Skip to main content

Gør restauranten sikker - lige fra tyverialarm til brandsikk

En restaurant er et sted præget af højt tempo og aktivtetsniveau. Samtidig er det et risikofyldt sted. Heldigvis behøver det ikke være svært eller kompliceret at sikre din restaurant. Med denne tjekliste får du de syv vigtigste ting, du skal huske på, når du kigger på sikkerhedsløsninger til din restaurant, café eller bar.

Udgivet

7 tips til en sikker restaurant:

 

  • Installér den rigtige alarm
  • Udfør systematisk brandsikkerhedsarbejde
  • Anskaf det rigtige brandslukningsudstyr til restaurantkøkkenet
  • Hav en tydelig evakueringsplan og nødudgange
  • Forebyg arbejdsskader med klare politikker
  • Tilbyd kurser og sikkerhedsøvelser til dine medarbejdere
  • Brug overvågningskameraer både dag og nat
  • Undgå at invitere tyven indenfor - tænk på omgivelserne

 

Installér den rigtige alarm ✓

 

En god tyverialarm virker afskrækkende på indbrud og hærværk i restauranten. Desuden kan din erhvervsforsikring indeholde krav om, at du skal have en godkendt indbrudsalarm med et bestemt sikringsniveau. Du skal derfor have styr på kravene i din forsikring, så du ved, at du har den rigtige alarmtype. Læs mere om forsikringskrav til alarmer.

 

Udfør systematisk brandsikkerhedsarbejde ✓

 

Brandrisikoen er høj i et restaurantkøkken, og det er derfor vigtigt med et systematisk brandsikkerhedsarbejde til forebyggelse af ulykker. Regler og politikker skal være klare og tydelige, og du skal regelmæssigt udføre selvkontrol, så du er sikker på, at brandslukningsudstyr og andre løsninger i lokalerne er installeret og lever op til kravene. Læs mere om brandsikkerhed til restauranten: link til #97.

 

Anskaf det rigtige brandslukningsudstyr til restaurantkøkkenet ✓

 

Er ulykken ude, er det vigtigt at have det rigtige brandslukningsudstyr ved hånden. Brande i olie og fedt er svære at slukke og kræver særlige fedtbrandslukkere. Du kan også installere et Ansul-punktslukningsanlæg med sprinklere placeret oven over fritureanlæg og komfurer, som udløses i tilfælde af brand. Det kan redde både liv og ejendom.

 

Hav en tydelig evakueringsplan og nødudgange ✓

 

Det er ikke nemt for gæsterne i din restaurant, café eller bar, hvis de skal evakueres - de kender ikke lokalerne. Det stiller store krav til, at du har en klar og tydelig evakueringsplan samt tydeligt markerede flugtveje, så folk hurtigt kan komme ud, hvis der skulle ske noget uventet. Husk også at sende dine medarbejdere på kursus, så de ved, hvad der skal gøres, hvis der skulle ske en ulykke.

 

Forebyg arbejdsskader med klare politikker ✓

 

Medarbejdere i restaurationsbranchen får ofte brand- og slidskader. For at nedsætte risikoen er det vigtigt at have klare og tydelige politikker for arbejdsform og ergonomi. Efter arbejdsmiljøloven har du også pligt til at lave regelmæssige undersøgelser af arbejdsmiljøet for på denne måde at nedsætte risiciene. Du skal dokumentere og anmelde de skader, der alligevel sker, til Arbejdstilsynet. Hermed nedsættes risikoen for, at lignende ulykker indtræffer igen. 

 

Tilbyd kurser og sikkerhedsøvelser til dine medarbejdere ✓

 

Sikkerhedskurser har stor betydning for, at både gæster og medarbejdere kan føle sig trygge i lokalerne. Undervis dine medarbejdere i, hvordan de skal arbejde sikkert - det handler om alt fra behandling af fødevarer til, hvordan man forebygger brande og skader. Det er også vigtigt, at personalet får mulighed for at øve bestemte situationer, fx i form af evakueringsøvelser og brug af brandslukkeren. Formålet er at sikre, at jeres politikker også fungerer i det virkelige liv.

 

Brug overvågningskameraer, som giver sikkerhed både dag og nat ✓

 

Kameraovervågning virker afskrækkende på både indbrud, røveri og hærværk og beskytter restauranten, både dag og nat. Desuden kan kamerabillederne bruges som bevismateriale, hvis noget skulle ske.

 

Undgå at invitere tyven indenfor - tænk på omgivelserne ✓

 

Påsatte brande og indbrud er desværre en helt almindelig risiko for restauranter og caféer, men der findes nogle enkle foranstaltninger, som kan nedsætte risikoen. Løse sten, affald og paller tæt på facader kan bruges for en uvedkommende person til at tiltvinge sig adgang eller starte en brand. Tjek omgivelserne omkring restauranten, så du begrænser risikoen for en ubehagelig overraskelse, når du møder ind på arbejde om morgenen.

 

Securitas gør det nemt at føle sig tryg

 

Securitas hjælper dig med at finde de sikkerhedsløsninger, som passer bedst til din virksomhed. Vi har lang erfaring med tilpassede sikkerhedsløsninger og kan hjælpe dig med det hele – lige fra at vælge produkter og installere dem, til at uddanne dit personale og tilbyde vedligeholdelsesservice. Når du først har besluttet dig, tager vi os af resten.

 

Oplys dit telefonnummer, så ringer vi til dig.

Beklager, www.securitas.dk understøtter ikke Internet Explorer. For at bruge vores hjemmeside, så prøv at bruge en nyere browser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.