Skip to main content

Guide: Sådan brandsikrer du din klinik eller privathospital

På en lægeklinik har du ansvaret for både dine patienter og personales sikkerhed i tilfælde af brand. I områder med medicinsk udstyr er der ofte ekstra krav til klare instruktioner om, hvordan man evakuere personer, og hvordan I opbevarer brandslukningsudstyr. Følg disse fire trin, og gør din klinik brandsikker – både for medarbejdere og patienter.

Udgivet

1. Identificér brandrisikoen på dit hospital eller i din klinik.

Hvad er de største brandrisici på dit hospital eller din klinik? Selv hvis man blot glemmer at slukke for kaffemaskinen, kan en brand hurtigt opstå.

 

De mest almindelige årsager til brand i sundhedsfaglige miljøer


Brandstiftelse

Folk kan komme og gå relativt frit på sundhedsklinikker og privathospitaler. En af de mest almindelige årsager til brand er derfor en påsat brand på toilettet eller andre offentligt tilgængelige lokaler. Ved at installere røgdetektorer uden for eller i nærheden af toiletterne vil du straks blive alarmeret, når der er udbrudt brand.


Brand i personalerum

Selvom al fokus er på patienterne på et hospital eller i klinikken, har medarbejderne naturligvis brug for et personalerum, hvor de kan holde pauser og lade batterierne op. Men glemmer man at slukke for elektrisk udstyr i køkkenet, for eksempel en kaffemaskine, kan man let forårsage brand. Ved at installere smarte timere på al elektronik sikrer du, at intet efterlades tændt og uden opsyn.


Brandfarligt materiale bør håndteres med omhu

Det er vigtigt at overveje, hvor du opbevarer brandbare materialer. Det kan være enten gasser eller lægemidler. Den slags bør nemlig ikke opbevares i et lagerrum sammen med nogen form for elektronik. Hvis der opstår brand i et lille, lukket rum, der indeholder brændbart materiale, er eksplosionsfaren meget høj.

 

2. Det rette brandslukningsudstyr til din klinik eller hospital

Når du har vurderet og identificeret eventuelle risici og er bevidst om de krav, der stilles til en klinik eller et hospital, er det tid til at finde de helt rigtige løsninger til dig. Det stiller ekstra krav, at mange mennesker dagligt færdes på dit område. Det er blandt andet vigtigt, at brandslukningsudstyr er tydeligt markeret, så det er let at finde. Slukningsudstyr skal desuden altid være placeret inden for 30 meters afstand. Husk på, at du ikke kun har ansvaret for dit eget personale, men også for patienter og andre besøgende.

 

Disse produkter skal du bruge for at brandsikre dit hospital eller din klinik

Brandalarmer og sprinklere

Hvis der opstår brand, er det yderst vigtigt, at alle i din klinik hurtigt bliver opmærksomme på det, så de hurtigt kan komme ud og i sikkerhed. Et velfungerende sprinkleranlæg er vigtigt for hurtigt at kunne kontrollere situationen og begrænse ilden. For at kunne stole på jeres brandalarmer og sprinkleranlæg er det vigtigt at teste dem løbende, så I ved, at de virker.


Tydelig information om evakueringsplan

Ved hver indgang skal der være en evakueringsplan, der tydeligt viser lokalernes grundplan og hvilke ruter, der fører ud af lokalet. Evakueringsplanen skal også være markeret med et skilt, så man tydeligt ved, hvor den er opsat. I tilfælde af brand er det vigtigt med en god nødbelysning, der oplyser flugtvejene, og at der er pile på gulvet, der markerer, i hvilken retning man skal gå.


Den rette type brandslukker til den rette type brand

Forskellige typer brande kræver forskellige typer brandslukkere. Netop derfor er det vigtigt, at dutydeligt angiver, hvad hver enkelt brandslukker indeholder og hvilken type slukning, den skal bruges til. Endelig skal det også fremgå, hvornår brandslukkeren sidst blev efterset, da I helst skal vedligeholde dem årligt.

 

3. Proaktivt arbejde

Når det kommer til brande på klinikker og hospitaler, er en af de største udfordringer at arbejde sammen som et team – også med patienter og besøgende, som I aldrig før har mødt. For at få det til at fungere skal I have klare rutiner på plads, og personalet skal have gennemgået en ordentlig oplæring. Både i forhold til løbende slukningsarbejde, men også for at kunne tage stilling til, hvornår et lokale skal forlades, og hvordan det skal gøres.

 

Uddannelser, der redder livUddan dit personale til at bruge brandslukkere

Hvis personalet ikke ved, hvordan de bruger brandslukningsudstyret, er udstyret ligegyldigt. Du bør derfor sikre dig, at dine medarbejdere ved, hvordan de skal bruge jeres brandslukkere, og at de også lærer om forskellen på slukkerne og deres forskellige indhold. 


Giv dine ansatte det rigtige evakueringsværktøj

Evakuering af en klinik eller hospital kræver handling fra et stort antal mennesker – både ansatte, patienter og besøgende, som alle er fremmede for hinanden. Og de skal alle komme ud på den hurtigste og sikreste måde. Det kræver indarbejdede rutiner og udpegede evakueringsledere, der sikrer, at alle kommer ud. For at evakueringen fungerer optimalt, skal disse evakueringsledere naturligvis have den rette træning og være trygge i deres rolle.

 

4. Skab rutiner, og vær tryg ved det uventede

Det er vigtigt at have faste og velkendte rutiner for at opretholde en god brandsikring. Alle brandsikringsudstyr må og skal virke den dag, de skal bruges – det er dit ansvar at sørge for, at din brandsikring er korrekt designet, og at der regelmæssigt bliver foretaget brandsikkerhedstjek. Er uheldet ude, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt, så I kan slukke branden, før den for alvor får fat. Og hvis branden er for stor; at I får personale og patienter ud i sikkerhed.

 

Øg brandsikkerheden ved hjælp af gode rutiner

 

Regelmæssig vedligeholdelse

For at sikre, at dit brandsikringsudstyr fungerer, skal I sørge for at kontrollere det regelmæssigt. Hvert produkt har en standard, som skal følges, og den angiver, hvor ofte servicevedligeholdelse skal udføres. Her kan vi hos Securitas hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.

 

Nye medarbejdere informeres 

Ved nyansættelser er det vigtigt, at du informerer den nyansatte om, hvordan arbejdspladsen arbejder med brandsikkerhed og hvilke rutiner, der gælder.Kontrollér selv jævnligt

Du skal selv jævnligt tjekke brandsikringen i dine lokaler. Det betyder, at du skal gå rundt og se, at alt ser rigtigt ud, og at intet eksempelvis er blevet lagt oven på dit udstyr, eller det på anden måde er utilgængeligt. Måske bemærker du, at der er behov for bedre rutiner ved håndtering af brændbart materiale, eller at der skal ryddes op på lageret. Glem ikke at dokumentere egenkontrollen.

 

Vælg en troværdig partner med erfaring

Hvis alt dette virker som en stor mundfuld, har vi gode nyheder. Du behøver nemlig ikke selv at udføre alle disse trin. Securitas har en helhedsorienteret tilgang til din brandsikkerhed og skræddersyr løsninger til dine behov, så du altid føler dig tryg. Vi kan hjælpe dig hele vejen fra start til slut, så det er op til dig hvor meget, du vil have os til at stå for. 

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.