Skip to main content

Hvad er TV-overvågning i lovens forstand?

TV-overvågning spiller en afgørende rolle i mange virksomheders sikkerhedsstrategier. Men hvad er TV-overvågning egentlig i lovens forstand? I denne artikel dykker vi ned i, hvad TV-overvågning er, og de betingelser, der skal være opfyldt, for at det anses som TV-overvågning i henhold til loven.

TV-overvågning har i de senere år fået en stadig mere fremtrædende rolle blandt private virksomheder. Videoovervågning bruges oftest som et redskab til at forebygge kriminalitet, men det kræver også, at man kender og overholder lovgivningen på området, hvilket godt kan være komplekst.

Private virksomheder skal kende til en masse forskellige regler; TV-overvågningsloven, databeskyttelsesforordningen og straffeloven - der alle sætter rammerne for, hvornår og hvordan TV-overvågning lovligt kan implementeres af virksomhederne.

Definitionen af TV-overvågning


TV-overvågning er ifølge TV-overvågningsloven, defineret som "..vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende TV-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat".

Der er generelt tre kriterier, som skal være opfyldt, for at der er tale om TV-overvågning:

1. Overvågningen skal være af personer


Det primære formål med TV-overvågning skal altså være overvågning af personer. Det betyder, at kameraerne skal være rettet mod at overvåge personers aktiviteter, bevægelser eller adfærd. Hvis ikke formålet er at overvåge personer, men derimod fx dyrevildt eller et byggeris fremgang, hvor man ikke direkte kan identificere personer, er overvågningen i lovens forstand ikke omfattet af lovgivningen.

2. Overvågningen skal være vedvarende eller regelmæssig


TV-overvågning skal være enten vedvarende eller regelmæssigt gentagen. Det betyder altså, at overvågningen ikke sker sporadisk eller tilfældigt, men derimod er en kontinuerlig eller regelmæssig, tilbagevendende aktivitet.

3. Overvågningen skal ske ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera


Den sidste betingelse er, at overvågningen skal udføres ved hjælp af enten fjernbetjente eller automatisk virkende kameraer eller lignende apparater. Det betyder i praksis, at de fleste former for overvågningsudstyr er omfattet, så længe udstyret enten via fjernbetjening, fjernkommando eller helt automatisk foretager overvågningen.

Det udelukker samtidig hvad der kaldes for manuel overvågning. Et eksempel på manuel overvågning kunne være en person, der med sin mobiltelefon optager en video af en begivenhed.

Hvem er omfattet af lov om TV-overvågning?


Alle private og offentlige virksomheder er omfattet af loven. Loven har dog en række undtagelser, der giver visse typer af virksomheder lov til at foretage overvågning af områder med almindelig offentlig færdsel, hvis visse betingelser er opfyldt.

Vi har i vores komplette guide samlet alle reglerne, så du kan blive klogere på de mange regler, som gør sig gældende.

Har du brug for hjælp?


Er du interesseret i at vide, hvordan du kan bruge videoovervågning i din virksomhed, eller har du brug for hjælp og vejledning i de mange regler, kan du kontakte vores eksperter på telefon +45 7226 8310 eller på mail salg@securitas.dk.

 

 

(Indholdet i denne artikel er vejledende og der tages forbehold for fejl, mangler og rigtighed. Vi henviser til de gældende regler på denne side. For yderligere vejledning om reglerne for videoovervågning henviser vi til Datatilsynet guidelines.)

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.