Skip to main content

Reducér sikkerhedsrisici for dine medarbejdere

Selvom du ikke tænker over arbejdsrisici i dit fitnesscenter, er de der alligevel. Det kan være alt fra konfrontation med aggressive medlemmer til tunge løft, når du skal gøre rent inden lukning. Dine medarbejdere bør vide, hvordan de håndterer uforudsete situationer, og du bør være opmærksom på de mest almindelige farer på din arbejdsplads.

Udgivet

Sørg for at løfte rigtigt – også ved rengøring

En af de mest almindelige sætninger du kan høre i et fitnesscenter er "løft rigtigt". Det er for at undgå at skade din ryg og andre kropsdele. Når personalet gør rent i centret, bør samme indstilling gælde. Det er ikke ualmindeligt, at vægte og andet tungt træningsudstyr er spredt ud over centret, og som derfor skal returneres til deres pladser. Det kan betyde mange løft for dig, så sørg for at løfte korrekt for at undgå slitage.

 

Undgå skødesløse fejl, der kan føre til brand

Det er vigtigt, at du sørger for, at dit personalerum er sikkert, også når du ikke er der. Tændte kaffemaskiner eller mobiltelefonopladere, der sidder i stikkontakten natten over, kan være starten på en brand. Sørg for at slukke ubrugt elektronisk udstyr. Et andet godt tip er at have timere, der sikrer, at dit elektroniske udstyr selv slukker efter et vist tidsrum.

 

Tænk ikke kun på fysisk velvære, men også på mental sundhed

At arbejde i et fitnesscenter betyder, at du er omgivet af mennesker, der har meget energi. Desværre kan denne energi blive til noget negativt, og dine medarbejdere kan risikere at blive konfronteret med utilfredse eller aggressive medlemmer. Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge ved at tale åbent om deres følelser og tanker. Du skal kunne tilbyde støtte, hvis der er nogen blandt personalet, der føler sig utilpas.

Har du ofte truende situationer i dit center, kan du arbejde med overfaldsalarmer. Personalet kan have overfaldsalarmen med sig rundt, eller den kan placeres i receptionen. På den måde er du blot ét tryk væk fra at få hjælp, hvis en situation skulle føles ubehagelig eller truende.

 

Gør det nemmere for dine medlemmer

Du har en stor rotation af mennesker hver dag, og meget få af dem, der kommer i dit center, tænker på sikkerhed. Derfor er det ekstra vigtigt, at flugtveje er tydeligt afmærkede og tilgængeligheden er god. Sørg for, at intet står i vejen for flugtveje eller dit brandslukningsudstyr, såsom vægte eller andet udstyr. Sker der uheld, kan I få brug for at hjælpe jeres medlemmer ud i sikkerhed. Her kan Securitas hjælpe dig ved at gennemgå evakueringsplanen og øve flugtveje.

 

Vid, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude

Nogle gange sker det utænkelige, selvom du har gjort, hvad du kunne for at minimere risiciene. Det er derfor vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre i en nødsituation. Sørg for, at alle medarbejdere, også nyansatte, ved, hvilke rutiner der gælder, og hvordan sikkerhedsudstyret bruges.

Brandslukningsudstyr og eventuelle værnemidler er ikke til nogen nytte, medmindre personalet ved, hvordan det skal bruges. informer dine medarbejdere om, hvilke regler der gælder og hvordan udstyret bruges. Det er også din opgave at tjekke lokalerne regelmæssigt for potentielle brandrisici.

Det er vigtigt, at du som ansvarlig dokumenterer, hvad der er sket, og lærer af situationen for at forhindre ulykker. Alle alvorlige ulykker, der påvirker medarbejdere, skal indberettes til Arbejdstilsynet.

 

Træf den rigtige beslutning med hjælp fra Securitas

Når du og dine medarbejdere føler sig trygge på arbejdet, arbejder I mere effektivt og er i stand til at optimere medlemmernes træningsresultater. For at sikre, at alle potentielle risici i dine lokaler er registreret, og de rigtige sikkerhedsløsninger er installeret, kan du konsultere vores eksperter på området.

Med Securitas som partner behøver du ikke bekymre dig om sikkerheden på din arbejdsplads. Vi har stor erfaring, en bred vifte af sikkerhedssystemer og kan tilbyde alt fra en komplet sikkerhedsløsning i hele dit center, eller blot et specifikt sikkerhedsområde.

Har du brug for hjælp til risikovurdering og sikkerhedsløsninger? Kontakt os, så ringer vi tilbage og hjælper dig med at forbedre sikkerheden i dit center. Den første risikovurdering er helt gratis.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.