Skip to main content

Guide: Sådan brandsikrer du dit campusområde

Når studerende på videregående uddannelser tager hjem, omdannes campusområderne til et oplagt sted til at mødes. En brand er en af ​flere potentielle sikkerhedsrisici, når studerende og andre samles. I værste fald kan de gøre skade på sig selv og på bygningerne. Du kan beskytte dine bygninger og minimere sikkerhedsrisici ved at følge disse trin.

Udgivet

1. Identificer brandrisikoen på området

Selvom de studerende har taget fri fra undervisning for dagen, er campusområder som regel populære samlingssteder for studerende og andre unge om aftenen og natten. Det kan betyde både sjov og ballade, og ikke mindst risiko for ulykker. Identificer derfor de forskellige brandrisici, så du kan forebygge dem, inden det er for sent.

 

Undgå skraldespande i nærheden af undervisningsbygninger ​​

Desværre er påsat brand den mest almindelige underliggende årsag til brande, og campusområder er ingen undtagelse. Skraldespande og affaldscontainere er steder, hvor mindre brande normalt starter. Sørg for, at din affaldshåndtering er placeret mindst fem meter fra bygningernes facader. 

 

Brug forskellige opbevaringsrum

Der kræves en række forskelligt udstyr for at kunne tilbyde de studerende de bedste rammer. Alt fra papir og kuglepenne til kopimaskiner, computere og et stort udvalg af bøger. Vær opmærksom på de rum, hvor du opbevarer dit udstyr. Der er eksempelvis regler – som oftest er defineret af din forsikring – for, hvor meget afstand der gerne skal være mellem elektronik og papiropbevaring. Vi anbefaler, at du orienterer dig hos dit forsikringsselskab  om, hvilke regler der gælder for dig . 

 

2. Forsyn undervisningslokaler med det rigtige brandslukningsudstyr

Brand- og evakueringsalarmer skal være korrekt placeret og tilgængelige i diverse lokaler, men der findes også andet udstyr, som gør, at du kan arbejde mere proaktivt med at beskytte dig mod en brand.

 

Lys området op

Ved at arbejde med belysning på arealer omkring dine bygningsfacader, bliver det sværere for ubudne gæster, at lave hærværk eller andet.  

 

Vagtpatruljering

Securitas tilbyder patruljering, hvilket betyder, at en vagt kan komme ud og se efter  bygningerne og arealet omkring dem. Vagtens tilstedeværelse vil afholde dem, der overvejer at lave hærværk fra at gøre det. Vagten kan også gennemgå bygningerne for at se, om alt er lukket, slukket og låst. Det er sværere for dem, der begår hærværk at forudsige, hvornår vagten vil være på stedet, fordi patruljeringen altid finder sted på forskellige tidspunkter.

 

Korrekt brandmateriel i undervisningslokalerne

Det er vigtigt, at dine bygninger er beskyttet mod brand, udendørs såvel som indendørs. Sørg for, at dine brandslukkere bliver serviceret og vedligeholdt mindst en gang om året, og at de er indenfor en afstand på maks. 30 meter. Har du en opdateret evakueringsplan? Eller har du ombygget for nylig, men ikke opdateret planerne? Hvis der opstår en større brand, skal ansatte, undervisere og studerende kunne stole på, at evakueringsplanerne viser dem vej til nærmeste nødudgang.

 

3. Sluk ilden inden den tager over

Det tager måske 10-15 minutter for brandfolkene at komme frem til  bygningerne, efter at de har modtaget en alarm i en tæt befolket by. For en brand er 10 minutter lang tid, og derfor er der ting, man som ansat kan gøre for at mindske skaderne, inden beredskabet når frem.

 

Gennemgå brandalarmeringsanlægget

Den første tanke i tilfælde af en brandalarm er at forlade bygningen. Men det er også vigtigt, at nogen tjekker brandalameringsanlægget for at se, hvilke detektorer der er aktiveret, og hvor i bygningen, det er. Hvis det er en mindre brand, kan ansatte muligvis selv slukke den, og de behøver ikke vente på, at redningstjenesten kommer.

 

Luk dørene

Hvis ilden allerede har spredt sig for meget i et lokale, og man hverken kan eller tør gå ind for at forsøge at slukke, er det vigtigt, at alle forlader området og venter på redningstjenesten. Hvis det er muligt, skal du sørge for at lukke døren til det pågældende rum for at begrænse ilttilførslen. En lukket dør kan være forskellen på, om det kun er ét rum, der brænder og bliver beskadiget, eller hele bygningen.

 

Træn med dit udstyr

Effekten af ​​dine brandslukkere går tabt, hvis ansatte ikke ved, hvordan de skal bruge dem – og ikke kender forskellene mellem de forskellige typer og deres indhold. Den type brand, som brandslukkeren skal bruges til, skal være markeret på ildslukkeren. Sørg for, at ansatte på uddannelsesinstitutionen ved, hvordan de skal bruge brandslukningsudstyret, så de er klar, hvis der en dag bliver brug for det.

 

4. Bevar kontrollen ved at have klare rutiner

Hvis der opstår brand, er det afgørende, at der er klare rutiner for roller og ansvar. Det gælder både for ansatte, undervisere og studerende. Med mange mennesker i bevægelse, er det vigtigt, at der er udpeget ledere, der er villige til at tage ekstra ansvar og lede andre i sikkerhed. At øve og gennemgå disse rutiner er noget, der skal gøres løbende.

 

Træn evakuering

Hvert år bør der gennemføres brandøvelser med ansatte og eventuelt de studerende, så alle ved, hvordan de skal reagere på en brand. Det vil give ansatte og studerende ro, hvis der skulle opstå brand, fordi de præcis ved, hvad der kræves af dem.

 

Egenkontrol

Når der er blevet etableret rutiner for, hvordan de forskellige parter skal arbejde og overblik over den tekniske brandsikring, skal der selvfølgelig  også føres egenkontrol for at sikre, at alle regler og procedurer bliver overholdt. Husk at dokumentere dine inspektioner, hvad du har observeret, og hvad der kræves af ændringer. En idé er at lave en trin-for-trin liste over de dele, der skal kigges på ved hver inspektion. Hvis du samarbejder med Securitas, laver vi en risikoopgørelse over dit område og din brandsikring og forsyner dig med en tjekliste til dine inspektioner.

 

Arbejd med en sikker sikkerhedspartner

Securitas hjælper dig med din sikkerhed - hele vejen rundt. Vi laver en indledende risikovurdering og har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, du har brug for. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger til dine behov. På denne måde kan du altid føle dig tryg og fokusere på din virksomhed.

Vi kan tage ansvaret for hele processen lige fra  installation til service og operatørservice – eller blot dele af kæden. Det hele afhænger af, hvordan dine behov ser ud. Vælger du at arbejde sammen med Securitas skal du kun forholde dig til én kontaktperson og en partner. Nemt og simpelt.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.