Skip to main content

Guide: Sådan forebygger du brand på din restaurant

En brandulykke i din restaurant kan få store konsekvenser. I værste fald kan det være nødvendigt helt at lukke for restauranten. Men ingen grund til bekymring. Du kan gøre mange ting for at øge sikkerheden og nedsætte risikoen for, at der opstår brand. Her kan du læse fire gode råd, som hjælper dig med at brandsikre din restaurant.

Udgivet
 1. Hvilke brandrisici er der i din restaurant?

Som virksomhedsindehaver har du et stort ansvar, men det kan være svært selv at identificere alle risici. Du kan trygt henvende dig til Securitas for at få hjælp til at udarbejde en risikovurdering, hvor vi undersøger og dokumenterer, hvilke politikker og regler som er gældende i dag, og hvad der kan være nødvendigt at supplere med for at begrænse risikoen for brand.

 

Ting, der kan være gode at huske, når du ønsker at nedsætte brandrisikoen i din restaurant

 

 • Har dit personale styr på de korrekte politikker i køkkenet?

Den mest almindelige årsag til en restaurantbrand er, at noget går galt i køkkenet. Arbejde med letantændelige produkter ved høje temperaturer betyder, at det er ekstra vigtigt at have korrekte politikker. Gennemgå hvilket udstyr I bruger, og hvordan arbejdsflowet er. Det er vigtigt, at I opbevarer alle genstande på den rette plads, og at I løbende foretager rengøring.

 


 • Hvordan håndteres emballage og paller uden for lokalerne?

Påsatte brande er desværre en almindelig brandårsag i mange restauranter. Hvordan er forholdene i omgivelserne rundt om restauranten? Stiller I normalt ting som affald, kasser eller paller uden for restauranten? Alle letantændelige materialer skal placeres mindst fem meter fra husmuren.

 

 • Er dine nødudgange åbne og lettilgængelige?

I lokaler med offentlig adgang opholder der sig mange mennesker, som ikke har styr på brandsikkerheden. Derfor er det ekstra vigtigt, at flugtveje er tydeligt markerede og åbne i restaurantens åbningstider. Sørg også for, at der ikke findes genstande, som blokerer for flugtveje eller brandslukningsudstyr.

 

 • Har du tjekket defekter i elinstallationer?

Nedsæt risikoen for elbrande ved at have rene og ordnede forhold i restauranten. Hvis der findes gamle elledninger, som hænger løst og samler støv, kan det føre til gnistdannelse og støveksplosion. Har din restaurant elpaneler, skal brandbart materiale opbevares i en afstand på mindst 1,5 meter. Det er også en god idé, at alt elektronisk udstyr har timer.

 

 

 1. Sådan indretter du din restaurant med brandsikkerhedsudstyr

Hvordan skal du indrette din restaurant med de rigtige brandsikkerhedsprodukter og sikkerhedsløsninger? Det er et lovkrav, at slukningsudstyr, førstehjælpsudstyr og evakueringsplaner er tilgængelige i alle erhvervslokaler. Her får du nogle generelle tips til, hvilket udstyr der er godt at have. Men vi kan naturligvis også hjælpe dig med at indrette lokalerne helt efter dine behov.

 

Hvilke produkter har du brug for til at brandsikre din restaurant?

 

 • Altid en håndbrandslukker inden for maks. 25 meter

Der er behov for forskellige typer håndbrandslukkere i forskellige dele af restauranten. Vandslukkere fungerer godt i selve restauranten og i indgangsområder. I køkkener, hvor der er stor risiko for fedtbrand, er det en god idé at supplere med særlige fedtbrandslukkere. Hvis der findes et elskab i restauranten, er der også behov for kulsyreslukkere, som fungerer bedst netop ved elbrande.

 

 • Ansulex brandslukningssystem i køkkenventilatorer

Du kan med fordel installere et sprinklersystem i køkkenventilatorerne for mere effektivt at kunne slukke brande, der opstår ved komfurer. Ansulex brandslukningssystem er særligt udviklet til at stoppe køkkenbrande og virker uafhængigt af vand- og strømforsyning.

 

 • Brandtæppe i køkkenet

Montér brandtæpper i køkkenet. Brandtæpper kan hurtigt slukke mindre brande i fx en ovn, et komfur eller i tøj – og kræver ikke den store rengøring bagefter.

 

 • Bedre brandsikring i bygninger

Hvis du står som lejer af dine restaurantlokaler, er der på forhånd etableret en væsentlig teknisk brandsikring i bygningen. Ejendomsejeren har pligt til at sørge for, at brandsikkerheden er korrekt og bliver opretholdt, men det er også godt, hvis du selv har tjek på, at dette er tilfældet. Du skal derfor være klar over, hvad der findes, og hvordan produkterne anvendes. Tal med din udlejer om det.

 

 

 1. Sluk ilden, inden den udvikler sig

Sørg for, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre, hvis der konstateres ild. Afhold kurser og hold fælles øvelser i, hvordan I slukker ilden, og hvordan I beslutter, om lokalerne skal evakueres.

 

Kurser, som redder liv

 

 • Udpeg en brandsikkerhedsansvarlig

Udpeg en person, som har særligt styr på brandsikkerheden. Lad personen tage et kursus, så han eller hun bliver fortrolig med jeres brandsikkerhed, og ved, hvad der kræves i rollen. Den brandsikkerhedsansvarlige skal også tage initiativ til, at de øvrige medarbejdere får regelmæssig information om brandsikkerhed og et kursus i det.

 

 • Lær dine medarbejdere at betjene brandslukkeren

Brandslukningsudstyr er ikke noget værd, hvis personalet ikke ved, hvordan det skal bruges. Lær dine medarbejdere at bruge det sikkerhedsudstyr, som findes i restauranten. Securitas tilbyder fx et praktisk brandsikkerhedskursus, hvor I kan øve jer i at bruge det udstyr, I har.

 

 • Gør tingene rigtigt, hvis nogen kommer ud for en ulykke

Det kan være et spørgsmål om liv eller død at kunne hjælpe, hvis en kollega eller kunde pludselig får hjertestop. Hvis I har førstehjælpsudstyr, fx en hjertestarter, er det også vigtigt, at medarbejderne kan betjene den, så udstyret kan udfylde præcis den funktion, det er tiltænkt. Med Securitas kan I tage kurser i både førstehjælp og hjertelungeredning (HLR).

 

 • Evakuering af arbejdspladsen

Nogle gange kan man ikke gøre andet end at tilkalde hjælp og evakuere stedet. For at sikre, at alle ved, hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen, og hvor I skal samles bagefter, kan I gennemføre en evakueringsøvelse en gang om året. Et godt råd er at hænge evakueringsplaner op, så de er synlige. Securitas hjælper jer med at afholde evakueringsøvelsen i jeres egne lokaler og uddanne evakueringsledere.

 

 

 1. Udarbejd politikker, der giver overblik

Det er vigtigt at have en politik for vedligeholdelse af virksomhedens brandsikkerhed. Alt udstyr skal fungere, når det skal bruges. Det er dit ansvar at sikre, at jeres brandsikkerhed er udformet på den rigtige måde, og at der gennemføres regelmæssige brandsikkerhedskontroller. Hvis ulykken skulle ske, og dit forsikringsselskab vurderer, at du ikke har gjort alt for at undgå brand, kan hændelsen blive betragtet som uagtsomhed. Det er også vigtigt at dokumentere jeres tiltag og politikker i forbindelse med brandsikkerheden.

 

 

Har du tjek på politikkerne, der kan øge brandsikkerheden?

 

 

 • Regelmæssig servicevedligeholdelse  

Alt brandsikkerhedsudstyr er underlagt en standard, som skal følges. Det fremgår bl.a. af standarden, hvor ofte der skal udføres service. Securitas står klar til at hjælpe dig.

 


 • Politik for nye medarbejdere

Det kan være en god idé at afholde et møde om brandsikkerhed for nye medarbejdere. På den måde har alle fået de samme informationer og kan føle sig trygge på arbejdspladsen og i nødsituationer.

 

 • Egenkontrol

Du skal selv regelmæssigt kontrollere brandsikkerheden i dine lokaler. Egenkontrol indebærer, at du går en runde og kontrollerer, at alt ser rigtigt ud. Vi kan hjælpe dig med en liste, som fortæller, hvad der bør kontrolleres, og hvor ofte det skal ske. Glem ikke at dokumentere egenkontrollen.

 

 

Få hjælp hos en tryg sikkerhedspartner 

Securitas hjælper dig med sikkerheden hele vejen igennem. Vi foretager en første risikovurdering og har både den ekspertise og det sikkerhedsudstyr, der er brug for. Efterhånden som virksomheden udvikler sig, hjælper vi dig med at opgradere dine sikkerhedsløsninger efter jeres behov. På den måde kan du altid føle dig tryg og fokusere på din forretning.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.