Skip to main content

Komplet guide: Sådan sikrer du din detailvirksomhed

Detailvirksomheder står overfor en række udfordringer, der kan have negativ påvirkning på driften. Antallet af butikstyverier er fortsat stigende og den lave arbejdsløshed kan gøre det svært at rekruttere og fastholde medarbejdere. I denne guide giver vi dig nogle eksempler på, hvordan nogle af udfordringerne kan løses med forskellige typer af sikkerhedsløsninger.

Udgivet

Derfor skal detailvirksomheder tænke sikkerhed ind i deres samlede drift

Detailvirksomheder har unikke sikkerhedsbehov, især hvis de har en kæde af butikker. Det er vigtigt at skabe tryghed for både medarbejdere og kunder, samtidig med at de sikrer værdierne i butikkerne.

Nogle af de største udfordringer som detailvirksomheder står overfor i dag:

 • Stadigt stigende antal rapporterede butikstyverier
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Driftsoptimering af butikkerne

Sikkerhedsløsningerne, som detailvirksomhederne implementerer, skal altså ikke kun kunne beskytte butikkerne mod indbrud, de skal i langt højere grad også kunne hjælpe med at øge trygheden for medarbejderne, reducere risikoen for butikstyveri og svind og samtidig hjælpe butikkerne med at optimere deres drift.

Læs mere om løsningerne til detailvirksomheder her.

Hvordan kan detailvirksomhederne sikre sig imod stigende butikstyverier?

Butikstyveri er en konstant trussel mod detailhandlen, og det er en udfordring, der kun ser ud til at vokse. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der lige siden fjerde kvartal af 2021 observeret en markant opadgående tendens i antallet af rapporterede butikstyverier.

Efter justering for sæsonmæssige udsving blev der i denne periode registreret 3.747 tilfælde af butikstyveri. Det repræsenterer en stigning på 64% frem til andet kvartal af 2023. (Kilde: Danmarks Statistik)

Med det stigende antal butikstyverier er det vigtigt, at detailvirksomhederne har en effektiv strategi, der kan hjælpe dem med at mindske risikoen. En af de måder, risikoen kan reduceres på, er ved at implementere forskellige typer af sikkerhedsløsninger. Vi anbefaler følgende løsninger:

 • Elektronisk varesikring
  Du kan med løsningen sikre dine varer med varesikringsmærkater, der i de tilfælde, hvor varen fjernes fra butikken uden at have været forbi kasselinjen og blive betalt først, vil aktivere en alarm.

  Læs mere om varesikring.

 • Videoovervågning
  Synlige overvågningskameraer kan virke præventivt på potentielle butikstyve. Videoovervågning kan derudover sikre optagelser af tyveri, så der er bevismateriale for hændelser.

  Læs mere om videoovervågning.

 • Butiksvagt
  En synlig og uniformeret butiksvagt sender et klart signal til potentielle butikstyve om, at du tager sikkerheden i butikkerne alvorligt. Vagtens tilsteværelse kan ofte være nok til, at en mulig butikstyv undlader at stjæle fra dine butikker.

  Læs mere om butiksvagt.

 • Butiksdetektiv
  Hvor en uniformeret vagt har en præventiv effekt i butikker, så har en civilklædt vagt en større chance for at hjælpe med at stoppe tyverierne, mens de sker.

  Læs mere om butiksdetektiv.

Ofte kan en kombination af de forskellige sikkerhedsløsninger være en effektiv måde, hvorpå butikkerne kan sikres optimalt mod udfordringen med butikstyveri.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan du bedst sikrer din detailvirksomhed.

Øget tryghed for personale og kunder kan gøre det lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere

Det kan være svært både at tiltrække og fastholde sine medarbejdere. Den lave arbejdsløshed kan eksempelvis gøre det svært at rekruttere nyt personale til butikkerne. 

Selv efter en succesfuld rekruttering af nye medarbejdere, er det stadig vigtigt at kunne fastholde medarbejderne. En af de måder, hvor detailvirksomheder bedre kan tiltrække og fastholde personale på, er ved at skabe større tryghed for medarbejderne.

Tryghed for personalet er altafgørende, hvis de skal kunne yde deres bedste. Derudover sender trygge rammer et positivt signal til kunderne, der hjælper til at sikre en sund og rentabel forretning. Tryghed kan skabes på flere måder, blandet ved hjælp af sikkerhedsløsninger.

De to primære løsninger, vi anbefaler, er:

 • Videoovervågning
  Med videoovervågning kan du sikre dokumentation af eventuelle hændelser. Samtidig er overvågningen synlig og kan derfor fungere afskrækkende for potentielle gerningsmænd.

  Læs mere om videoovervågning.
 • Overfaldsalarm
  En overfaldsalarm, enten bærbar eller fast monteret ved kasselinjerne, sikrer at personalet kan tilkalde assistance, hvis der opstår en truende situation. Overfaldsalarmen sender øjeblikkeligt signal til kontrolcentralen, der hurtigt kan sende hjælp til butikken.

  Læs mere om overfaldsalarm.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Sådan kan sikkerhedsløsningerne bruges til at optimere detailvirksomhedernes drift

Sikkerhedsløsninger kan mere, end blot at sikre værdier, skabe tryghed for personalet og virke præventivt overfor potentielle gernindsmænd. Når løsningerne er koblet til kontrolcentralen, kan tjenester som fjernservice og fjernvagt hjælpe med at optimere forretningsdriften.

Nogle af de primære udfordringer, som sikkerhedsservices kan hjælpe med at løse, er:

 • At sikre butikkerne åbnes og lukkes til tiden
  For detailvirksomheder er det vigtigt, at butikkerne åbnes til tiden. Hvis ikke butikken er åben for kunderne, kan kunderne ikke handle. Derfor er det vigtigt at butikkerne åbnes til tiden.

  Med til- og frakoblingskontrol fra kontrolcentralen kan vi holde øje med, hvornår tyverialarmen slåes til og fra. Frakobles alarmen ikke til den aftalte tid, vil kontrolcentralen kunne reagere og kontakte butikschefen eller andet ansvarligt personale tilhørende butikken.

  Når butikken skal lukkes, er det også vigtigt at alarmen bliver tilkoblet korrekt. Hvis ikke alarmen tilkobles korrekt, vil den ikke have en effekt i tilfælde af indbrud. En manglende korrekt tilkobling vil give kontrolcentralen besked, som derefter kan kontakte butikschefen eller andet ansvarligt personale tilhørende butikken.

  Kontakt os for at høre mere.

 • Central administration fra kontrolcentralen
  Medarbejdere i butikkerne skal have mulighed for at kunne slå alarmen til og fra. De skal måske endda også have et adgangskort eller alarmbrik, som de skal bruge på adgangskontrolsystemerne i butikkens lokaler, for at kunne bevæge sig rundt i virksomheden.

  Derfor skal de ofte også have en pinkode til alarmen, eller tildeles rettigheder til adgangskontrollen. Administrative opgaver som disse vil ofte varetages af butikschefen eller andet driftspersonale, hvilket tager tid og fokus væk fra deres kerneopgaver.

  Vores fjernvagter på kontrolcentralen kan udføre disse administrative opgaver for dig. Ved hjælp af fjernopkobling til alarmen eller adgangskontrolsysterme i butikkerne, kan fjernvagten både oprette, slette og løbende håndtere ændringer, til både pinkoder og rettigheder for medarbejderne, på tværs af alle butikkerne.

  Læs mere om fjernvagt.

Opsummering

Sikkerhed i detailhandlen kræver mere end blot en tyverialarm. Det kræver en helhedsorienteret strategi, der tænker det samlede sikkerhedsbehov ind. Fra stigende butikstyverier til medarbejdertryghed står detailvirksomheder overfor nogle unikke sudfordringer, der kræver komplette løsninger.

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at få et uforpligtende tilbud, kan du kontakte en af vores sikringsrådgivere. Brug formularen her på siden, eller ring til os på telefon +45 7226 8310 for at høre mere om mulighederne for sikring af din virksomhed.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.