Skip to main content

Hvordan kan fastvagter øge sikkerheden på din byggeplads?

Byggepladser er ofte udsat for en række sikkerhedsrisici, herunder tyveri, hærværk og potentielle sundhedsfarer. En af de mest effektive metoder til at øge sikkerheden på en byggeplads er ved at bruge fastvagter. I dette blogindlæg vil vi se på, hvordan fastvagter kan spille en afgørende rolle i at forbedre sikkerheden på din byggeplads.

Udgivet

Derfor er fastvagter på din byggeplads en god investering

Når du skal sikre din byggeplads, vil du måske gøre dig overvejelser om, hvordan du bedst muligt sikrer byggematerialer, værktøj og maskiner mod tyveri. Du tænker måske også over, hvordan du beskytter og skaber tryghed for medarbejderne - og ikke mindst hvad du kan gøre, for at undgå potentielle forsinkelser.

En af de mest effektive metoder til at øge sikkerheden på en byggeplads er gennem brugen af fastvagter. 

Læs mere om vores løsninger til byggeri her.

Hvordan fastvagter kan øge sikkerheden på din byggeplads

En fastvagt fra Securitas er trænet til at håndtere en bred vifte af sikkerhedsopgaver. De sikrer ikke kun byggepladsens sikkerhed og tryghed, men tilføjer også værdi på mange andre måder, herunder bl.a. logistikstyring og førstehjælp.

Fastvagten arbejder også tæt sammen med kontrolcentralen og de udekørende patruljevagter. Dette sikrer hurtige reaktionstider og en koordineret indsats i tilfælde af hændelser eller nødsituationer.

Din byggeplads vil ofte have en form for perimetersikring, bestående af fx hegn, adgangskontrol, passagesikring og porte. Særligt på de steder i perimeteren, hvor personer eller køretøjer kan foretage ind- og udgang, kan fastvagten hjælpe med at visitere, registrere og assistere. Det frigiver tid fra dit eget personale til andre kerneopgaver.

I tilfælde af en alarm, indtrængen eller akut opstået nødsituation, kan tilstedeværelsen af en fastvagt gøre en stor forskel. Fastvagten kan respondere hurtigt og igangsætte nødvendige tiltag, for bedst at håndtere den pågældende situation. Ved at være trænet og uddannet til at håndtere mange forskellige former for situationer, som fx konflikter, brand eller førstehjælp, kan fastvagten spille en afgørende rolle i din byggepladssikring.

Fastvagten kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

  • Optimere pladsens sikkerhed: Fastvagten holder konstant øje med pladsen, er synlig og kan hurtigt træde ind, hvis der opstår en akut sitation.
  • Varetage Compliance og Site Management opgaver: Fastvagten kan foretage registrering af ind- og udgang af personer, køretøjer, vareleverancer mv. og samtidig registrere og rapportere hændelser i dit management system.
  • Foretage sikkerhedsrunder: Udførsel af regelmæssige inspektioner og overvågning af byggepladsen.
  • Yde førstehjælp: Fastvagten er trænet og uddannet i førstehjælp og brandslukning og kan derfor hjælpe med at håndtere og begrænse nødsituationer.
  • Introduktionstræning: Foretage introduktion og oplæring af sikkerhedspersonale i de systemer og procedurer, som gælder på byggepladsen.
  • Fungere som marshall: Fastvagten kan indsættes som kontrollør ved porte og ind- eller udkørsler til pladsen, afstemme planlagte leverancer og sikre at kun forhåndsgodkendte personer får adgang til pladsen.
  • Sikkerhedsreceptionister: Føre kontrol med adgang til byggepladsen og udføre logføring.

Læs mere om vores vagtydelser.

Udvid sikkerheden yderligere ved hjælp af patruljevagter

I tillæg til fastvagt, leverer Securitas også patruljevagt. Patruljevagten kan blive sendt til din byggeplads, hvis kontrolcentralen modtager en alarm, enten fra din videoovervågning eller andre alarmløsninger.

Patruljevagten kan udfører daglige eller ugentlige ronderinger omkring byggepladsen, oftest på vilkårlige tidspunkter, for at synliggøre at byggepladsen er sikret - og for at der hurtigt kan reageres, hvis patruljevagten konstaterer uregelmæssigheder. Tidlig detektion af potentielle risici er essentielt, hvis byggeriet ikke skal støde ind i potentielle forsinkelser.

Ofte vil fastvagten og patruljevagten fungere i kombination med hinanden for at øge den samlede sikkerhed på byggepladsen. Afhængigt af antallet af fastvagter du har på pladsen, kan det nogle gange være svært at have hele pladsen sikret konstant. Derfor kan patruljevagter anvendes som supplement, idet patruljevagten kan håndtere nogle andre sikkerhedsopgaver, hvis fastvagten er optaget med andet arbejde på pladsen.

Læs mere om patruljevagt.

Fjernvagt kan være et effektivt værn mod indtrængen og skabe et bedre overblik over, hvad der foregår på byggepladsen

Selvom både fastvagt og patruljevagt er et effektivt værn mod indtrængen på din byggeplads, bør du overveje at få implementeret videoovervågning tilsluttet en kontrolcentral.

Når din videoovervågning er koblet til en kontrolcentral, kan vores fjernvagter nemlig tilgå kameraerne. Fjernvagterne kan derfor assistere med at holde et overordnet overblik over hele byggepladsen og hurtigt reagere, hvis de observerer hændelser, der kræver handling.

Hvis der fx sker indtrængen på byggepladsen, kan videoovervågningen aktivere en alarm, der sendes direkte til kontrolcentralen. Fjernvagten kan så kigge live med på videoen, afklare hvad der sker og hurtigt iværksætte den passende reaktion. Fjernvagten kan reagere ved at foretage anråb via højttalere i videokameraerne, så uønskede personer kan blive bedt om at forlade området. Derudover kan fjernvagten også hurtigt sende en patruljevagt til byggepladsen, tilkalde eksisterende fastvagt på pladsen eller tilkalde politiet.

Ved hele tiden at kunne have et øje på pladsen og følge med i, hvad der sker i realtid, kan potentielle sikkerhedsrisici reduceres kraftigt. Hurtig reaktion er ofte afgørende, hvis man skal begrænse eller forhindre kriminalitet på byggepladsen.

Læs mere om vores kontrolcentral.

Opsummering

Byggepladssikring kræver nogle særlige sikkerhedsløsninger, hvis du skal forhindre tyveri af materialer, værktøj og entreprenørmaskiner. Ved at bruge fastvagter, patruljevagter og fjernvagt, kan du effektivt øge sikkerheden på din byggeplads og undgå unødige forsinkelser til byggeriet.

Hvis du har brug for hjælp, eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud, kan du kontakte en af vores sikringsrådgivere. Brug formularen her på siden, eller ring til os på telefon +45 7226 8310 for at høre mere om mulighederne for sikring af din virksomhed.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.