Skip to main content

Top 5 sikkerhedsrisici som virksomheder stod over for i 2023

Securitas kigger tilbage på de største sikkerhedsrisici, som europæiske virksomheder stod overfor i 2023. Risici der for alvor fremhæver vigtigheden af risikostyring og integrerede løsninger.

2023 bød på flere uforudsigelige begivenheder, der påvirkede virksomheder i hele Europa. Vi oplevede alt fra væbnede konflikter og terrorangreb, til inflationspres og ekstremt vejr. Begivenheder der krævede, at virksomhederne både var fleksible og modstandsdygtige.

I anledning af det nye år er det oplagt at se nærmere på de trusler og risici, der påvirkede virksomhederne i 2023. I Securitas har vi oprettet en sektion, der er dedikeret til at indsamle og analysere data om risici og trusler, Securitas’ Risk Intelligence Center (RIC). De har identificeret de fem makrorisici, og de er baseret på antallet af hændelser og kundernes største bekymringer:

  • Klimaforandringer og naturkatastrofer
  • Reaktioner mod ESG-initiativer
  • Aktivisme
  • Terrorisme og ekstremisme
  • Spionage


Klimaændringer og naturkatastrofer


Året bød på en lang række klimarelaterede begivenheder i Europa, fra tørke og hedebølger til jordskælv og oversvømmelser. De forårsagede forsinkelser og afbrydelser i forsyningskæder, transportnetværk og energiproduktion og satte virksomhederne under stigende pres for at reducere deres udledning af CO2.

Reaktioner mod ESG-initiativer


Virksomhedernes politikker og handlinger blev kritiseret på grund af det øgede fokus på miljø-, social- og virksomhedsledelse (ESG), og online-kampagner, misinformation og ikke-voldelige protester blev brugt til at lægge pres på virksomhederne. Dette viste, hvor sårbare virksomhedernes omdømme er i en tid med voksende bekymring over klimaforandringer, ulighed og korruption.

Aktivisme


Høje leveomkostninger førte til offentlig uro og arbejdsnedlæggelser. Klimaaktivister førte an i protester mod industrier der blev opfattet som miljøskadelige og den globale banksektor blev udsat for hærværk og trusler. 2023 viste altså sammenhængen mellem folkestemningen, forretningsdrift og sikkerhedsrisici.

Terrorisme og Ekstremisme


I en verden med politisk og socioøkonomisk ustabilitet udgjorde terrorisme og ekstremisme fortsat en trussel. Nye teknologier, såsom droner og krypterede beskedsystemer, blev udnyttet i angreb, hvilket krævede, at virksomhederne konstant skulle være opmærksomme. De afledte effekter af terrorisme, for eksempel nationale sikkerhedsforanstaltninger, var forstyrrende for driften i de internationale virksomheder.

Spionage


Faren for industrispionage var stor i 2023. Derfor benyttede både lande og private organisationer sig af avancerede og omkostningseffektive løsninger - herunder brug af spyware, til optagelse og overvågning. Sociale medier blev brugt som et våben, der udnyttede insidere i virksomheder og gjorde dem til potentielle trusler. Konsekvenserne af spionage kan være katastrofale for en virksomhed. Det kan føre til tab af indtægt, skader på omdømmet og kollaps i aktieværdien.

Hvordan viden kan styrke din virksomhed


I takt med at virksomheder navigerer i en mere og mere kompleks verden, er vigtigheden af sikkerhed vokset ud over de traditionelle løsninger. Sikkerhed spiller nu en central rolle i opbygningen af virksomhedens modstandsdygtighed.

Når vi kigger ind i det nye år, bliver de erfaringer, vi har gjort os i 2023, startskuddet til udviklingen af nye og innovative sikkerhedsstrategier. Hvis din virksomhed kan tilpasse sig de nye trusler og fremme partnerskaber med troværdige sikkerhedsudbydere, der kan rådgive dig om dine risici, er den godt klædt på til at møde 2024 og alt hvad året bringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.