Skip to main content

Guide: Forstå de nye overvågningsregler i Bandepakke 4

Den 8. november 2023 blev Bandepakke 4 stemt igennem i Folketinget. Det medfører flere stramninger og nye initiativer mod bandekriminalitet i Danmark. Læs mere om Bandepakke 4 og dens indflydelse på din virksomheds sikkerhed lige her.

Styrket sikkerhed for virksomheder og offentlige myndigheder


Med de nye regler får virksomheder, offentlige myndigheder og andre, med tilladelse til at overvåge områder med almindelig færdsel, en væsentlig udvidelse af deres overvågningskapacitet. En af de vigtigste ændringer for virksomheder er nemlig udvidelsen af afstandskravet for tv-overvågning. Afstandskravet er udvidet fra 30 til 100 meter fra det sted på facaden, hvor kameraet er monteret. Det giver en større overvågningsradius, hvilket kan hjælpe med at forbedre sikkerheden og forebygge kriminalitet mere effektivt. Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2024.

Hvorfor er udvidelsen af afstandskravet vigtigt?


Formålet med ændringen er at skabe tryggere nabolag og øge sikkerheden i udsatte områder. Derudover kan det hjælpe politi og sikkerhedsmyndigheder med at reagere på kriminelle aktiviteter og bidrage til det efterfølgende opklaringsarbejde. Det er en del af en bredere strategi for at bekæmpe bandekriminalitet og beskytte borgerne.

Hvordan påvirker afstandskravet din virksomhed?


Hvis din virksomhed allerede har tilladelse til at overvåge områder med almindelig færdsel, vil de nye regler give dig mulighed for at udvide overvågningsområdet betydeligt. Dette kan hjælpe med at skabe en mere sikker arbejdsplads og giver bedre muligheder for at forebygge kriminelle aktiviteter rettet mod dine medarbejdere og din virksomhed.

Har du husket at registrere alle dine overvågningskameraer i POLCAM?


Selvom det allerede nu er lovpligtigt for virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, trossamfund mv. at registrere deres overvågningskameraer, formoder politiet, at ikke alle kameraer er registreret.

Hvis din virksomhed endnu ikke har fået registreret alle kameraer, kan det gøres lige her.

Hvilke andre initiativer indeholder Bandepakke 4?


Bandepakke 4 indeholder 44 initiativer, der tilsammen skal stramme grebet om banderne. Her er nogle af de centrale punkter:

  • Fokus på forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge igennem styrket SSP-samarbejde.
  • Øget straf for vold og ulovlig tvang af ydmygende karakter.
  • Hårdere straffe for besiddelse af ulovlige våben.
  • Dobbelt straf for bandernes økonomiske kriminalitet.
  • Udvidet mulighed for telefonaflytning og brug af civile agenter i efterforskningen.

Du kan læse mere om Bandepakke 4 her.

Få mere viden om ændringerne


For yderligere information, og for at sikre at din virksomhed overholder de nye regler, kan du kontakte Securitas på telefon +45 7226 8310 eller via e-mail på salg@securitas.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.