til den rette brand

Der findes flere forskellige brandslukkere til brug i forskellige miljøer. Det er eksempelvis fordelagtigt at placere en kulsyreslukker på et værksted. Du kan altid læse dig frem til indholdet af brandslukkeren på selve flasken, hvor det også fremgår, hvilken type brandbekæmpelse den egner sig bedst til. Brandslukkere skal efterses årligt ved et serviceeftersyn for at sikre, at trykket er korrekt, og indholdet stadig er brugbart. Vores serviceteknikere noterer altid datoen for det seneste serviceeftersyn på flasken.

 

 • Førstehjælpskasser, øjenskyl og andre forsyninger

Det er ikke ualmindeligt, at der forekommer mindre forbrændinger, øjenulykker eller snitsår på et værksted. Derfor er det vigtigt, at du er godt udstyret med plastre, forbindinger mm., så du hurtigt kan behandle akutte skader. Du bør have en førstehjælpskasse og en øjenskyllestation samt viden om, hvordan du behandler mindre forbrændinger eller andre akutte skader. 

 

 • Tilsluttet brandalarm 

Med en tilsluttet brandalarm på dit værksted får vores alarmcentral besked, så snart brandalarmen går. Hvis brandalarmen samtidig  er forbundet med videoovervågning, kan vi hurtigt få overblik over brandens omfang, identificere den bedste handleplan, og om vi eventuelt skal tilkalde brandvæsenet.

 

Husk altid at have en klar beredskabsplan

Hvis dine medarbejdere opdager røgudvikling, er det vigtigt, at de kender jeres evakueringsprocedure og ved, hvad de skal gøre. I skal sammen uddanne og øve jer i, hvordan I håndterer en brand, men også hvordan I evakuerer fyldte lokaler. Håndterer du brændbart materiale på dit værksted, er det ekstra vigtigt at forstå, hvordan det reagerer på ild, hvor hurtigt det går, og hvordan du slukker ilden.

 • Lær at håndtere en brandslukker

  En brandslukker er et rigtig vigtigt værktøj, når det kommer til brandslukning. Men hvis ingen ved, hvordan de bruges, kan de nærmest være ligegyldige at have stående. Vi tilbyder et praktisk brandkursus, hvor vi lærer dig om elementær brandbekæmpelse – om brandklasser og de forskellige brandslukkere, hvad de indeholder, og hvordan du bruger dem.

 

 • Tag ansvar!

Kender dine medarbejdere jeres beredskabsplan? Med deltagelse i en evakueringsøvelse giver du dine medarbejdere de bedste forudsætninger i tilfælde af brand på værkstedet. Under evakueringsøvelsen orienterer vi jer om gældende love og regler, og vi hjælper dig med helt konkret at planlægge, lede og følge op på brandsikkerheden på jeres arbejdsplads. 

 

 • Sådan reducerer du brandrisici ved varmt arbejde

  På værksteder, hvor der ofte arbejdes med værktøj, der udvikler høj varme, er brande en hyppig årsag til skader for flere hundrede millioner kroner. I mange tilfælde er kurser og en klar beredskabsplan tilstrækkeligt til at forhindre disse ulykker. Securitas tilbyder et brandkursus, hvor du og dine medarbejdere får undervisning i elementær brandbekæmpelse. Her lærer du at overvåge og mindske risikoen for brand, når du udfører varmt arbejde. 

 

Rutiner giver tryghed

Det er vigtigt at have fastlagte rutiner, når det kommer til din brandsikring. Alt skal fungere så problemfrit som muligt, hvis der en dag opstår brand. Det er din opgave at sørge for, at brandsikkerheden er i orden. Ved forsikringssager kan du nemlig komme i problemer, hvis forsikringsselskabet ikke mener, at du har gjort alt, hvad du kunne for at forhindre branden. Derfor er det vigtigt at have dokumenterede brandsikringsrutiner, som du kan fremvise. Vi kommer altid gerne ud og laver et brandsikringtjek på dit værksted, hvor vi gennemgår de forskellige løsninger med dig. 

 

 • Uddan og opdatér nye ansatte

  Det er godt at facilitere et rutinemøde om brandsikkerhed for nye medarbejdere. På den måde er alle lige godt informeret, og alle føler sig trygge på arbejdspladsen og i nødsituationer.

 • Øv og gennemgå flugtveje

  Øvelse gør mester, og det gælder også, når det kommer til brandbekæmpelse eller evakuering. Ved at øve jeres evakueringsprocedure vil dine medarbejdere lettere kunne handle instinktivt og som planlagt i tilfælde af brand.

 

 • Tjek selv løbende op på din brandsikring

  Du skal selv løbende tjekke brandsikringen i din virksomhed. Dette inkluderer, at du går en tur rundt på værkstedet og sørger for, at alt ser rigtigt ud. Glem ikke at dokumentere denne inspektion. Før eventuelt logbog over, hvad du laver, og lav en tjekliste over opgaver, der skal udføres. Du kan også tage billeder eller videoer af området. 


En sikkerhedspartner, du kan stole på 

Securitas er din erfarne sikkerhedspartner. Vi har omfattende viden om, hvordan du bedst beskytter din virksomhed – med både små og store midler. Vi har desuden god erfaring med at hjælpe virksomheder med sikkerhedsløsninger tilpasset jeres behov. Derfor kan vi godt garantere, at din virksomhed får den bedst mulige beskyttelse, når du vælger os som din sikkerhedsleverandør.

 

 

 

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.