Skip to main content

Lever sikkerheden på campusområdet op til forventningerne?

Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde, når man skal sikre et campusområde. Med den rette sikkerhedsorganisering og investering behøver du ikke bekymre dig om tyveri og skader på bygningerne. Se vores tjekliste for at blive klogere på, hvad der skal til for at beskytte undervisningsbygninger- og lokaler.

Udgivet

1. Sørg for, at alle døre og vinduer har korrekte låse

Hvis bygningerne er af ældre dato, kan der være en risiko for, at nogle af vinduerne og dørene ikke har tilstrækkeligt sikre låse. Gennemgå bygningernes faciliteter for at sikre, at de har de låse, der kræves til nutidens udfordringer og krav.


2. Undgå unødvendige gåture – brug adgangskontrolsystemer

Arbejder du med et smart adgangskontrolsystem, kan du erstatte dine sædvanlige nøgler, låse med adgangskort og automatiske låse og undgå unødvendige gåture for den, som går fra stedet som den sidste. Ved at koble dit adgangskontrolsystem til dit alarmsystem, vil du eller en ansat kunne aktivere og deaktivere alarmen hver morgen og aften, uden at skulle gå rundt og åbne hver eneste dør én efter én.


3. Hjælp ved åbning og lukning

Er du bange for, at der kommer ubudne gæster eller føler du, at der er en utryg stemning? Med Securitas' patruljeringsservice kan du få besøg af sikkerhedsvagter, der hjælper dig. Mens en sikkerhedsvagt holder øje med området, kan du eller de ansatte fokusere på uddannelsesinstitutionernes aktiviteter og de forpligtelser, som det måtte kræve.

 

4. Sørg for en tyverialarm, der er forbundet til en central

Hvordan fungerer en tyverialarm, og har du en i dag? Nu om stunder findes der meget teknologi i form af computere og tablets på uddannelsesinstitutioner, som kan være attraktive for en tyv. Når din alarm går i gang, kan vores kontrolcentral få besked, ved hjælp af en forbundet tyverialarm. Er der også installeret overvågningskameraer, kan vores kameraoperatører observere lokalerne og få en idé om, hvilket personale der skal sendes til stedet. Tydelig skiltning af, at området er alarmeret og kameraovervåget, vil desuden have en afskrækkende effekt på dem, der måtte planlægge at bryde ind på matriklen.

 

5. Gennemgå din affaldshåndtering

Hvordan håndterer du affald i dag? Udover, at det er vigtigt ud fra et hygiejnisk perspektiv, bliver mange brande påsat i skraldespande eller områder, hvor affald opbevares. Sørg for en systematisk tømning af dine skraldespande, og at du opbevarer bølgepap og andre beholdere mindst fem meter væk fra bygningsfacaden.


6. Brug timere til dit elektroniske udstyr

Har du computerrum eller andre rum, hvor du har meget elektronik? Er det nødvendigt, at det er tændt, selv når undervisningen ikke er i gang? Ved at arbejde med timere kan du sikre, at der ikke opstår risiko for gnister fra elektronikken, når ingen bruger den. Det samme gælder på kontorer og i kantiner, hvor der kan være kaffemaskiner og andet elektrisk udstyr, der ikke skal være tændt, når der alligevel ikke er nogen.


7. Klare ledere i tilfælde af brand

I tilfælde af brand er det dit ansvar at få både ansatte, undervisere og studerende ud af bygningerne. Ved at uddanne evakueringsledere får du klarlagt, hvem af de ansatte, der skal tage ekstra ansvar og sørge for, at alle kommer ud til aftalte samlingssteder, eller at alle guides til nærmeste nødudgang. 

 

8. Det er vigtigt, at du foretager brandøvelser løbende

Da der hvert år starter nye studerende samt medarbejdere, er det vigtigt, at du laver brandøvelser med jævne mellemrum. Det er for, at alle forstår, hvad der forventes, og hvordan folk skal agere, hvis der opstår brand. Brandøvelser gør dine ansatte, undervisere og studerende mere komfortable og mindsker risikoen for panik, hvis en rigtig brand skulle bryde ud. De ansatte bør også øve sig i, hvordan brandslukningsudstyret fungerer. En brandslukker bliver meningsløs, hvis de ansatte ikke ved, hvordan den skal bruges.

Hos Securitas hjælper vi dig gerne med at få den rigtige uddannelse, hvad enten det er brandsikring, evakueringsledere eller praktisk og teoretisk viden om brandslukkere.


9. Invester i det lange løb

Sikkerhedsarbejde kan virke dyrt og kompliceret, men husk at prisen kan være høj, hvis uheldet er ude. Sørg derfor for at beskytte dig selv, ansatte, undervisere og studerende mod ydre trusler. Gem denne liste og gennemgå den fra tid til anden. Behovene og kravene til sikkerhed ændrer sig over tid, og det betyder, at dit sikkerhedsarbejde ikke har en start og en slutning – men at det hele tiden er i gang.

 

Arbejd med en sikker sikkerhedspartner

Securitas hjælper dig med din sikkerhed - hele vejen rundt. Vi laver en indledende risikovurdering og har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, du har brug for. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger efter dine behov. På denne måde kan du altid føle dig tryg og fokusere på din virksomhed.

Vi kan tage ansvaret for hele processen lige fra installation til servicering og operatørservice – eller blot dele af kæden. Det hele afhænger af, hvordan dine behov ser ud. Vælger du at arbejde sammen med Securitas skal du kun forholde dig til én kontaktperson og en partner. Nemt og simpelt.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.