Skip to main content

Guide: Sådan brandsikrer du dit hotel

Komfort og service er nok det første, du tænker på. Ligesom dine gæster forventer et behageligt ophold. Derfor skal du og dine medarbejdere arbejde systematisk med brandsikring. Det er vigtigt, at du har rutiner for, hvem der gør hvad i tilfælde af uheld, så du kan få alle i sikkerhed. Følg disse fire trin for at gøre dit hotel brandsikkert.

Udgivet

1. Identificér brandrisikoen på dit hotel

Hvordan kan du forebygge unødvendige aktiveringer af brandalarmer, og hvad er de største brandrisici på dit hotel?. Hvis du vil sikre dig, at alle risici er registreret, kan du få foretaget en risikovurdering af Securitas. Vi vurderer og dokumenterer de regler og rutiner, som du har i dag, og kommer med anbefalinger til, hvad der bør forbedres.

 

Undgå falske alarmer

Falske alarmer er den hyppigste slags alarm på hoteller. Røgalarmer opsat i områder, hvor de bliver udløst ved en fejl, er en af de mest almindelige årsager. For eksempel, hvis en hotelgæst bruger for meget hårspray eller andet, som udstyret kan opfatte som røg. Det er vigtigt at gennemgå, hvor du opsætter dine røgalarmer i forhold til, hvilke situationer der kan opstå i det pågældende område. Kommer en håndværker på besøg og udfører arbejde, der omfatter røg, kan der opstå falsk alarm. I disse situationer er det vigtigt, at håndværkeren ved, hvad han laver, men også, at alle medarbejdere ved, om der er en røgalarm i nærheden, som bør slukkes.

 

Arbejd proaktivt mod brandstiftelse

Desværre er brandstiftelse, som for mange andre virksomheder, ret almindeligt på hoteller. Med mange mennesker, der kommer og går, kan det være svært at holde styr på, hvor alle gæster er, og hvad de laver. Sørg derfor for, at linnedsopbevaring og andre rum, som kun autoriseret personale skal have adgang til, er aflåste. Opbevar heller ikke pap eller andet brændbart materiale under trapper eller i gangene. Sørg for, at brugte kasser mv. opbevares i aflåste rum eller i dit affaldsrum.

 

Gennemgå din opbevaring og lagerrum

Ved at opbevare diverse genstande i lukkede lagerrum sikrer du, at ingen kan starte en brand med følsomt materiale enten med vilje eller ved en fejl. Det anbefales, at du ikke kombinerer dit lager med opbevaring af teknisk udstyr, der kører på el, da det kan blive meget varmt. Overfyldte rum, brændbart materiale og høj varme er tre ting, der øger risikoen for brand.

2. Udstyr dit hotel med det rigtige brandslukningsudstyr

Når du har registreret dine mulige risici, er det tid til at sikre dig, at du har det rigtige udstyr til at slukke en brand. Når gæster kommer og går dagligt, er det vigtigt, at du har det rigtige udstyr. Det gør det nemt for gæsterne, så de hurtigt kan få information og finde vej i sikkerhed i tilfælde af brand.

 

Bekæmp mindre brande med brandslukkere

Brand- og evakueringsalarmer er et lovkrav og findes i dag på alle større hoteller. Der skal være placeret brandslukkere med en afstand, så du og dine gæster har adgang til brandslukningsudstyr inden for 30 meter, uanset hvor I står. Husk på, at trykket i en brandslukker falder med tiden, ligesom effekten af ​​indholdet også reduceres. Gennemgå og vedligehold dine brandslukkere en gang om året for at sikre, at de lever op til den nødvendige ydeevne for at kunne slukke en mindre brand. Husk også på, at indholdet i brandslukkerne er forskelligt, og at du fx bør have kulsyreslukkere i nærheden, hvor der kan være el-brande og fritureslukkere inde i et køkken, hvor der bliver tilberedt varm mad og drikke.

 

Nem adgang til information

Når gæster og besøgende kommer og går, er det vigtigt, at de har let adgang til information. Inde på hvert hotelværelse skal der være en evakueringsplan, der viser, hvordan dine gæster kan komme ud af hotellet, og hvor brandslukningsudstyr er placeret. I tilfælde af brand fungerer lamper og anden belysning sandsynligvis ikke, så det er en god idé at have selvlysende pile på jorden, der angiver vejen til nærmeste nødudgang.

 

Hurtigt klar med det rette udstyr

Hvis der opstår brand, er det vigtigt, at medarbejderne tydeligt skiller sig ud fra gæsterne, og at I er i stand til at kontrollere situationen. Hvis du har brug for at evakuere hotellet, vil du være i stand til at handle hurtigt og med autoritet, hvis du er forberedt med en evakueringsleder-pakke. I pakken kan der være advarselsveste, så du tydeligt kan ses, hovednøgler for hurtigt at få fuld adgang til alle områder og en tjekliste over, hvad du skal gøre. Er det et større hotel, anbefaler vi radiokommunikation, så I hurtigt kan dele jer op, og hjælpe gæsterne væk fra faren.

 

3. Arbejd proaktivt

Det er medarbejderne, der bedst ved, hvordan jeres faciliteter ser ud. I tilfælde af brand er det derfor ekstra vigtigt, at I arbejder som et team sammen med jeres gæster. Det er jer, der skal tage ledelsen, for at få alle ud i sikkerhed. En forudsætning for, at det fungerer, er klare rutiner, og at alle medarbejdere har gennemgået den rette uddannelse. Både i forhold til, hvordan man bruger en brandslukker, men også i forhold til at kunne bestemme hvornår et område skal evakueres, og hvordan det skal gøres.

 

Systematisk brandbeskyttelsesarbejde (SBA)

Hvordan koordineres brandsikringsarbejdet? Er der klare rutiner og roller, eller er det din opgave som leder at udvikle dem? Med vores uddannelse til systematisk brandsikringsarbejde får du et godt fundament at bygge videre på.

 

Giv dine medarbejdere de rigtige værktøjer til at evakuere

Evakuering af et hotel kræver, at medarbejderne påtager sig lederroller, og at I har uddannede evakueringsledere. Mange af dine hotelgæster kender sikkert ikke til dine omgivelser, og så er det op til dig at hjælpe dem med at komme ud eller til nærmeste brandcelle. For at evakueringsorganisationen kan fungere, er det nødvendigt, at evakueringslederne har den rette uddannelse og er trygge i deres rolle.

 

Uddan dine medarbejdere i brandslukning

Hvis medarbejderne ikke ved, hvordan man bruger dit eksisterende brandslukningsudstyr, vil det miste meget af sin effekt. Du bør sikre dig, at dine medarbejdere ved, hvordan de skal bruge brandslukkerne, og at de kender det forskellige indhold. Securitas tilbyder praktisk brandsikringstræning, hvor I kan bruge og blive fortrolige med det udstyr, I har på stedet.

 

4. Sørg for rutiner til din brandsikring

Det er vigtigt at have rutiner for vedligeholdelse af din brandsikring, og at du laver løbende eftersyn - både af din tekniske brandsikring, men også sikrer at alle medarbejdere har den nødvendige viden.

 

Kontinuerlig service

Det er vigtigt at tjekke dit brandsikringsudstyr ofte. Hvert produkt har en standard, som skal følges, og som angiver, hvor ofte servicevedligeholdelsen skal udføres. Det kan vi hjælpe dig med hos Securitas.

 

Rutine for nye medarbejdere

Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt, at du informerer om, hvordan I arbejder med brandsikkerhed.

 

Egenkontrol

Du skal selv jævnligt tjekke brandsikringen i dine omgivelser. Det betyder, at du skal gå rundt på hotellet og sikre dig, at alt ser rigtigt ud, og at ingen har flyttet rundt på udstyret. Måske lægger du også mærke til, at der er behov for bedre rutiner, eksempelvis for at undgå brændbare genstande i gangene. Husk at dokumentere egenkontrollen.

 

Arbejd med en sikker sikkerhedspartner

Securitas hjælper dig med din sikkerhed - hele vejen rundt. Vi laver en indledende risikovurdering og har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, du har brug for. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger til dine behov. På denne måde kan du altid føle dig tryg og udelukkende fokusere på din virksomhed.

Vi kan tage ansvaret for hele projektet fra installation, servicering og operatørservice – eller blot dele af kæden. Det hele afhænger af, hvordan dine behov ser ud. Vælger du at arbejde sammen med Securitas gennem alle dele af projektet, vil du have én kontaktperson, og en partner, i al din informationshåndtering og undgår dermed detaljeret planlægning med overfor flere leverandører.

 

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.