Skip to main content

Videoovervågning: Spar på CO₂ og strøm

Mange virksomheder er mere og mere bevidste om deres strømforbrug og -udledninger, uanset størrelser. Men de færreste overvejer, at der faktisk også er mulighed for at spare noget ved at gennemgå sin sikkerhedsløsning.

I denne artikel vil vi udforske, hvordan virksomheder, der har fokus på miljø og bæredygtighed, kan bruge videoovervågning som en del af deres sikkerhedsløsning. Først vil vi se på, hvilke virksomheder, der kan bruge videoovervågning, og dernæst vil vi se på to potentielle besparelser, man kan gøre, hvis man tænker videoovervågningen ind i sin sikkerhedsløsning, nemlig besparelser på CO₂ og strøm.

Hvordan gavner videoovervågning mindre virksomheder?


Mindre virksomheder med et fastsat sikringskrav for forsikringens side vil som regel have fokus på et alarmsystem, når de kigger på deres sikkerhedsløsning. Videoovervågning og de mulige besparelser forbundet med det bliver ikke nødvendigvis tænkt ind i første omgang.

Men det kan give god mening, især i virksomheder, hvor man ønsker at undgå ærgerlige udgifter til fejlkørsler. I de tilfælde kan videoovervågning nemlig bruges til at verificere alarmen, så vores kontrolcentral gennem overvågningskameraerne kan undersøge, om alarmen er gået ved en fejl eller ej, før de sender en patruljevagt ud.

Hvordan gavner videoovervågning større virksomheder?


For større virksomheder oplever vi i dag, at der er mere og mere fokus på at kombinere videoovervågning med adgangskontrol. Det er en løsning, der ikke blot sikrer adgangen til virksomhederne, men samtidig giver mulighed for dokumentation af, hvem der kommer og går, noget der også fylder i lovgivningen.

Videoovervågning kombineret med adgangskontrol vil ofte supplere det alarmsystem, der er nødvendigt for at leve op til forsikringens krav, bedre kendt som et sikringsniveau. Her kan videoovervågningen supplere alarmsystemet ved at verificere eventuelle alarmer.

Spar på CO₂ med videoovervågning


En af de helt store fordele ved videoovervågning er altså, at man kan verificere sine alarmer – altså at vores kontrolcentral har mulighed for at undersøge, om der faktisk er ubudne gæster på vej ind i virksomheden, eller om der blot er tale om rengøringspersonale eller små dyr, der får aktiveret en sensor.

For de fleste kunder er det en ærgerlig udgift at skulle betale for en patruljeudrykning, hvis der blot er tale om en fejl, og der kan være reelle besparelser at hente i at nedbringe antallet af udrykninger ved at verificere alarmen først.

Men det er ikke alt. Nedbringer I antallet af udrykninger, falder den overordnede udledning af CO₂ også helt naturligt. For nogle virksomheder vil den effekt ikke være så stor – enten ligger de i et område, hvor vores patruljevagter alligevel kører jævnligt, eller også ligger de i en af de områder, hvor vi kører i elbiler. Men for nogle virksomheder kan det faktisk være en markant nedbringelse, der kan være tale om.

Kundecase: Fjernrundering og videoovervågning


Det var tilfældet for en større logistik-kunde, hvis bygning lå afsides, og hvor vores patruljevagter skulle køre et længere stykke tid for at besøge kunden. Kunden have i en periode faste runderinger af vores patruljevagter, hvor vores vagter på aftalte tidspunkter gik rundt i og omkring bygningen for at kontrollere, at alt så ud, som det skulle, inden de forlod stedet igen.

Men vi foreslog kunden at udskifte den fysiske rundering af patruljevagten med videoovervågning og fjernrundering fra vores kontrolcentral i stedet. På kontrolcentralen kunne vores operatører via videoovervågningen ”gå” hele virksomheden igennem og på den måde opretholde det høje sikkerhedsniveau – og samtidig spare på CO₂ udledningen.

Læs også mere om, hvordan vi i Securitas selv arbejder for at nedbringe udledningen fra vores patruljebiler.

Spar strøm med videoovervågning


Nu tænker du måske, at I er godt kørende i jeres virksomhed, fordi I allerede har videoovervågning installeret. Og det er I også. Men er jeres videoovervågning af ældre dato, kan der være strømbesparelser ved at udskifte overvågningen med nyere komponenter:

  • Opdatering til moderne udstyr: Udskiftning af ældre, energitunge overvågningskameraer med nyere, energieffektiv videoovervågning kan føre til betydelige besparelser på strømregningen.

  • Skift til cloud-baserede løsninger: Ved at flytte videoovervågning fra lokale servere til cloud-baserede løsninger kan I yderligere mindske strømforbruget og behovet for at vedligeholdet et nedkølet serverrum.

Besparelserne ved videoovervågning, kort fortalt


Der er mange besparelser at hente ved at tænke videoovervågning ind i din sikkerhedsløsning. De primære er:

  • Spar på CO₂ udledningen ved at bruge videoovervågning til fjernrundering i stedet for fysiske patruljevagter.

  • Spar på strømmen ved at opdatere gammelt videoovervågningsudstyr til nyere modeller.

  • Spar på både CO₂ og udgifterne ved at bruge videoovervågning til at verificere din alarm, så vi kun sender en patruljevagt, når der er brug for det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.